(törzsbemutató)


Karolina néninek és Laci bácsinak szeretettelSZEREPLŐK


GOLMAGÓG
LINA, Golmagóg felesége
DORONG DEZSŐ
LAZÍTS LAJOS
ACÉL PISTA
PUMA MAMA
PESZTON KATA, babysitter és pultos
ZÉ, Golmagóg fia
FIATAL KOLDUS
ÖREG KOLDUS
DETEKTÍV
ELSŐ PINCÉRNŐ
MÁSODIK PINCÉRNŐ
ÜGYVÉD
ÜGYÉSZ
BÍRÓ
valamint
a TÖRZS
és a BŰNÖSJátszódik 2006-ban Golmagóg törzshelyén, a Svájcban, és a közeli Parkban, egy hétköznap délelőttjén és délutánján, valamint fél évvel korábban
Velencében.


 ELSŐ FELVONÁSELSŐ JELENET


A kora délelőtti nyári napsütés hullámaiban fürdő Park egyik padján
(a színpad bal oldalán, annak is a legszélén) zilált öltözetben és másnaposan Dorong Dezső helyezkedik el, homlokán egyre sűrűsödnek, hullámzanak a ráncok, szemei kidüllednek, látszik, valami életbevágóan fontos ügyön töri a fejét. Már szinte eszébe jut valami, amikor kopott gördeszkáján begördül a színpadra Zé, Golmagóg 17 éves fia, elsuhan Dorong Dezső előtt, aztán jó másfél méterre tőle lefékez, és meredten nézi. A színpad hátsó felében egy kapu, tetején jól olvashatóan egy felirat világít PARK.
DORONG Mi van? Mit nézel? Kell egy pof?
ZÉ Még kiskorú vagyok, hagyj ki a buliból.
DORONG Milyen buliból?
ZÉ Ne add a hülyét, öreg, tudom, hogy ma este nagy buli lesz, találkoztam Acél Pistával.
DORONG Az már csak egy hugyosjózsi.
ZÉ Beszarok. Acél Pista egy Ász hozzád képest.
DORONG Hol az apád?
ZÉ Hol lenne? Ül a Svájcban, és nézi az óráját.
DORONG Régóta?
ZÉ Ja.
DORONG És Acél Pista is ott van.
ZÉ (miközben a gördeszkáját bütyköli) Ja.
DORONG Nők?
ZÉ (mutatja, hogy három)
DORONG Acél Pista is nézhette az óráját.
ZÉ Nem, tiszta kék a pofája.
DORONG Apád megint elverte.
ZÉ Biztos.
DORONG Hm.
ZÉ És mondd csak, messze van még Amerika?
DORONG Kuss!
ZÉ És mondd, messze még Amerika?
DORONG Hallgass és ússzál!
ZÉ (aki örül, hogy Dorong vette a lapot, és reagált az Amerika szóra) Hogy is volt a két négerrel New Yorkban?
DORONG (komótosan megmozgatja minden porcikáját, kiköpi a szája sarkában himbálódzó fogpiszkálót, és egy Havanna szivart húz elő a kabátzsebéből, Zé tátott szájjal figyeli a szivart) Ezt a szivart három évvel ezelőtt nyomta kezembe a szépséges Rozalinda, a legocsmányabb kurva, aki valaha is élt a Keleti Parton. Akkor szálltunk hajóra az apáddal, aki az utolsó pillanatban húzott fel a fedélzetre. A mocskos digók már három napja a nyomomban voltak, mindenki elhagyott, csak Rozalinda maradt hűséges hozzám, órákon keresztül rejtőztem hosszú combjai között, a kedvemért öt perc alatt intézte el a kuncsaftjait, akik ettől csak még vadabbul kívánták őt, a megfizethetetlent. Kétezret is leadott havonta.
ZÉ És az apám miért jött vissza?
DORONG Az apád egy zseni, a legprofibb, aki valaha is élt a Keleti Parton. Egy igazi western-hős.
ZÉ Te nem vagy rossz véleménnyel az apámról?
DORONG Nem. Miért?
ZÉ És milyen gyára volt?
DORONG Szóval Rozalinda volt a legszebb és legocsmányabb kurva az egész Keleti Parton, és az apád volt a legnagyobb zseni az egész Harlemben, de talán egész New Yorkban, és halakat gyártott a belügyminisztériumnak, meg a CIA-nak.
ZÉ Milyen halakat?
DORONG Igazi tengeri, óceáni halakat, lazacot, meg szardíniát, meg garnéla rákot, meg tintahalat. Szóval ő volt a legelső halhamisító az Amerikai Egyesült Államokban. Dőlt a pénz, ő pedig egy svájci bankszámlára küldte át az egészet. Milliárdos lett volna, ha Ábel nem köp bele a levesébe.
ZÉ Ki az az Ábel?
DORONG Na szóval, fiú, az ilyeneket úgy kerüld, mint indián a tüzes vizet, mert az ilyen hamubasült próféták cseszik el az okos ember életét is, ha nem vigyáz. Na, ez egyszer csak megjelent a halgyárban, s mind mondja, hogy azért vagyunk a világon, hogy otthon együnk benne. Na még egy ilyen barmot. (A park kapuja mögött egy proletár vonul el táblával a kezében, felirata a fenti nagybetűs mondat) A hülye munkások meg attól kezdve otthon ettek, jól berúgtak, nem is jöttek vissza a délutáni műszakra. A cég befuccsolt, apád féláron eladta a CIA-nak, a gyár elköltözött a nevadai sivatagba, mi meg jöhettünk haza.
ZÉ De azelőtt még találkoztatok a két négerrel…
DORONG Ja igen. Szóval ez még akkor volt, amikor minden nagyon jól ment. Az apád épp aznap délelőtt találkozott az elnök unokatestvérével, aztán pedig egy kisebb dél-amerikai ország királyával. Délután meg, hogy kipihenje magát, elmentünk sörözni a Szabadság-szobor alá. És akkor jött a két néger, feketék, mint a pokol, négerebbek, mint a négerek, és folyékonyan beszéltek magyarul. Persze mindgyárt lement az agyvizünk és kérdezzük, hogy honnan beszélni ungarische hagyishívják? Na ettől úgy megsértődtek, hogy engem elkezdtek ütni, az apádat meg verni. Na de mi is kivillantottuk a fogunk fehérjét, és addig csépeltük őket, amíg elfáradtunk. (Dorong itt hatásszünetet tart, bíbelődik a szivarjával, újra pöfékelni kezd) Már tíz perce meg se moccantak, aztán egy óra múlva magukhoz tértek. Akkor derült ki, hogy néger magyarok, a magyarok rabszolgáinak az unokái. Hajnalig ittunk Árpád apánk egészségére. De te mért nem mész már haza?
ZÉ Mert anyám nem főz.
DORONG Menj apádhoz.
ZÉ Dolga van.
DORONG Te, te nem sportolsz valamit, foci, kosárlabda, hm.
ZÉ Csak a buzik fociznak.
DORONG Na ezt meg honnan szeded?
ZÉ Láttam azt a focista Bekemet a tévében, és fülbevalója volt, minden fülbevalós faszi buzi.
DORONG Láttad a kalózos filmet, a Szándokánt?
ZÉ Igen.
DORONG Na, Szándokánnak is van fülbevalója, pedig nem buzi. Meg benne van a nevében is Szándo Kán. Érted?
ZÉ Akkor ki a buzi?
DORONG Az a buzi, akinek vidám a segge.
ZÉ Mi?
DORONG Azzal is a farkadra mosolyog, érted. Mert meleg, mert langyos, na, nem olyan hidegvérű, mint én vagy az apád.
ZÉ Aha, értem. És akkor mi van azzal a fickóval ott, aki jön felénk a fehér zakójában?
DORONG Na látod… (Rövid gondolkodás után) az vagy betépett, vagy buzi.MÁSODIK JELENET


