[Látó, 2019. február]Isten a hetedik napon alkotói válságba
került. Mint hirtelen meglóduló
metrókocsiban egy ülőhely nélkül
maradt utas, kétségbeesetten
fogódzókat keresett. Hogy abban
a pillanatban vajon célelvűségtől
kapott-e lendületet a történelem,
az még azok számára is kérdés
marad, akik a Teremtés befejezetlen

könyvét fellapozzák.