[2021. augusztus-szeptember - SzínházLátó]


(majdnem) abszurd játék egy felvonásban

Köszönet a Monty Pythonnak, amiért segített megérteni a kort, mely ilyen szomorú happy end-be torkollt, mint a szóban forgó.

Szereplők:

Igazi forradalmár (If): harmincas, sportos, kissé naiv, de meggyő­ződéses értelmiségi nő.
Kevésbé igazi forradalmár (Kif): If férje, kimért, sztoikus értelmiségi férfi.
Alkalmi forradalmár 1: elszánt fiatalember, izmos vasöntödei munkás.
Alkalmi forradalmár 2: lelkes, befolyásolható fiatalember, egy állami tehénfarm alkalmazottja.
Feketéző: élelmes seftelő, agilis negyvenes (asszony v. férfi is lehet).
Egy arc az arctalan tömegből (Arc): középkorú nagyvárosi hivatalnok, óvatos forradalmár, információforrás.
Beépített: „tájba simuló", szaglászódó spicli, ötvenes, enyhén pocakosodó.

Helyszín:

Románia valamelyik erdélyi nagyvárosának tere. Hó nélküli, szürke december. A tér egyik eldugottabb szegletében egy léckerítéshez rögzített, karókból és fóliákból/ponyvákból improvizált fedélalj, inkább csak a csomagok/hátizsákok számára; előtte néhány forradalmár toporog. A távolból olykor morajlásszerű­en hallatszik a tüntető tömeg skandálása, füttyögése.


Kevésbé igazi forradalmár (Kif) (ráérősen keverget valami ételt egy kis gázrezsón) Mondtam, hogy csak a kedvedért jövök ide…
Igazi forradalmár (If) (kissé ingerülten, fázós kezeit dörzsölgetve) Nem az én kedvemért, hanem a forradalomért kellett volna jönnöd. Legalább most az egyszer vedd komolyan magad! Kicsit igyekezhetnél azzal az étellel is. Rég ott kellene lennünk a tömegben! Nem azért tettünk meg százötven kilométert, hogy itt toporogjunk!
Kif (bekap egy falás ételt, élvezettel, hosszan rágja) Mmm… Éhes hassal a váltás se megy. Pártunk és kormányunk kiváló paszulykonzervet állított elő. Igaz, hogy ez itt hús nélküli, de én akkor is szeretném megenni. Aztán majd foglalkozom pártunk és kormányunk más természetű ügyeivel is. Melyek, tudom, nem tűrnek halasztást…
If Légy már kicsit lelkesebb! Hanem végül gyanússá válsz…
Kif (lehűti) Számomra azok gyanúsak, akik lelkesednek…
(Eszik, komótosan, mondhatni: kihívóan.)
If Ezt hogy érted?
Kif (lenyeli az ételt, nagyot szusszan) Valami azt súgja nekem, hogy… hogy a fejetek fölött… hogy…
If (szavába vág) Nem eddig voltunk bábuk? A kommunizmus kallódó bábui?
Kif De igen. Mostantól pedig valami másé leszünk. A bábuság állandó.
If Én úgy gondolom, hogy te a teóriáid bábuja vagy…
Kif (legyint) Van ez olyan, mint a tettek bábujának lenni. Sőt, kevésbé ártalmas…
If (türelmetlenül) Ahogy gondolod. Én megyek. Találkozunk a tömegben.
Kif (megvonja a vállát) Eredj… (Asszony el, Kif magának) Szegénykém mindig is hajlamos volt túlzottan beleélni magát a dolgokba. Mindig is. Pedig meg kell tudni válogatni, mibe éljük bele magunkat… Ez ízlés kérdése… Márpedig a jó ízlés mindennél fontosabb… Mindennél! (Közben ínyenc módjára ízlelgeti az ételt.)
Alkalmi forradalmár 1 (a ponyva alól, ingerülten) Szégyelld magad! El akarod lógni az egész rendszerváltást? Az effélék miatt tudtuk ilyen ké­sőre kirobbantani a forradalmat!
Kif (kimérten) Azt hiszem, ha mindenki ilyen volna, mint én, nem is lenne szükség forradalomra…
Alkalmi forradalmár 1 Milyen? Ilyen link, mint te?
Kif (ezúttal csámcsogva, teleszájjal) Ha így tetszik, igen. Linkek nem csinálnak diktatúrát… Ahhoz törtetők kellenek.
Alkalmi forradalmár 1 Az előbb azt skandáltuk, éljen a demokrácia! Javasolni fogom, hogy kiáltsuk azt: Éljenek a linkek!
Kif (elismerően bólint) Egészen gyorsan tanulsz! Azt hiszem, nem vagy teljesen reménytelen eset…
(Közben az evést befejezi, a gázrezsót komótosan hátraviszi a ponyva alá, az üres konzervdobozt hosszan megbámulja, majd óvatosan leteszi a földre a csomagok mellé, valahogy úgy, hogy jó lesz az még valamire.)
Alkalmi forradalmár 1 (követi Kif-et, amint az tesz-vesz, közben háborogva mondja) Hát nem veszed észre, hogy csak hülyéskedtem?
Kif Erre mondtam, hogy nem vagy reménytelen eset…
Alkalmi forradalmár 1 (hátizsákjából kivesz egy sálat, a nyaka köré tekeri) Miért nem jössz a tömegbe? Mert félsz? Vagy bérenc vagy?
Kif Vagy egyszerűen csak… csak…
Alkalmi forradalmár 1 (háborogva a szavába vág) Ilyenekkel van tele az egész ország, az a baj! Félnek és nyalnak… De most vége, vége lesz ennek! (Felugrik, indulni készül.)