LAZÍTS LAJOS fehér nadrágban és zakóban, krémszínű ingben és cipőben, vékony, fekete bajusszal lép be a Park kapuján, körbejárja a parkot. Amikor háttal áll, jól látszanak a nadrágszárba törölt cipők nyomai. Észreveszi Zét és Dorongot, leül a velük szembeni padra, táskáját a pad mellé helyezi, nadrágzsebéből összehajtogatott hírlapot vesz elő, komótosan széthajtogatja, miközben többször is végigméri őket.
DORONG (miután Lazíts többször is ránéz az újságja fölött, hirtelen fölteszi a három alapkérdést) Mi van? Mit nézel? Kell egy pof?
A 120 kilós Dorong hatalmas pofont kever le a kb. 40 kilós Lazítsnak,
aki elterül a földön. Dorong jól irányzott rugásokkal kigörgeti a színpadról – a színpad jobb oldalán. A kulisszák mögül nyögések hallatszanak, aztán Dorong jelenik meg, Lazíts krémszínű ingében, és visszaül a színpad
bal oldalán elhelyezett padra.
DORONG Adtunk a mocskos buzi pofájára.
ZÉ (mintha ő is részt vett volna a verésben) Adtunk hát.
LAZÍTS (megjelenik Dorong és Zé háta mögött, elővesz egy pisztolyt, és Dorong tarkójának szegezi) És mit szólnál, fratello mio, ha mindezekért a jól irányzott ütésekért, felnyomnám a seggedbe ezt a pisztolyt hangtompítóval együtt, s ha már kezded élvezni a dolgot, akkor a beleidet fellőném a szádba? He? Hát ti nem ismeritek a drága jó Lazíts Lajost? Hát mégis ki a fenének hisztek ti engem, valami ócska olasz buzeránsnak, aki unalmában ukrán kurvákkal smárol, pont ebben a kedves, városi parkban? He? Hm. He-he-he. Na, ne legyetek már olyan feszültek, fiúkák, én nem nyomom a fejetekbe a Párna-Szútrát, vannak arra embereim, kedves orvostanhallgatók, és profi orrgyilkosok. Te, te kövér… (A falfehér Dorongon e jelző hallatára, újra erőt vesz a rá jellemző idegesség, de nagy nehezen lenyugtatja magát) Szóval te azt hiszed, hogy a bűn után a bűnhődés következik, de itt van melletted ez a fiatalember (Hirtelen még egy stukkert kap elő, és Zé tarkójának szegezi), aki minden bizonnyal még tapasztalatlan, ezért elárulom neki, és neked is, KÖVÉR, ha még nem tudnád, a bűn és a bűnhődés között csak nagyon laza összefüggést véltem felfedezni meglehetősen hosszú életem során. Mert bármennyire is fiatalosnak tűnök, már rég elmúltam 83. Ezért, kedves fiam, jól jegyezd meg, ne sajnáld a buzeránsokat, adj a pofájukba, rugdosd végig őket a parkon (Lazíts egyre erősebben nyomja Dorong tarkóját, aki lassan lecsúszik a padról, és már előtte térdel), de ne lepődj meg, ha aztán egy profi kis hangtompítós pisztoly szegeződik a tarkódnak. És ez még nem minden, mert a lényeg az, a verés nem bűn, halálod nem bűnhődés, hiába is próbálod összekötni a kettőt a nagyitól kölcsönvett kötőtűkkel. Úgy ám, kisanyám. (Hirtelen mozdulattal zsebre vágja a két pisztolyt, megsimogatja Zé fejét, majd visszaül a padjára, szemben a két ijedt alakkal, felemeli a földre hullt hírlapot, és lapozgatni kezdi, majd ránéz a padra lassan visszamászó Dorongra) Szóval, hol születtél?
DORONG Nagyváradon.
LAZÍTS Ismered Ady Endrét?
DORONG Nem ismerem.
LAZÍTS Pedig élt Váradon néhány évet…
DORONG Háát… valamelyik kocsmában tán hallottam róla… de én nem láttam… nem ismerem (Kétségbeesetten), haljon meg anyám, ha ismerem…
LAZÍTS Na mindegy, a lényeg az, hogy amikor 7 éves voltam, ez az Ady meglátogatta az apámat, és megsimogatta a fejemet, pont úgy, ahogy én az előbb ezt a félénk fiatalembert. De hagyjuk a régi dolgokat… (Száraz, rekedtes hangon, mint egy detektív) Mikor érkeztél Amerikába?
DORONG 1987. február 21.
LAZÍTS Hajó neve?
DORONG Névtelen csillag.
LAZÍTS Hol laktál?
DORONG New York… Harlem…
LAZÍTS Utca?
DORONG Nem jut eszembe… nem jut eszembe…
LAZÍTS Lazíts… lazíts… Helyi főnök neve?!!
DORONG Giuseppe.
LAZÍTS A kisfőnök neve?
DORONG Gianni.
LAZÍTS Olasz filmzeneszerző?
DORONG Ennio Morricone.
LAZÍTS Bene, bene… beszélj erről a fiúról…
DORONG Múlt hét óta mind itt mászkál…
LAZÍTS Ne hazudj! Nekem te ne hazudj! (Zéhez) Szóval, te vagy Golmagóg fia. Hogy hívnak?
ZÉ (kikerekedett szemekkel tátog, végül megszólal) Zének, de honnan…
LAZÍTS Ó, kedves fiacskám, mit gondolsz, honnan, ha nem Rómából, éveken át együtt kávéztunk a Piazza del Popolón. A tér egyik sarkán volt ékszerüzlete.HARMADIK JELENET


