Vers, próza / Történet két méterre

Szabó Róbert Csaba
Történet két méterreMajdhogynem reszketni kezdtem, amikor kiderült, hogy Fehér Johanna hatalmas csöcseivel együtt a Futó összeroppanásának története is a birtokomba kerülhet. A Futót mindenki istenítette, láttuk őt szaladni álló napokon át a legnagyobb fagyban és kánikulában, és amikor Déván bekerült az olimpiai előselejtezőkbe, senki sem kételkedett a sikerben, és akkor, abban a magasztos órában, a falu remélt mennybemenetelét megelőző órában a vízimalom lapátjai közé farönk szorult, és a Futó, jó tizenöt méteres előnyében a célvonal előtt elvágódott.Fehér Johanna csöcsei úgy rengtek, mint a frissen dagasztott kenyértészta, és ha a hátán feküdt, melle megtartotta a kenyereskosár alakját.Kétségtelen, hogy a Futó legsikeresebb nyara az volt hát, amikor a templom elől elindulva végigkocogott a hídig, ott letért a patakot követő mellékutca földútjára, majd egy idő után eltért balra, és a malom felé vette az irányt. Ahogy elrugaszkodott a templom elől az úttestre festett piros vonaltól, a harangozó háromszor kondított a kisebbik harangon egy apró kalapáccsal, a toronyról fölrebbentek a galambok, néhányan a házakból kifutottak az utcára, jöttek nézni a Futót, néhány gyerek előrevetett mellkassal a nyomába iramodott, majd lemaradt, a vénasszonyok fogatlan ínyükkel vigyorogtak, és a híd alatt, ahogy a Futó átdöngött fölöttük, a ruhát szapuló lányok nyakukig fölemelték szoknyájukat.Amikor először futott, mindenki dermedten állt.A malom mellett Fehér Johanna szelelte a búzát, búzaszemek voltak a hajában, ocsú volt a hajában, megtöltötte még az ingét is, ha kibontotta Fehér Johanna az ingét, egy egész öl búza pergett az ember lába elé. Fehér Johanna pontosan tizenhat éves volt, és a Futó úgy döntött, a malom mellett tartja az első pihenőjét, pontosan öt évvel ezelőtt.Jöttem, hogy add vissza a diómat, Fehér Johanna, mondtam neki jó öt évvel később. A diót a hegyen találtam, a szüreti bálon mindenkinek mutogattam, hogy ni, mekkora dióm van, míg Fehér Johanna ki nem kapta a kezemből, és nem akarta többet visszaadni aznap este. Hatalmas dió volt, mindenki a csodájára járt, akkora volt, mint az öklöm, mifelénk nem terem ilyen hatalmas, egy varjú hozta valahonnan délről, de itt már ő sem bírta tovább, és elejtette. A szüreti bálon részegek voltunk, ezért a homlokomra kértem a belépőnél a pecsétet jegyvétel után, az állt rajta apró téglalapban, hogy „szüreti bál, 1993". Rögtön láthatta hát másnap Fehér Johanna, hogy éppen öt év telt el azóta, hogy a Futó akkorát taknyolt a célegyenesben, és hogy hiába volt azelőtt olyan jó nyara, most megkötözve fekszik valamelyik idegszanatóriumban. Mert ezeket a pecséteket két napig sem lehet lemosni.Miért esett el a célvonal előtt a Futó, Fehér Johanna? Hiszen, ha jól kinyújtózik, akkor is bevágódott volna a maga két méterével, mondtam megint, és a tenyeremet Fehér Johanna elé tartottam.Ahogy már mondtam, ekkora diót senki sem látott még errefelé, ezért Fehér Johanna inkább megígérte, hogy mindent elmond, részletesen elmeséli, miért esett pofára pontosan két méterrel a cél előtt a Futó. Kibontotta az ingét, egy öl búza temette be hirtelen a cipőmet, de aznap nem bántam, mert Fehér Johanna, két hatalmas mellén kívül a Futó titkát is nekem ígérte.A nagy fekete doboz, amire filctollal ráírták, hogy videó, ott hevert Fehér Johanna ágya előtt. Amikor párnája alól elővette a kazettát, kiolvastam a szeméből, hogy ezt rajtam kívül senki sem tudhatja meg. Ha már titkokat rejtegetsz, Fehér Johanna, ne az ágyadba tedd azt. A Futó olimpiai selejtezőjén ezer ember volt, majdnem annyian, mint a falu lakói, minden ott volt azon a felvételen. A verseny sima volt, a Futó sokáig vezetett, de két méterrel a cél előtt elvágódott. A filmnek is vége szakadt.Vissza kellett vennem Fehér Johannától az öklömnyi diót.Vannak, akik azt mondják, felsőbb utasításra kellett elveszítenie a versenyt, vannak, akik azt mondják, szülei halálával zsarolták meg, de olyan vélemény is napvilágot látott, hogy el sem ment arra a selejtezőre a Futó.Ki tudná megmondani az igazságot, amikor még egy ekkora hatalmas dióban is csupán egy elszáradt, szőlőszemnyi bél lapul, és az is csak akkor derül ki, ha az ember puszta kézzel összeroppintja.Kinyomtat
        
E-mailben tovább küldi


A szerzőről:

Szabó Róbert Csaba


Az adatbázis nem tartalmaz hasonló bejegyzéseket.

Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.