Kif S utána? Mi lesz utána, barátom? Arra gondoltatok-e?
Alkalmi forradalmár 1 (ingerülten) A kommunistákat el kell űzni! Mindenáron! (Elrohan.)
Kif (inkább csak maga elé, Alkalmi forradalmár 1 már nem hallja) Igen, de kik űzik el? A kommunisták? S akkor mi a garancia arra, hogy az el­űző kommunisták jobbak lesznek, mint az elűzött kommunisták? He?
Alkalmi forradalmár 2 (eddig a fedél alatt, háttal a közönségnek, görnyedten mázolt, most izgatottan előjön, egy pannót fog a kezében, melynek egyik oldalán ez áll: LE A KOMMUNIZMUSSAL!, a másikon ugyanez románul: JOS COMUNISMUL!) Miket beszélsz? Kit nevezel kommunistának? Engem? Minket? A saját feleségedet?
Kif Nem is tudom… Ha jobban belegondolok, én soha nem láttam még kommunistát!
Alkalmi forradalmár 2 (a pannót nekitámasztja a ponyvatartó-cölöpnek) Hogyhogy?
Kif Igazit. A világháború után országszerte szobrokat emeltek a névtelen hősöknek. Tudod, akik meghaltak a haza felszabadításáért stb. Én, ha túl leszünk ezen a cirkuszon, szorgalmazni fogom, hogy állítsuk fel a láthatatlan kommunista szobrát.
Alkalmi forradalmár 2 (értetlenül) Láthatatlan szobor…
Kif (mérhetetlen nyugalommal) Van olyan, mint ez a láthatatlan izé…
Alkalmi forradalmár 2 (rákiált) Rendszerváltás!
Kif De hol itt a rendszer?
Alkalmi forradalmár 2 Ki kell vívni!
Kif Vívni a rendszert? Aha…
Alkalmi forradalmár 2 Francba, kiforgatod a szavaimat!
Kif Az imént próbáltam elmagyarázni a feleségemnek is: ha lesz itt rendszerváltás, azt kínálni fogják, tálcán…
Alkalmi forradalmár 2 (fenyegető hangnemben) Miket beszélsz? Valamiért neked nem akaródzik hinni a forradalomban… Talán tudsz valamit, amit mi nem? He?
Kif Csak azt tudom, hogy felfordulást csináltok, s én mindig is rühelltem a felfordulást. A rend híve vagyok.
Alkalmi forradalmár 2 A rend híve, mi? Kuss mindenkinek, különben jön a rend kedves őre, s megveregeti a… a… talpadat? Téged egyszer sem ültettek Aróba a milicisták, nem verték le gumibottal a vesédet? Csak simogattak, olyan jó fiú voltál? Mi?
Kif (komoran) Ez a csürhe banda apámat eltávolította az állásából, mert nem volt elég jó elvtárs… Betegre verték, lecsukták…
Alkalmi forradalmár 2 S akkor mire vársz még? Hogy téged is lecsukjanak?
Kif (kifakad) Hát te sem érted? Ha egyik csürhe bandát felváltja egy másik, attól még semmi sem lesz jobb…
Alkalmi forradalmár 2 Csürhének nevezel minket?
Kif Csürheapák csürhefiai…
Alkalmi forradalmár 2 Nekem nem apám egyik se! Melyik volna az? Amelyik elvette a földjeinket? Hat hektárunk került állami tulajdonba… Minden nap járom ezeket a földeket. Elég szépen teremnek a közösbe… csak én nem látok semmit belőle… (Dühösen rávág a léckerítésre.)
Kif A föld pedig jó dolog… Hogy legyen mit morzsolgatni egyik tenyérből a másikba… (Mutatja.)
Alkalmi forradalmár 2 (mintha nem is hallaná a Kif által mondottakat) Hát ezért jöttem ide. A többiek mondták eléggé, hogy üljek nyugton a kollektívben, de ez most fontosabb, mint az állatokat kivakarni a szarból!
Kif Pedig az is nagyon fontos, nagyon!
Alkalmi forradalmár 2 Mindenkinek ide kellene jönni! Mindenkinek!
Kif Nana! Ide inkább profi forradalmárok kellenének. Tudod, olyanok, akiknek az a foglalkozása…
Alkalmi forradalmár 2 (meglepetten) Miért, olyanok is vannak?
Kif (kivár, egyet igazít a sátorponyván és a tartórúdon, sóhajt) Sajnos nincsenek.
Alkalmi forradalmár 2 (kis időre elhallgat, majd csöndesebben) Az előbb hallottam, amit beszélgettetek a feleségeddel. Példát vehetnél róla… Milyen lelkes és belevaló! Neki köszönheted, hogy nem látom el a bajodat… (Megmutatja kemény öklét, nem fenyegetően, inkább csak miheztartás végett.)
Kif Hogy én is legyek lelkesebb? Ha nem erről a forradalomról volna szó…
Alkalmi forradalmár 2 Hanem?
Kif Ó! (Hümment, mintha erősen törné a fejét) Például… például szívesen tüntetnék azért, hogy termeszthessek tavirózsát a tömbházak tetején!
Alkalmi forradalmár 2 Tavirózsát a blokkok tetején? Te megbuggyantál! Neked bolondokházában volna a helyed!