Három díszletmunkás behúzza az ékszerüzlet falait. Vitrin és egy ajtó
látható, a kirakatban drága ékszerek, igazgyöngyök és egy nagy csokor
tulipán a fehérre és zöldre festett vázában. Lazíts Lajos hirtelen letérdel,
és a bolt ajtaja felé fordulva könyörögni kezd Golmagóghoz,
 akit Rómában Golomagginak szólítottak.
LAZÍTS Hé, Golomaggi, van egy üzletem tutti frutti benvenutti! Hé, Golomaggi, szánj meg még most az egyszer, az anyám fehér csontjaira esküszöm, hogy ellopták azt az ékszert, Golomaggi, hát én tényleg oda akartam adni neki, csak jött az a három sienai barom… Maggiii… Golomagiii… Hát már nem emlékszel a húgomra, a nővéremre, az anyámra és a nagynénimre, mindegyiket én hoztam el neked! Golo, Golo, Golomaggi! Én vagyok az, Lorenzo Ravaggi! Tudod jól, hogy én nem láttam, nem hallottam semmit, én nem pofáztam soha, tiszta vagyok, mint a Szirakuzai Szűzmária, adj ezer dollárt, mert teljesen leégtem, mer' bedugtak a lerbe, és ott elkapott Giovanni Basaggi, az a könyörtelen bérenc! Golomaggi, adj még egy esélyt, különben elmegyek a pápához és a Keleti Szív Kapujának Őrzőihez, és akkor már csak sajnálhatod, hogy egy ilyen pofátlan jó barátot veszni hagytál a boltod ajtaja előtt… Hé Golomaggi, ma van a bolondok napja, ma igazán nem utasíthatsz el…
A hosszas könyörgésre az ajtó kinyílik. Díszletmunkások kiviszik a boltot.NEGYEDIK JELENET


Lazíts feláll ,és komótosan visszaül a padra.
LAZÍTS Így történt, hogy az apád megmentette ócska testemmel együtt a lelkemet is, azóta imádkozom reggel, délben és este a Szűzanyához, hogy mentsen meg minden gonosztól, aki agyafúrtabb nálam. Mert bizony mondom néked, kedves fiam, nincs veszedelmesebb a sötétben bujkáló osztályellenségnél. Egyetlen esélyünk, hogy még időben kiválasztjuk, milyen osztályba tartozunk, és kivel szállunk szembe. Egész életünk többé-kevésbé tragikus felismerések sorából áll, jó, ha ezt már most az eszedbe vésed.
ZÉ Mert később már késő lesz?ÖTÖDIK JELENET