Kif Olykor én is oda kívánkozom, hidd el! De amúgy miért lenne ez nagyobb bolondság, mint a kommunizmus megdöntése? Mennyi tömbház van ebben az országban, képzeld el, mindegyik tetején tavirózsák szép kis tavacskákban… (Mutogat, rajzol a levegőben) A nagyvilág úgy ismerne, úgy emlegetne minket, hogy az égi tavirózsák országa. Mert most emleget? A hülyeség országa…
Alkalmi forradalmár 2 (szúrós szemmel, ujját rászegezve) Te… te tényleg komolyan gondolod ezt az égi tavirózsásdit?
Kif (kivár, elmosolyodik) Attól függ… Mindenesetre szívesen tüntetnék érte… Ha már demokráciáról beszélünk, ugye…
Alkalmi forradalmár 2 Nagy tróger vagy te, hallod-e!
Kif (rövid szünet után) Nem is tudom, miért nem elég nektek a korlátozott demokrácia, amit a szovjetek meghirdettek…
Alkalmi forradalmár 2 Korlátozott demokrácia? Az olyan, mintha azt mondanánk: korlátozott szabadság. Nekünk teljes szabadság kell!
Kif Teljes szabadság? Na ettől félek én, látod-e…
Alkalmi forradalmár 2 Félsz?
Kif Hogy mit kezdtek vele…
Alkalmi forradalmár 2 Mit? Már az megérte, hogy végre van összefogás…
Kif (fitymálón) Az van…
Alkalmi forradalmár 2 (folytatja) …hogy a forradalom összehozta az embereket. Lám, itt minket is.
Kif Miért, tudunk mi egymásról bármit is? Ha jobban meggondolom, még a nevedet sem…
Alkalmi forradalmár 2 Az nem is olyan fontos. De például együtt tüntetünk. S összedobtuk ezt a fedélaljat…
Kif Amit holnap talán elfúj a szél. A forradalom szele.
(Csend.)
Feketéző (beérkezik a színre egy raffiatáskával, hangos, éneklő hangon kezdi) Poftiţi, poftiţi! (Pillanatra elhallgat, észreveszi, hogy Kif-ék kelletlenül néznek rá, aztán vált) Étkészletet tessék, tizenkét személyest! Abroszom is van, igazi damaszt, cigarettám, kitűnő nejlonharisnyám, olcsón adom!
Alkalmi forradalmár 2 (bosszankodva) Menjen innen az étkészletével! Mit gondol? Forradalom van! Inkább álljon be a tüntetők közé!
Kif Hagyd! Forradalomból nem lehet megélni! Jöjjön csak, mutassa azt az étkészletet!
Feketéző Jaj, drága uram, kitűnő portéka ez, tiszta ezüst! Most olcsón megszámítom magának!
Alkalmi forradalmár 2 (gúnyolódva) Forradalmi ár?
Feketéző (mialatt kiveszi zsákjából az étkészletet) Na, mit szól? Én ilyesmivel foglalkozom (Adja át az étkészletet Kif-nek szemrevételezésre), s nejlonharisnyákkal. Azt sokan keresik. Forradalom ide vagy oda, most is. Magának van-e felesége? Ha van, vegyen neki kettőt, nézze meg, jobban fog örülni, mint…
Kif (a szavába vág) Na látja, ebben egyetértünk! A nejlonharisnya nagyobb sikk! A forradalom csak múló divat, de a nejlonharisnya… amíg nő lesz a földön… és férfi…
(Közben az étkészletet vizsgálja, a merőkanalat kiveszi, Alkalmi forradalmár 2 felé fordul vele, az orra alá dugja.)
Kif Nemsokára az következik, hogy nagykanállal eszünk, nemde?!
Alkalmi forradalmár 2 (fitymálva) Ezen messziről látszik, hogy nem ezüst… Mondom én neked, nehogy megvedd, nem igazi!
Feketéző (méltatlankodva) Ha nem tetszik vásárolni, ne rontsa az üzletet!
Kif (felnevet, még egyszer végignéz a portékán) Igaza van… Az étkészletet azonban csakugyan nem veszem meg, nem azért, mert nem ezüst, hanem azért, mert ebben a buliban én nem házigazda leszek, hanem vendég, nem én kell terítsek, hanem nekem terítenek. (Alkalmi forradalmár 2-höz fordul) Ugye?
Alkalmi forradalmár 2 Te lefölözöd a hasznot, a balhét meg vigye el más, mi?
Kif Aki szeret balhézni… De különben, milyen haszonról beszélsz?
Feketéző (türelmetlenül) Szóval akkor kell az étkészlet, vagy nem?
Kif Nem. Inkább a forradalmároknak kínálja, nekik lesz szükségük rá nemsokára…
Feketéző Maga nem afféle…?
Kif (legyint) Nem. Csak ilyen… ö…
Feketéző Kár. Pedig magán látszik, hogy szereti a szépet. S hát a damasztabroszhoz mit szól?
Alkalmi forradalmár 2 (ingerülten rászól) Mondtam, hogy hagyjon minket a hülyeségeivel! Hát nem látja, hogy tüntetni jöttünk, hova kell ide abrosz? Inkább forró teát, kávét hozasson nekünk, mert hideg van, s némi élelmet, ha már ilyen jó kapcsolatai vannak…
Feketéző (méltatlankodva) Minek néz engem az úr?
Alkalmi forradalmár 2 (kioktatóan) Egy közönséges kofának, aki nem érti az idők szavát…
Feketéző Még hogy én nem értem az idők szavát…
Alkalmi forradalmár 2 Ilyenekre, mint maga, ezután nem lesz szükség…
Feketéző Még hogy nem lesz szükség… Ezután lesz még csak igazán!
Alkalmi forradalmár 2 Ezután csak tiszta ügyek lesznek, vége a panamázásnak, a feketézésnek…
Kif (megvetően) Ezt komolyan hiszed?
Feketéző Én is a tiszta ügyeket szeretem, kérem! Hozom az árut, perkálják a pénzt, ez a tiszta ügy! Ilyenekből lesz még néhány, az az érzésem, ahogy beindultak a dolgok…
Alkalmi forradalmár 2 Hát nem értitek, hogy a változások mindent elsodornak, ami eddig volt?!
Feketéző Na-na! Nem lesz itt olyan nagy változás, kérem…
Kif (lassan, elmélázva) A változások… mindent elsodornak… (Felgyorsulva, nyomatékosan) a változtatókat is…?
Feketéző Azokat igen!
Kif (megnyomva minden szótagot) De a változókat nem!
Alkalmi forradalmár 2 Ezt hogy érted?
Kif A változókat, tudod…
Alkalmi forradalmár 2 (nem érti a célzást, megvonja a vállát, legyint, aztán, hogy a kínos helyzetből kikerüljön, nekiáll a Feketézőnek) Hát órája például van-e? Arra nagy szükség lesz, mert most új időszámítás következik! Eddig úgy éltünk, mintha állt volna az idő velünk, de most, most aztán…
Feketéző Órám nincs, az nem az én piacom. De van még falvédőm. Ki­tűnő török áru! (Ki akarja venni, de tekintetüket látva, megáll a keze.)
Alkalmi forradalmár 2 (méltatlankodva) Falvédő? Eddig voltunk fal­védők… egymás mellé felaggatva… most támadni kell, ledönteni a falakat…
Kif (gúnyosan) Így beszél egy igazi forradalmár! (Feketéző felé fordul) Legyen szíves, szerezzen be az úrnak néhány faltámadót. De kitűnő török áru legyen!
Feketéző Azt hiszem, ezt talán mégsem… ö… (Nem akarván megsérteni Alkalmi forradalmár 2-t, kiengesztelő bizalmaskodón fordul most feléje) Ha ilyen (Elbizonytalanodik, nyögdécsel) ö… fal… ö… ö… izét se tetszik kérni, óraügyben esetleg szólhatok egy ismerősömnek…
Alkalmi forradalmár 2 Hagyja az ismerősét! Mondtam már, hogy az ilyen alvilági sefteléseknek úgyis vége!
Feketéző Mit beszél? Vagyok én olyan világi, mint maga!
Alkalmi forradalmár 2 (ingerülten, amiért Feketéző visszaszólt, megmarkolja az abroszt, amit az a beszélgetés során végig szorongatott) Nyomul itt ezzel a nyavalyás abrosszal, ahelyett, hogy…
Feketéző (elhúzza a portékát) Márpedig egy szép damasztabrosz mindig jól fog…
Kif (békítően) Igaza van. Az úr a forradalomban is legyen úr! Én kérek egyet! S az előbb mintha azt mondta volna, hogy cigarettája is van, nem?
Feketéző (örvendezve, hogy Kif pártolta) Hogyne volna, kérem, hogyne volna!
Kif (közbeszól) Milyen márka?
Feketéző Milyen tetszik? BT? KENT?
Kif Kent! Az az igazi! A nyugat! Ez kell nekünk!
Alkalmi forradalmár 2 (fitymálva) Nem is tudtam, hogy cigizel!
Kif Ki mondta, hogy cigizem? Ha vége lesz itt ennek az izének (A tüntető tömeg felé int), szétosztom a forradalmárok között mint békeszivart…
Feketéző Hány csomaggal parancsol?
Kif Adjon két kartonnal… sok békére lesz itt szükség...
(Közben tenyerét kifordítva, kérdőn néz Feketézőre, hogy mennyi, az elő­ször az abroszra mutat, aztán felemeli mindkét kezét, jelezvén, hogy száz, utána a cigarettára, ezúttal két kezét kétszer lendítve jelzi, hogy kétszer száz.)
Kif (összevonja a szemöldökét) Hm… Kissé borsos… (Legyint) Na mindegy, hisz végtére is forradalomról van szó, kicsiségre nem adunk!
Feketéző (diszkréten átadja a két karton cigarettát) Parancsoljon, kérem! Ezzel sok mindent el lehet intézni…
Kif (vigyorogva) Még egy rendszerváltást is?
Feketéző Megnyílnak az ajtók… Ha protekció kell…
Alkalmi forradalmár 2 Hülyék! Hát tényleg nem értitek? A protekcionizmusnak vége!
Kif (sztoikusan) Dehogy vége! Csak megszaporodnak a protezsálók… s a protezsáltak…
Feketéző Úgy-úgy…
(Csend.)
Kif (barátságosan mosolyog Feketézőre) Kár, hogy gumimatraca nincs, azt is vennék… Úgy hallottam, Csehszlovákiában bársonyosnak nevezték a forradalmat, én kiegyeznék egy gumimatracossal is…
Alkalmi forradalmár 2 (gúnyosan) Vigyázz, nehogy majd a szekusok kiszurkálják…
Feketéző (készségesen) Gumimatracom most nincs, de tudok szerezni! Hány kellene?
Kif (gunyorosan Alkalmi forradalmár 2-re néz) Te, hányan lehetnek a téren? Öt-hatszázan?
Alkalmi forradalmár 2 Legkevesebb ötezren vannak ott, te! Eh! (Dühösen legyint, valahogy úgy, hogy bolondokkal nincs mit tárgyalni, s hátravonul a ponyva alá.)
Feketéző (belékarol Kif-be, félrevonja a színpad elejére) Csak halkan mondom, hogy a kollégája ne hallja: másféle árukat is be tudok szerezni, ha érdekli… Komolyabb dolgokat, érti-e? (Hatásszünetet tart) Mit szól például negyven köbméter betonhoz, azonnali szállítással?