A légben hirtelen sárgás, misztikus köd kezd lebegni, Lazíts a következő szerzői utasításig átszellemülten beszél.
LAZÍTS Ha nem döntesz idejében, majd a körülmények döntenek helyetted, neked is jobb Halnak lenni, mint sarki kurvának. A hegy nem mozdul – ezt egy kínai mondta nekem, közvetlenül a halála előtt. A Nagy Sárga Tigris…
DORONG Te nekem ne gyere itt a hülyeségekkel, mindenki tudja, hogy a Nagy Sárga Tigrist huszonöt éve nyírták ki a chicagóiak!
LAZÍTS A világ hülyébb fele úgy tudja, a Sárga Tigris halott, márpedig halála után öt évvel éppen Golmagóggal kötött egy nagyszerű üzletet, amikor Golmagóg beindította a halgyárat. (Zéhez) Mert a te apád volt az első halgyáros a világon, amíg az FBI el nem lopta a titkot, hogy aztán eladja a kínaiaknak.
ZÉ Lajos bácsi, nekem ez már túl bonyolult, elmegyek egy pakk cigiért.
DORONG De gyorsan gyere, vagy annyi neked!HATODIK JELENET


DORONG Merre jár az agyad? Hagyd a stukkert, vén szaros! Még mindig nem akarsz kiszállni a buliból? Hm? Kell egy poff? Na, ne mind nyúlkálj a stukkerért, mert felnyomom a seggedbe! Mi van, vén szenilis, még most sem ismersz meg? Én vagyok az Doronaggi!
LAZÍTS Te lennél az, drága barátom, Doronaggi? Négy éve siratnak a nápolyi csajok, te meg itt dekkolsz ebben a kisvárosi parkban? Mi van veletek, a főnök visszavonult?
DORONG Ha az ilyen egyszerű lenne…
LAZÍTS Most jöttem vissza Európába, nem tudok semmit… Mondd csak, miért nem ismertél fel?
DORONG Nekem nem szabad felismerni senkit, ez Golmagóg parancsa. Nem ismerhetem fel a feleségemet, a fiaimat, a régi barátaimat, ők meg csak néznek rám az utcán, a kocsmákban, az éttermekben és a szállodákban, ahol a tulajdonosok mind jó haverok voltak, de mégse ismerhetem fel őket. Értesz engem, Lazaggi? Ez Golmagóg parancsa, mert Golmagóg, az isteni Golomaggi felejteni akar, benyom egy üveg whiszkyt, és arról szövegel, hogy történelem nem is létezik, a Föld pedig egy üres, kinyalt tányér… Ilyeneket mond Golmagóg, és rettenetesen nehéz dolgokat követel az embertől.
(Dorong egy üveg whiskyt vesz elő turistazsákjából, hamisított persze,
a felirat Black&White helyett jól láthatóan White&Black. Kinyitja, eközben Lazíts két ezüst kelyhet vesz elő aktatáskájából. Mozdulataik lassúak és szertartásosak, látszik rajtuk, hogy egy „korábbi életükben” sokat ittak együtt.)
DORONG Jó évjárat, igazi White&Black!
LAZÍTS (szánakozó félmosollyal) A találkozásra!
DORONG És Golmagógra!
Egyszerre
LAZÍTS A visszavonulásra!
DORONG A támadásra!
Meredten néznek egymásra. Lazíts gyors, határozott mozdulatokkal kitörli a két kelyhet, és visszarakja az aktatáskájába.
LAZÍTS Akkor most mi van?
DORONG Mi lenne?
LAZÍTS Háború vagy béke?
DORONG Nincs semmi.
LAZÍTS Ilyen még nem volt, hogy ne legyen valami. Valami mindig van. Bejön Tarzan, és elordítja magát, bejön Cyrano, és összekaszabolja a bandát, jön Zorro és jön a rendőrség, van gyilkos és áldozat. Nekem ne mondd, hogy nincs semmi.
DORONG Pedig ez pontosan így van.
LAZÍTS Mikor jöttetek vissza?
DORONG Három hónapja. Az elején minden olyan volt, mint régen. Golmagóg beült a Svájcba és várt, közben ivott is. Jött a rendőrfőnök, aztán a polgármester, azt hittük, minden rendben, és megy a maga útján, mint régen. De Golomaggi már három hónapja ül a Svájcban, és iszik, néha elmegy enni valahova, de általában taxival hozat egy pizzát. Non stop zabálja a pizzát, és iszik pálinkát whiskyvel, és sört borral, vagy fordítva, ül és hallgat, hívatja Acél Pistát, nézi és hallgat.
LAZÍTS De az üzlet csak megy…
DORONG Azzal nincs is semmi gond. Csak ez az Acél ne lenne.
LAZÍTS Nem hallottam róla.
DORONG Onnan érkezett, ismered a helyet, ott volt buszsofőr, aztán hirtelen rátört a küldetéstudat, hogy ő minden nőt meg kell keféljen széles e világon, többek között Karó Linát és még Peszton Katát is. Nem volt elég neki a főnök felesége, még a szeretőjére is rászállt. De nem is két kurva miatt van a baj, az a nagy szarság, hogy Acél Pista buszsofőr.
LAZÍTS Mi köze az egésznek hozzánk, hogy a francba kerül a képletbe ez az Acél Pista, ez a buszsofőr?
DORONG Az egész Velencében…HETEDIK JELENET


(Megjelenik Zé, kezében egy csomag cigarettával. Lök egyet a gördeszkán, szív egy slukkkot a cigarettából. Ez többször megismétlődik. Lazíts és
Dorong kezdetben úgy tesznek, mintha észre sem vennék.)
DORONG Az egész Vencel téren, tudod, Prága főterén, nem volt egyetlen ember sem, aki ne figyelt volna kimeredt szemekkel arra a három csavargóra, aki békésen üldögélt, a vicc csak az volt, hogy egyetlen ruhájuk egy-egy sapka volt, egy olyan sapka, amit a kerti törpék szoktak hordani.
ZÉ Hol láttál kerti törpét?
DORONG Peszton Katában.
ZÉ Ugyan már, Katának egy óriás kell, vagy legalább egy tucat törpe.
DORONG Te ezt honnan tudod?
ZÉ Kipróbáltam.
DORONG Meg akarsz halni, fiú?
LAZÍTS Menj az apádhoz, és mondd meg, hogy egy óra múlva Lazíts Lajos jelentkezik nála. Na, mire vársz, indulj már!
ZÉ Csak ha mesélsz még Rómáról…
LAZÍTS Lesz rá időnk bőven. Menj már!
Zé el.NYOLCADIK JELENET


Dorong előszedi a whiskys üveget, Lazíts komótosan előveszi a két
kelyhet, teletöltik, és mindketten egy hajtásra kiisszák. A jelenet többször
megismétlődik. Dorong enyhén előredől. Lazíts az egyik kehely peremét simogatja mutatóujjának ujjbegyével. Lazíts hirtelen összerezzen, szinte teljesen kijózanodva néz Dorongra.
LAZÍTS És senkit sem ismerhetsz fel.
DORONG Szigorúan tilos.
LAZÍTS Fejtsd ki az eszmét!
DORONG Golmagóg szerint a világot nem lehet megismerni, tehát az embereket sem, különösen a buszsofőröket nem.
LAZÍTS Megint az az átkozott buszsofőr? Mi van vele?
DORONG Ott állt a buszmegállóban, amikor… (Kiissza a maradék whiskyt) amikor Golmagóg megérkezett Velencébe.
LAZÍTS Velencébe?
DORONG Az utolsó római hetekben nem bírt magával, kocsmáról kocsmára járt, és mindenütt Liát kereste, aztán megtudta, hogy Velencében van, és utánautazott… Gyere, szerezzünk valami anyagot, aztán elmondom a többit.


 


 MÁSODIK FELVONÁS


A helyszín Velence, egy kisebb tér, a háttérben a csatornák egyike, néha elhúz egy-egy gondola, a gondolások sztrájkja idején, néhány motorcsónak. Természetesen, mindez csak jelzett. A gondolások megjelenítésére elég néhány csáklya, a gondolások gólyalábakon úszva eveznek át a színpad hátsó részén. Az egyik ház előtt poroló, a szőnyegen hatalmas lyuk tátong.


ELSŐ JELENET


A távolból a tenger zúgását, rakodómunkások kiáltásait hozza a szél.
Az aprócska velencei tér, mintha egy sikátor szélesebb része lenne, a sarki kávézó előtt is csak három asztalt találunk, a piros-fehér kockás terítőkön csikkekkel telt hamutartók, mégis a vidámság jelei mutatkoznak a két fiatal pincérnőn, akik a kávézó ajtajában állva, halkan kacarásznak, és egyre csak a tenger felé tekintgetnek, nem is minden ok nélkül, hiszen már a közönség is megpillanthatja a bolond koldust, ezt a jóvágású, huszonéves, de teljesen lerongyolódott és hibbant fickót, aki piros nadrágjával, túlságosan is hosszú ingével, mely szinte a térdéig ér, Arlechino alakját idézi. Mozdulatai
groteszkek, szaggatottak, de mégis van bennük némi kellem, ahogy
egy-egy összerázkódás között lassú és széles mozdulatokkal tölti ki
a felgyülemlő időt.
FIATAL KOLDUS Milyen szép ez az éjszaka, a vörös hold fényében hatalmas árnyak kelnek birokra, a fehér és a piros sárkány újból összecsap, és Velence, ez az istentelen város lassan süllyedni kezd. Pont, ahogy én süllyednék el szégyenemben, ha nem sikerülne e csodálatos kosarakból kibontani emlőtök hűvösét, és szájba kapni sorra mind a négyet, mielőtt még elolvadnak a tűző napsütésben. Adjatok valamit a jó öreg Gianninak, aki alig múlt huszonnégy, de már táncolt a Himalája csúcsán, adjatok, mert nektek mások adnak, ha adtok, kaptok tőlem egy csodálatos bábjátékot, mely éppen napjainkban játszódik…
PINCÉRNŐ És miről szólna a híres bábdarab?
FIATAL KOLDUS A téma… (Itt szünet – nehéz eldönteni, hogy a koldus most találja ki, vagy csak nehezen jut eszébe a történet) Mint mindig a jó és a rossz vetélkedése. A mai nap tiszta hőse és bátor lovagja nem más… Na szóval, adjátok azt a húszast, vagy örökre a zálogházban maradnak a bábjaim…
MÁSODIK PINCÉRNŐ Ki a nap hőse?
FIATAL KOLDUS
Én magam ki lépre mentem,
Add a húszast, jövök menten.
MÁSODIK PINCÉRNŐ Itt a húszas. Délutánig úgyse jön senki.
(Fiatal Koldus el)MÁSODIK JELENET