Kif (komoly képpel) Nem volt tervemben, de talán nem ártana bebetonozni ezt a…
Feketéző (a szavába vág) Vadászrepülőre is tudok felvenni rendelést. Igaz, annak legkevesebb két hónap a leszállítása…
Kif Két hónap… Ennyire saccolják a…?
Feketéző (ismét a szavába vág) De ha vannak komoly barátai, akik érdekeltek lehetnek egy komplett bicikligyár kiárusításában… (Sokatmondóan elhallgat.)
Kif (elismerően füttyent) Megtisztelő ajánlat…
Feketéző Dollárban, csakis dollárban!
Kif Természetesen!
Feketéző Korlátlan lehetőségek lesznek. Korlátlanok! Csak szemfülesnek kell lenni…
Kif Értem…
Feketéző Meg kell venni, amit meg lehet… Minél hamarabb, annál jobb. Bármit… Az előbb alig tudtam meggyőzni egy finom úriembert hatvankilométernyi vasúti sín megvásárlásáról. Pedig az is micsoda alkalmi vétel volt…
Kif (ironikus-komolyan) Hatvankilométernyi… Hát az nekem is jó lett volna…
Feketéző Arról lemaradt már… De mondtam, a vadászrepülőre még elő tudom jegyezni…
Kif Jó, arra feltétlenül jegyezzen elő. Feltétlenül!
Feketéző S esetleg még a hadihajóra is, bár annál nagyobb a tolongás…
Kif Hadihajó nélkül még megleszek valahogy, de az a vadászgép életbevágó! (Pillanatra elhallgat, felhúzza a szemöldökét, majd kissé akadékosan) Mennyibe kerül?
Feketéző Ne törődjön vele. Meg fogja érni.
Kif Biztos vagyok benne…
Feketéző Most mennem kell. Tudja, amíg ezek itt lármáznak, sok mindent el lehet intézni…
Kif (bólint) Tudom…
Feketéző Két hónap múlva jelentkezem a hadihajóval. Ö… ö… Vagyis a vadászrepülővel.
Kif Alig várom!
Alkalmi forradalmár 2 (ahogy Feketéző eltávozik, közelebb jön Kif-hez) Végre lelépett ez az undorító patkány! Mi itt szívünket tesszük ki a rendszer megbuktatásáért, s addig egyesek elkótyavetyélnék az egész országot! Azt hiszik, a forradalom végkiárusítás!
Kif Hát nem az? Milyen jól hangzik!
Alkalmi forradalmár 2 (rosszallóan) S neked még van képed leállni egyezkedni az ilyenekkel…
Kif Egyezkedni tudni kell… Erről is szól a demokrácia, nem? Te vagy úgy oda érte…
Alkalmi forradalmár 2 Neked tényleg nincs eleged a diktatúrából?
Kif Nekem, barátom, mindenből elegem van… De a demokráciától irtózom… mint a veszett kutyától… Mert ismerem magunkat…
Alkalmi forradalmár 2 Te leépüléstől tartasz, mikor mi egy új országot akarunk felépíteni?
Kif (folytatja a gondolatmenetét) Gondold csak el: eddig is csak mímeltük, hogy dolgozunk, mert ostorral álltak a hátunk mögött. Építettük a szocializmust, ugyebár. Meg is lett az eredménye! Ezután, ha már nem lesz hajcsár… (Elhallgat, a fejét csóválja, majd folytatja) Hm. Szóval, kellene majd valami demokrácia-tanfolyamokat szervezni. De a nagy szabadság közepette miért pont tanulni akarnának, ugyebár?
Alkalmi forradalmár 2 Nem kell annyira félteni ezt a népet…
Kif Gyermek az még… Eddig a szocializmus gyermekei voltunk, ezután a demokráciáé leszünk. A mostohagyerekei… Vagy fenegyerekei?
(Elhallgatnak, erősödő kiabálásra lesznek figyelmesek.)
If (lelkesen tér vissza a térről, vele Egy arc az arctalan tömegből – a továbbiakban: Arc –, még mindig skandálják) „Le a kommunizmussal. Vesszen a diktátor. Demokráciát."
Kif (lehűti az asszony lelkesedését) Immár abbahagyhatjátok. Itt nem hallja senki…
If (megütközve néz a férjére): Ti senkik vagytok?
Kif Bárcsak azok volnánk…
If Most olyan idők jöttek, hogy mindenki számít. A senkik is.
Kif (szarkasztikusan felnevet) Na, ezt szépen mondtad! (Aztán a felesége mellett álló személyre néz) Ő ki?
Arc Egy arc az arctalan tömegből…
If Most ismerkedtünk meg a tüntetésen…
Kif (gúnyosan) Nem is gondoltam, hogy ilyen hatékony társkereső egy forradalom…
If (mentegetőzve, nevetgélve) A férjem már csak ilyen…
Arc (mosolyog) Veszem észre…
If (a férje felé) Elég sok magyar van itt, nem csak mi…
(Közben kezet fognak, Arc Alkalmi forradalmár 2-nek is kezet nyújt.)
Alkalmi forradalmár 2 Hát persze! A magyar és a román testvérnép!
Kif Naná! Mint Káin és Ábel, ugye?!
Alkalmi forradalmár 2 Közös az ügyünk… Összeköt a sok szenvedés… a…
Kif Felébredsz te majd a mioritikus álomból!
Alkalmi forradalmár 2 (If-hez fordul, s a hónalja alatt szorongatott újságra bök) Ideadod?