Trombita és kürtszó harsan, egy óriási bunkósbottal felfegyverkezve,
hatalmas termetű, szamárfüles álarcot hordó vadember lép a térre, körülnéz, majd a két pincérnőt félrelökve, beront a kávéházba, néhány pillanat
némaság után, szótlanul, tömött sorokban körülbelül 50 ember rohan át a téren, és fut be a kávézóba, néhány másodperc síri csend után odabent
egy hagyományos olasz kocsmához illő zsivaj támad.HARMADIK JELENET


A nézőtér hátsó ajtajánál megjelenik az Öreg Koldus, a Fiatal Koldussal
ellenkező irányból. Hatalmas mennyiségű összevágott, összehajtogatott kartont húz kiskocsiján maga után, a kocsi mögött föltűnik Dorong Dezső termetes alakja is.
ÖREG KOLDUS Mert a fiatalok már nem gondolnak a télre, én már most elkezdtem kibélelni a pincémet, mert túl öreg vagyok az északi szelekhez, pedig azon a télen születtem, amikor még Velencében is térdig ért a hó… Ezek a kartonok meg szerencsét hoznak, a múltkor is azt álmodtam, hogy én vagyok a kartonkirály. Aztán felébredtem…
DORONG Épp itt volt az ideje, hogy felébredj… nem láttad Golomaggit?
ÖREG KOLDUS Édes fiam, azt hiszed, én még látok bármit is e földi világból? Engem már csak az érdekel, ami lent van, ami mélyen van, ami bent van…
DORONG Lassabban, bácsi…
ÖREG KOLDUS Nem sietek én már, az út hosszú és kifürkészhetetlen.
DORONG És Golomaggi nem járt erre?!!
ÖREG KOLDUS Golomaggi… Ismertem egy fiút, őt hívták így… Hány éve már… Azóta Velence is tovább tunyult, nincs annyi gyilkosság és szerelem… Hehehe, milyen öreg lettem, de még mindig fiatalabb vagyok nálatok. Velence bomlik, én pedig a bomlásból tartom el magam. Elárasztja a pincét a víz? Süllyed a ház? Én ott lakom… Hehehe… Golomaggi! Igen, a kölykök csak Golónak nevezték, és Lia az ő első nagy szerelme… Lia, minden nő egy zéró volt hozzá képest, aztán elfutott Golomaggi elől… Igen, ez a Maggi, Keletről jött, nem is volt olasz, talán magyar.
DORONG Ez egyáltalán nem mindegy!
ÖREG KOLDUS Mit tudsz te a nemzetekről? Minden név és minden nemzet, csak háborús maszk az örök háborúban…
DORONG Háborús veterán vagy?
ÖREG KOLDUS Sohasem voltam katona. Egyszerű koldus vagyok.
DORONG Liáról beszélj még!
ÖREG KOLDUS Már nem emlékszem.NEGYEDIK JELENET


Dorong helyet foglal a kávéház teraszán, ekkor jelenik meg a színen Peszton Kata, a diáklány, aki egy velencei üzletember gyermekére vigyáz, hosszan méregeti Dorongot, de az nem reagál a nagyon is egyértelmű női
gesztusokra. Peszton Kata akcióba lép. Eközben az Öreg Koldus a
szipkáját piszkálja. Amikor a Fiatal megérkezik, ő már távozik.
KATA Ciao… Én Katrina vagyok, itt lakom a közelben, mindenki ismer, a fél várost ismerem kívülről, belülről, és ők is engem… Tudod, én nagyon imádom a belső udvarokat a hatalmas fikuszokkal és pálmafákkal… Van bennük valami érzéki.
DORONG Ja.
KATA Te ugye nem vagy idevalósi?
DORONG Rómából jöttem.
KATA Most érkezett városunkba a csodálatos Golomaggi, ő is Rómából jött…
DORONG Mit tudsz te róla, kis ribanc? Én évek óta dolgozom neki, mégse tudok semmit, hogy honnan jött, hol született, csak egy valami egészen biztos vele kapcsolatban…ÖTÖDIK JELENET


Belép a Fiatal Koldus, az Öreg Koldus távoztában még visszanéz rá, aztán kilép. A Fiatal Koldus levetette bolondos öltözetét, szürke munkásruhát visel. Az Első Pincérnő kiszól neki a kávéház ablakán, de a Fiatal Koldus nem akar bemenni semmiképp, végül bő 5 perces tárgyalás után az Első Pincérnő kijön, kitépi a Koldus kezéből a vodkás üveget, jól meghúzza,
majd a Koldushoz simul.
FIATAL KOLDUS Nem láttatok egy öreg koldust? Egy vén, lehurbolt fazont, valakit, aki koldus, mint én, mert ha láttátok – én nem játszom ma semmit, inkább elindulok és megkeresem.
KATA (aki érdeklődve figyeli a Fiatal Koldust) Miért olyan fontos neked egy öreg koldus?
FIATAL KOLDUS Miért nem kérded meg azt, miért vagy te is fontos nekem? Szólok hozzád, hogy pénzt adj, kevés pénzt, rengeteg pénzt, esetleg légy a kurvám, s ha jól dolgozol, tarts ki. Ha így lesz, megígérem, nem járok már a vénebb koldusok nyomában, csak a fiatal lányok szoknyája után nézve töltöm melletted éltem.
KATA Hát te meg hol a francba’…
ELSŐ PINCÉRNŐ Ne mind pofázz! Inkább dolgozz meg a pénzedért! Játssz itt a téren, ha már a pult mögött nem akartál!HATODIK JELENET


A Fiatal Koldus tarisznyájából egy keresztet szed elő, ráakasztja a porolóállvány egyik végére, a másik oldalra két tehénszarvat, aztán a szőnyeg
mögé kerülve kidugja fejét a lyukon, és ismét megszólal.
FIATAL KOLDUS Hölgyeim és uraim! Kedves testvéreim! Miről szólnak a színdarabok? A világ ezer arcáról. Miről szólnak a bábdarabok? Arról, hogy bábuként sodródunk a szélben. Ám a föld széles és kacskaringós országútjain két ősi erő csap össze újra és újra. Minek nevezzük ezt a két erőt? A jó és a rossz? A szép és a rút? Az igazság és a hülyeség? Pontos nevet adni nagyon nehéz, de szerencsénkre, napjainkban is vannak igazi hősök, olyanok, mint a Rómából nemrég városunkba érkezett Golomaggi, és léteznek igazán mocskos alakok, mint Vérarany, akit, mint allegorikus lényt állítunk szembe a tiszta Golomaggival.HETEDIK JELENET


A Fiatal Koldus elrejtezik a szőnyeg mögött, csak a két bábu látszik.
VÉRARANY Azt gondolod, ócska patkány, ülhetsz még kemencepadkán?
GOLOMAGGI Ide figyelj, Vérarany, jól tudom, mi kell neked! Sejtem, hogy épp hol állsz, melyik oldalon, mert, hogy én a jó oldalon állok, az biztos, s ha szembekerültünk, az csupán azt jelenti, hogy valamelyikünk nem távozhat innen élve! S csak hogy lásd, nem ért váratlanul a dolog, itt van egy hatalmas palacsintasütő, amellyel kiűzök belőled minden gonoszt, és bocsásd meg, hogy itt a nézők előtt kezdem el, de kénytelen vagyok vele.
VÉRARANY Hohohó! Jó Golomaggi, látom, szíved nyugtalan, feldühödve forr a véred! Nem kell arany? Nem kell arany?
GOLOMAGGI Nem kell arany, míg a benned lakó gonoszt el nem űzöm!
VÉRARANY Hagyd abba! Ó, ennyi elég már!NYOLCADIK JELENET


Amikor a Fiatal Koldus még jobban belelendülne a mesélésbe (a gyér számú közönség mind ez idáig tátott szájjal hallgatta) hirtelen kicsapódik a kávéház ajtaja, és kb. 50 ember rohan át a téren tömött sorokban. Őket követi lassú és kimért mozdulatokkal, a szamárfejes álarcot viselő férfiú, miközben Kathrina Doronggal és a Fiatal Koldussal érintkezik.
KATA Érdekes volt ez a bábelőadás, miért nem folytatod?
FIATAL KOLDUS Mert nem kezdek neki kétszer ugyanannak a dolognak.
KATA Pedig itt Velencében annyi álarc mögé rejtik el az igazságot, hogy egy egész éven keresztül hámozhatnánk a hamisságot. Ráadásul évente egyszer elszabadul a pokol a karneválkirálynő tiszteletére.
FIATAL KOLDUS Megyek is, hogy átöltözzek, és magamra öltsem mindenki által megcsodált palástom. (El)
KATA Ki nem állom ezt a villanófényes velencei farsangot, sokkal jobb a hazai, ahol van duhajkodás, az igaz, de mégis csak bizonyos szintig.
DORONG Mi van, mit nézel?
KATA Dehogy nézlek.
DORONG És még képes visszapofázni. Tetszel nekem, hívjalak meg egy kávéra? Különben fogyókúrázol, vagy startból így nézel ki?
KATA Nem tetszem így?
DORONG Nem erről van szó. Mindjárt kezdődik.KILENCEDIK JELENET


A velencei karnevál néhány mozzanatát figyelhetik meg a nézők, külön
érdemes odafigyelni az Oroszlánra, aki maga Golmagóg, és az Elefántra,
aki nem más, mint Lia, Golmagóg kamaszkori szerelme, akit azóta is
 keres – rendületlenül. Az „ezernyi” maszk között csak az Öreg Koldus
nem visel álarcot.
ÖREG KOLDUS Örvendjetek és őrjöngjetek, drága testvéreim! Fárasszátok el a húst, hogy végre nyugalomra leljen. Nézzétek a vörös szőrű, lompos farkú rókát, milyen kifinomult, ha repülni tudna, rögtön rávetődne az ablakban álló pelikánra. Nézzétek a bölcs szarvast, a bátor medvét, és ezt a rengeteg tyúkot és verebet, hogy kapirgálnak egy szem köles után! Aztán nézzetek csak oda, ott van az oroszlán, az állatok királya, és a mindenre emlékező hatalmas elefánt! (A koldus, aki mind ez idáig a tömeg közepén állt, most a színpad szélére ül) De ne reménykedjetek, hogy valamit is megtudtok az itt lépkedő, keringő fenevadakról, mert a maszkok mögött nincs semmi – már évszázadok óta. (Hosszan elnéz a közönség feje fölött, majd botjára támaszkodva kioldalog a színpadról, miközben a karneváli forgatagban az Oroszlán és az Elefánt egyre közelebb kerül egymáshoz)TIZEDIK JELENET