If (átnyújtja a lapot) Persze. Még a tegnapi. Ma nem jelent meg.
Alkalmi forradalmár 2 Beszartak?
(Leül a sátorponyva alá olvasni.)
If (észreveszi a nemrég vásárolt damasztabroszt a ponyva alatt) S hát ez?
Kif Most szereztem, alkalmi vétel…
If Nagy szükség van most rá, az bizonyos…
Kif Egyéb is van…
If Egyéb?
Kif Cigaretta. S nem is akármilyen. Kent!
If Csak nem ment el az eszed?
Kif Ami azt illeti, most, hogy minden a feje tetejére áll, akár én is… (Lelassul, elmélázik)… de nem, nem… (Felélénkülve) a tüntetőknek vettem…
Arc (élénk érdeklődéssel) Hát akkor ide vele! Jólesne egy szál rendes cigi, nekem csak Snagovom van…
Kif Lassabban a testtel! Majd a végén… csak a győztes forradalmároknak jár…
Arc Ajjaj…
Kif (Arc-hoz) Egyébként, ha szabad kérdeznem, Ön, uram, mivel foglalkozik? Úgy értem, a forradalmi társkeresésen kívül? (Feleségére nevet, az rosszalló-játékosan cöccög.)
Arc (kissé szégyenkezve) A statisztikai hivatal alkalmazottja vagyok…
Kif Fenomenális! Akkor azt is meg tudja mondani, hány tüntető lehet itt a téren?
Arc (köntörfalazva) Attól függ…
If Mitől?
Arc (halkan, óvatosan körülnézve) Hogy győz a forradalom, vagy elbukik…
If (értetlenül) Hogyhogy?
Arc Ha győz, akkor, mondjuk, húszezren…
Kif Ha elbukik?
Arc Három-négyszázan…
Kif (hangosan felkacag, megveregeti az Arc vállát)
If (ingerülten) És valójában?
Arc (széttárja karjait) Én statisztikával foglalkozom, nem a valósággal!
If (döbbenten) Ez viccnek is rossz!
Arc Bele lehet jönni… (Legyint, elhúzza a száját) Ha a feleségem megkérdezi, hány óra, s én azt mondom, hogy öt, ő rám néz, számításba veszi a pillanatnyi helyzetünket, és tudja, hogy három vagy hét…
Kif (kacagva) De öt semmi esetre sem, ugye?
Arc Csak a legritkább esetben! És ez a legmagasabb szinten is így ment… Teszem azt, az ország három cukorgyára lejelentett összesen ötvenezer tonna cukrot. Tudtuk, hogy az alig több harmincnál, de mi is kozmetikáztunk rajta egy kicsit, hogy a nagyvezérnek kedveskedjünk, így a statisztikában hatvanezret írtunk. A következő évben illett túlteljesíteni a tervet, így hetvenezret, aztán pedig, mire lassan teljesen eltűnt a boltok polcairól a cukor, nyolcvanezret… És ez természetesen az újságban is megjelent… pártunk és vezére nagy dicsőségére…
Kif (utálkozva) Az újságban, fujj!
If Aljas rendszer, micsoda aljas rendszer ez… De most vége…
Arc Vége? Még sülhetnek el balul a dolgok… Ha a szeku meg a milícia…
Alkalmi forradalmár 2 (kiszól az újság lepedői közül) Azt hiszem, ma volt az első nap az életemben, amikor nem féltem a milicistáktól. Amikor nem rándult össze a gyomrom, ha megláttam egyet.
Arc Ennyire biztos vagy benne, hogy nem kell félni többé tőlük?
Alkalmi forradalmár 2 Sőt, nekik van félnivalójuk tőlünk! (Az újságot indulatosan megzörgeti) Úgy hallottam, egypárat elintéztek már…
If Azt mondják, Ceauşescu elmenekült a helikopterén. Néhány belső embere próbálja tartani a frontot, de megtörjük őket. Sokan vagyunk. (Tagoltan) Meg kell hajolniuk a népakarat előtt.
Kif Van, amikor a körülmények meghaladják az embert, s az csak sodródik az árral…
Arc Alighanem ez a forradalom is valami ilyesmi…
Kif (elismerően füttyent) Ez már beszéd! Jöjj keblemre, társam, kit a feleségem keresett nekem!
If Ne gondold, hogy ő is olyan szkeptikus, mint te… Ő igenis meg akarja dönteni ezt a rendszert. Ugye? (A választ meg se várva, bemegy a sátorponyva alá.)
Arc (bizonytalanul) I…igen.
Alkalmi forradalmár 2 (ismét kiszól az újság lepedői közül) Mi is azt akarjuk. Mindenki azt akarja. De itt (Megpaskolja a lapokat) sajnos még mindig az áll, hogy ne dőljünk be a kapitalista imperializmusnak…
Arc Ennél a hatalomnál bármilyen hatalom jobb…
Kif És bármilyennél a semmilyen…
Arc Hát akkor melyiket válasszuk?
If (visszatér, kezén kesztyű, csapkodja magát, hogy átmelegedjen) Mindig tudtam, hogy nem szabad túl hosszú ideig magára hagyni a férfiakat… Na, tudtatok dönteni arról, hogy kell-e döntenetek?
Kif Nem, azt döntöttük, hogy döntésképtelenek vagyunk… De ti miért is jöttetek vissza a tüntetésről? A döntéskényszer miatt elfelejtettem megkérdezni…
If A vezérek arra buzdítanak, hogy gyártsunk még több feliratot.
Alkalmi forradalmár 2 Én egyet már csináltam. Ott van. (Rámutat a LE A DIKTÁTORRAL feliratú kartonra, melyet még az elején támasztott neki a karónak.)
If (folytatja) Nagyobbakat, többfélét. Itt van még karton, festék is.
Alkalmi forradalmár 2 (Kif-hez fordulva) Te is segíthetnél…
Kif Ha sikerül eldöntenem, mit írjak a kartonra, segítek…
If (legyint) Az már kicsit késő lesz…
Alkalmi forradalmár 1 (ő is visszaérkezik, lelkesen, bekapcsolódik a beszélgetésbe) Fokozódik a helyzet! Most nem gondolkodni kell, hanem cselekedni!
Kif Aha, gondolkodás nélkül cselekedni… Ez a kedvencem…
If Ha azt akarjuk, hogy győzzön a forradalom, gyorsan kell…
Kif A forradalmakkal az a baj, hogy ha elbuknak, azért nem származik túl sok jó belőlük, ha pedig győznek, akkor pedig azért…
If Miket beszélsz?! Gondolj a régi nagy forradalmakra…
Kif Épp azokra gondolok…
If 1848-ra vagy a nagy francia polgári forradalomra…
Kif Azt, hogy most itt vagyunk, részben a francia forradalomnak köszönhetjük…
If (elkerekedő szemekkel) Mit köszönhetünk annak?
Kif A kommunizmust…
If Te tényleg megőrültél…
Kif Tovább megyek: szerintem olyan, hogy győztes forradalom, nem is létezik.
Alkalmi forradalmár 1 (értetlenül) Miről beszélsz?
Kif (rendületlenül folytatja) Amit Machiavelli mond a hatalomról: az akkor kerül veszélybe, ha meg akarja reformálni magát. Hát mibe bukott bele Gorbacsov is, na mibe?
(A jelenlévők értetlenül vonogatják vállukat Kif monológjára, majd hátramennek a ponyva alá, mázolni. Alkalmi forradalmár 2 leteszi az újságot, ő is bekapcsolódik a munkába.)
If (ránéz a többiekre, aztán félrevonja a férjét, a színpad elejére jönnek) Ne haragudj, de ezt most tényleg nem kellene… Az emberek gyanakvók… Még meglincselnek…
Kif (drámaian) Na és? Magad mondtad, hogy nincs forradalom áldozatok nélkül…
If Jó, de…
Kif Ami azt illeti, nem is bánnám! Legalább számomra véget érne ez az egész hajcihő!
If Azt hiszem, nem érzed eléggé… A közhangulat olyan…
Kif Mint egy községi focimeccsen?
If Bűnbakokat keresnek…
Kif Csak nem aggódsz értem is, drágám?! Azt hittem, csak az ügyet félted…
If Hirtelen minden megváltozott… Az idő kizökkent…
Kif Hagyd szegény Shakespeare-t! Ez az idő inkább ki… ki…zakkant…
If (elfordul, legyint az újabb beköpés hallatán) Hagyd a szóvicceidet! Most nem olyan az idegállapotom…
Kif Hát épp ez az! Hogy lehet ilyen idegállapotban bármit is rendesen végigcsinálni?! Tessék egyszer szépen lenyugodni, s aztán forradalmárkodni!
If Nem érted. Én felfokozottságról beszélek! Hatalmas energiát érzek magamban… Az én erőm a tömegek ereje.
Kif (színpadiasan elképed) Hű-ha! Még jó, hogy nincs túl nagy tömeged… Nem véletlenül választottam csinos feleséget magamnak… És nagyon nem szeretném, ha nőne benned a tömeg… az arctalan…
If Miért kell mindig letörnöd, ha lelkesedni kezdek valamiért?
Kif Én irántad lelkesedem, te a forradalom iránt…
If (rosszallóan) Azt hiszem, jobb lett volna, ha otthon maradsz…
Kif Vigyáznom kell rád. Hanem még lelöveted magad, vagy, ami még rosszabb, beállsz a forradalmi kormányba…
If (legyint, elfordul) Na, én megyek mázolni… Nem bánnám, ha te is jönnél, láthatod, hogy a többiek is elvárják…
Kif Csak azért, mert elvárják?
If Ha nem másért…
Kif Vajon a többiek is azért teszik, mert a többiek elvárják?
If (ingerülten) Gyere már!
(A sátorponyva alá lépnek, ahol Alkalmi forradalmár 1-2 és Arc ecsetekkel dolgoznak, nemsokára felemelnek két pannót. Az egyiken románul ez áll: DEMOCRAţIE!, a másikon: SZABAD VÁLASZTÁSOKAT!)
Alkalmi forradalmár 1 (büszkén) Na, milyen lett?
If (elismerően) Kitűnő! (A magyar feliratú pannóra bök) Talán románul is fel kellene írni.
Arc Mi magyarok vagyunk… Román pannó van elég. Kell látniuk, hogy mi is itt vagyunk. Hanem azt fogják mondani utólag, hogy csak sunyítottunk…
Alkalmi forradalmár 1 Még egy olyan is kellene, hogy MI VAGYUNK A NÉP!
Kif (elhúzza a száját) Melyik nép?
Alkalmi forradalmár 2 Készítsünk még egy olyant is, hogy ÚJ RENDET! S szerintem is írjuk fel románul. Én a másikat is így csináltam. Festék van, kartont kellene még szerezni…
Kif Új rendet? Na persze! (Váratlan elhatározással felmászik a kerítésre, amihez a sátorponyva is ki van kötve, egy pillanatig úgy tűnik, elveszíti egyensúlyát, és leesik, de aztán kiegyenesedik valahogy, kezét széttárja, mint a megfeszített, aztán hangosan rákezdi) Nem látjátok, hogy a másod-harmadvonalbeli vezetők szónokolnak nektek?