Az Oroszlán és az Elefánt egyre közelebb kerülnek egymáshoz, de hol a farkasok hada választja szét őket, hol a kacsák gágogása miatt nem tudnak szót váltani. Végül mégiscsak egymás elé kerülnek. Az Elefánt magasra emeli ormányát, az Oroszlán vérben forgó szemekkel néz rá.
ELEFÁNT Golmagóg! Te azt hiszed, rám találtál.
OROSZLÁN Rád is találtam, Úrnőm! Bejártam minden tartományt, a fenti és a lenti világ minden mesterét megkérdeztem, volt, aki ezt mondott, vagy azt, olyan is, aki nem mondott semmit. Íme hát, megleltelek, Úrnőm! Te, aki az égbolton túli örök igazság fényében ragyogsz, engedj, fogadj magadba!
Az Elefánt és az Oroszlán közé ismét befurakodnak a farkasok, sőt,
az Elefánt már nem is látszik a farkasok sokaságától. Az Oroszlán bömböl
és szétcsap közöttük, az Elefánt ott fekszik mozdulatlanul, az Oroszlán
leemeli a fej egészét borító maszkot, és akkor döbben rá, hogy az üres,
nincs benne senki.
OROSZLÁN Hol van Lia, az én nőstényelefántom? Ti öltétek meg! De utolér a bosszúm! (Kardot ránt) Az igazságot akarom!
Mindenki menekül az Oroszlán elől, aki utánuk rohanna,
ha nem botlana meg a földön összekucorodó Nyúlban. A színpadon
csak ők ketten maradnak.
OROSZLÁN Hát te ki vagy?
NYÚL (leveszi álarcát, meglengeti hosszú, hullámos haját, és így szól) Ich bin Kathrina!
OROSZLÁN Akkor magammal viszlek. (Maga után húzva a Nyulat, el)


 


 


 HARMADIK FELVONÁS


Játszódik a Svájc nevű kocsmában, Golmagóg törzshelyén,
az első felvonásbéli nap délutánján.


ELSŐ JELENET


A kocsmaajtóban megjelenik Dorong Dezső, háta mögött Lazíts Lajos
lépked. Leülnek az egyik asztalhoz, de sokáig nem szólnak egyetlen szót sem. Végül Lazíts Lajos töri meg a csendet.
LAZÍTS És ennyitől kimentek a biztosítékok, egy nő miatt? Nem tudom elhinni. Drága Dorong, ne mind hülyítsed ezt a szegény Lazíts Lajost, mert láttad, hogy jártál a múltkor is, amikor az idegeim robbanásig feszültek, mondd meg igaz lelkedre te, drága vadbarom barátom, hol az isték ráncos izéjén van a mi kedves barátunk és üzlettársunk, Golmagóg?
DORONG Mikor voltál te üzlettársa? Ugyanolyan alkalmazottja voltál, mint én. A nagy Golomagginak nincsen párja a világon, nemhogy társa… Éveken át kóborolt, szerte a világban, és most itt van, hogy kiossza az igazságot…
LAZÍTS Nincs igazság a földön. És Golmagóg is itt lehetne. A fia azt mondta, itt iszik a Svájcban. De nincs itt se ő, se Acél Pista. Tudod mit, kérdezzük meg a feleségét, ha már Pista nincs itt…MÁSODIK JELENET


Dorong a bárpult mögött éppen megjelent Lina felé fordul.
DORONG Szép jó estét, Lina, lila még a pina?
LINA Rég láttam a jóanyádat! Na, mit akarsz, te félrevert bokszoló? Golmagógot keresed? Egyedül neveltem fel a fiát, örülhetne, hogy egészséges kölök lett belőle, amíg az apja kujtorgott a világban… Most meg visszajött, és adja a nagyfiút. Hát ki az a Golmagóg? Csak azért, mert nektek fontos, ne higgyétek, hogy engem akár egy fikarcnyit is érdekel… annyit se ér nekem, mint a kosz a körmötök alatt…
DORONG Ezt már hallottam tegnap és tegnapelőtt. Befoghatnád a szádat, és mehetnél haza, délelőtt még itt ittál vele, miközben a fiadat én pesztráltam a Parkban…
LINA (kissé józanabbul és engedékeny hangsúllyal) Ki ez a muki melletted, biztos valami olasz buzeráns…
DORONG Csak buzeránsnak ne nevezd, mert rögtön előkapja a stukkert.
LINA A stukkert?!! Nem olyan ez! Azok az idők is elmúltak már, amikor minden férfi az én bukszámban tartotta a stukkerét. Ma már a sárga hajú csitriknek áll a világ. Olyan frézájuk van, mintha minden reggel átvezetnék rajta a kettőhúszat.HARMADIK JELENET


Peszton Kata, aki eddig a bárpult alatt megbújva majszolta az uzsonnáját, most kiegyenesedik, és beleszól a „beszélgetésbe”. Velence óta hihetetlenül átalakult. Már nincs benne semmiféle kamaszos báj, arca nyúzott,
bár a te