Alkalmi forradalmár 1 Mindenesetre szimpatikusabbak, mint te…
Kif (folytatja) Csak egy hátulsó pár, előre fuss!-t akarnak eljátszani! Hát nem ismeritek fel őket? Ott voltak a diktátor mögött, az árnyékban…
Alkalmi forradalmár 1 Mesebeszéd! Új arcok ezek. Azt mondják, eddig ellenzékiek voltak…
Kif (közbevág) Miért, volt itt ellenzék?
Alkalmi forradalmár 1 … csak eddig nem aktivizálódtak…
Kif (leereszti karjait, fitymálóan) Passzív ellenzék…
Alkalmi forradalmár 2 Szállj le onnan, mert komolyan mondom: leszedlek!
Kif (folytatja) …fából vaskarika…
Alkalmi forradalmár 1 Csak annyit hallottam, hogy ezek nem a diktátor emberei. Nem láttuk őket a tévében, sem az újságban, szóval…
Kif (undorral) Szoktad nézni a tévét?
Alkalmi forradalmár 1 (nem reagál a közbevetett kérdésre) … szóval nem ismerjük őket…
Kif Elég baj, ha nem ismeritek az ellenségeiteket… Így nehéz lesz forradalmat csinálni…
Alkalmi forradalmár 1 Nekünk a kommunizmus az ellenségünk!
Kif Párttagok vagytok mindannyian, vagy nem? Velem együtt…
Arc (csöndesen közbeszól) Az más… Mi csak kényszerből lettünk kommunisták…
Kif (ingerülten Alkalmi forradalmár 2-re mutogat) Na, mit mondtam a szoborról?! Látod, hogy egyetlen igazi kommunista sincs az egész országban? Ti kényszerből, ők pedig érdekből… Nem csoda, hogy itt tartunk…
If (odalép, kérlelőn Kif felé nyújtja a kezét) Gyere…
(Kif nem akar leszállni, addig mozgolódik, hogy a kerítés letörik vele, ő elő­reesik, nem túl magasról, nem üti meg magát, a helyzet inkább mulatságos.)
Alkalmi forradalmár 1 (kacagva) Na, szónokként leszerepeltél…
Kif (If segítségével feltápászkodik, leporolja magát) Mindegy, én megpróbáltam…
Alkalmi forradalmár 2 (fitymálóan) Persze, mert mind a te huhogásodat fogjuk hallgatni, amikor itt a nagy lehetőség!
Kif A lehetőséget én sem vitatom, csak…
If (közbeszól, kicsit azért is, hogy elterelje a szót) Az előbb a TV-t emlegettétek. Állítólag Bukarestben a tüntetők megrohamozták a TV-székházat! Így kell ezt csinálni! A TV az egész nemzeté! A TV mindenkié!
Alkalmi forradalmár 1 (If felé) Igen! Kell üzenni az egész népnek! És kell értesíteni a külföldi sajtót is!
Kif (szkeptikusan) S hát a külföldi sajtónak mit mondanál?
Arc A tegnap még azt harsogta a tévé, hogy az utcákon huliganizmus, vandalizmus van…
Alkalmi forradalmár 1 A gyárakban országszerte sztrájkolnak… Ezt bezzeg nem mondta be a tévé… Csak hazudni tudnak. De immár elég volt. Betelt a pohár. A keserű pohár!
Kif (ironikusan) Ejha! Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába?
Alkalmi forradalmár 2 (ingerülten közbeszól) Na, én megyek, ki akarom ereszteni a hangom! (Félrerúgja az újságot) Nekem többet ne hazudjanak! S a Kárpátok Géniusza se papoljon! (A LE A KOMMUNIZMUSSAL! feliratú pannót felkapja, s elrohan.)
If Menj csak! Nemsokára mi is csatlakozunk!
Alkalmi forradalmár 1 (egyre inkább belelovallja magát) Mennyit szenvedett a munkásosztály! Három váltásban robotolni, túlórázni, sokszor vasárnap is bemenni, mert a tervet illett túlteljesíteni…
Arc (halkan megjegyzi) … legalábbis papíron…
Kif Igen, úgy tenni, mintha keményen dolgoznánk, tényleg elég fárasztó…
Alkalmi forradalmár 1 Azért csináltunk is pár dolgot…
Kif De sok köszönet nem volt benne…
Alkalmi forradalmár 1 Mi például exportra dolgozunk…
Arc Igen, a harmadik világbeli országoknak, akiknek mindegy a minőség…
Alkalmi forradalmár 1 Pedig ez az ország komoly ipari hatalommá is válhatott volna…
Kif Igen, csupán két feltétel hiányzik: a komolyság s az ipar…
Alkalmi forradalmár 1 (védve a mundér becsületét) Az elképzelések nem rosszak, na, csak amíg oda jutunk, hogy a termék lekerüljön a gyártósorról…
Kif Lopott, elavult technológiával gyártotok elavult termékeket, hogy aztán legyen, amit lenyúlnotok… Minden nap csak egy csavart, csak egy icipici alkatrészt…
Alkalmi forradalmár 1 S ezért is ki a hibás? Ki tanított meg lopni?
Kif Ami azt illeti, ezen a téren elég tanulékonynak bizonyultunk…
Alkalmi forradalmár 1 Az volt a direktíva, hogy élj meg a munkahe­lyedről… Hogy ezt pontosan hogy valósítod meg, az már más kérdés…
Arc (csendesen, körülsandítva) Biztosak v