[SzínházLátó - 2019. augusztus-szeptember]


„Mivelhogy ez az ő része a világban.”
(Prédikátorok Könyve, Károli Gáspár fordítása)

„There are no more words to be said”
(Harold Pinter)


Szereplők:
VILI
SNICKERS
CSUKLÓFELÜGYELŐ

Mindhárom szereplő úgy szólal meg, mintha egy kar része volna, abból tenne megjegyzést a párbeszédes forma ürügyén.


ebéd

VILI Éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Éhesebb?
SNICKERS Nem.
VILI Éhesebb?
SNICKERS Nem.
VILI Hanem?
SNICKERS Éhes.
VILI Hanem?
Sncikers Éhes.
VILI Éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Még éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Még éhes vagy?
SNICKERS Éhes.
VILI Még éhes vagy?

SNICKERS Éhesebb.
szorongás mint társadalmi trükk

SNICKERS Bemutatkozom. 170 centiméter magas vagyok, 62 kiló. Kezdjem újra? Nem jó? Ez az egész nem jó? Elhibázott bemutatkozást nem tolerál a Társaság? Bemutatkozom. 170 centiméter magas vagyok, 62 kiló. Felelős a helyért. Felelős a gondoskodásomért. Felelős. Itt önként osztályoz a Társaság. Fenyegetést jelent? Fenyegetést jelent. Rólam jelent fenyegetést. Feljelent. Hány folyosón jártam szám szerint, nem tudom. Nem tudhatom jól. Nem kellett volna elmesélnem? Kellett, nem kellett, elmeséltem. 170 centiméter magas vagyok, 62 kiló. Lemértem? Nem, meg én nem mérlegelek. A mozgáskorlátozás én vagyok, az egyszemélyes az én személyemnek fenntartott intézmény. A folyosón az én szembejövése tapintható. Kitapintható? Ki. (Mintha mondókát mondana) Tapodtat tapint tapintat nélkül tapodtat nem mozdul tapintat nélkül. Kimondom. Ki mondja ki? Megszólított? Meg. Megszólított vagyok. Meg. Hogy jövök én ahhoz, magam hívogassam az egyszemélyest? Kérdezhetnéd, nem kérdezed. Kérdezhetnéd, nem teszel fel kérdést. Mondhatnám, nem érdekelsz, létezhetek-e, ha nem érdekellek? Ha az egyszemélyes foglalkozási ártalom baklövése az értékítéletedben. Állítás cselez ki állítást, egyszemélyes intézmény kényelmes intézményt. Csalás cselez csalást.
    A Társaság, az még hagyján. Hagyján, hogy személyiségemet formálta, köpést a nyál.
(Vili bejön, bal tenyere nedves, Snickers kap két hatalmas pofont.)
SNICKERS Ez most meg mi volt, pofon? Tulajdon. Pofon? Tulajdonom. A verést birtoklom, a verést habzsolom, habcsóktól ragadt a gyerekkori, veréstől ragad a felnőttkori pofám. Van hozzá képem. Jogom. Jogorvoslatért nem fordulok, nincs hozzá jogom. Pofonokba húzom az arcom, jól áll, ha kihúznám az arcomat, sérülne a személyiség. Verésemért született arcom.
VILI Snickers!
SNICKERS Igen?
VILI Snickers!
SNICKERS Igen?
VILI Vagy?
SNICKERS Vagyok.
VILI Vagy Snickers?
SNICKERS Vagyok Snickers.
VILI Mondd fel, megtanultad.
SNICKERS Felmondjam?
VILI Fel!
SNICKERS Feljelent. Rólam jelent fenyegetést. Fenyegetést jelent. Fenyegetést jelent? Itt önként osztályoz a Társaság. Felelős. Felelős a gondoskodásomért. Felelős a helyért. 170 centiméter magas vagyok, 62 kiló. Bemutatkozom. Elhibázott bemutatkozást nem tolerál a Társaság? Ez az egész nem jó? Nem jó? Kezdjem újra?
(Snickers kap két hatalmas pofont.)
SNICKERS Ez most meg mi volt, pofon? Tulajdon. Pofon? Tulajdonom. A verést birtoklom, nyálat a száj. Van hozzá szám. Jogom a nyál. Nyálam. Jogorvoslatért nem fordulok, nincs hozzá jogom.
VILI Rajta, mutatkozz be, a Társaság követel bemutatkozást.
SNICKERS A Társaság követel?
VILI Bemutatkozást.
SNICKERS Muszáj?
VILI Muszáj.
SNICKERS Bemutatkozom. 170 centiméter magas vagyok, 62 kiló. Mozgássérült, fél éve itt élő személy, cél, célszemély, cél. Öntörvényű és toleráns, jól tűröm az időjárást és a verést. Kezdjem újra? Nem jó? Ez az egész nem jó?
VILI Kezdd újra! Nem jó. Ez az egész nem jó.
SNICKERS Bemutatkoztam.
VILI Kezdd újra! Nem jó. Ez az egész nem jó.
SNICKERS Figyelmeztet, fegyelmez, fegyelmeztet,
fed el, megfigyelt vagyok, hívja a figyelmem fel,
megfigyelt személy, cél, célszemély, cél.
Nem lép be rajtam semmi, átlép,
megkerül, menekül körül a semmi,
lépéselőnye semmi.
Zárt helyiség vagyok,
liliom virágzik a sarkaimban,
virág-e a liliom, tudom, virágzó liliom a sarkam, tudom,
zárt hely vagyok, tér,
minden sarkam élmény, védetté nyilvánított.
Szép mező. Szép mező? Szép. Szép mező
lóg a számon, kitenyésztett és illatos tér.
Szélén behajtott részlet
testrész, a test részleteiben túlhajtogatott,
túlnőtt és kitenyésztett, illatos rétem, lógok
a szádon, illatos rétem, széleden heverészem,
illatos rétem, beszélj, kérj, bocsánatot, kérj,
amiért nem takartál el jól, nem takarítottál be mindenhol.
(Snickers kap két hatalmas pofont.)
SNICKERS Teremtő szégyen.
VILI Szégyen?
SNICKERS Teremtő.
VILI Nyálat a száj.
SNICKERS Nyálam.
VILI Díjazott teljesítmény.
SNICKERS Jogom a nyál.
VILI Teljesítmény.
SNICKERS Vérzik a nyálam.
VILI Teljesítmény.
SNICKERS Megfigyelt személy, cél, célszemély, cél.

bűntényvégrehajtó

CSUKLÓFELÜGYELŐ Ezt a játékot, azt hiszem, én találtam ki, magam állítottam fel a szabályt. A játék egyszerű, mint a játék. Ez szabály. A verseny mindjárt kezdetét veszi, figyelem! Álljon készen minden verseny­ző! Szabály érthető? Érthető szabály.
(Hajnali két óra. Kivetítőn vélhetően betegek rohannak egyszerre Snickers ágyához, egymást taszigálják, lökik félre. Míg az egyik elesik, addig a másik rálép, hogy a harmadik kösse ki Snickerst a csuklóján. A győztes a mobiljával fényképezi, szelfizik vele. Nyert.)
CSUKLÓFELÜGYELŐ Fogadd őszinte gratulációm!
Díjazom a teljesítményt.
Hidd el!
Díjazom.
Elhiheted.
A teljesítményt díjazom.
Reggel kilenckor az irodában, ott osztom ki a pofont, a teljesítményt ott jutalmazom.
Gyógyszert szedtem az agresszióm ellen. Kitüntettem a gyomrom.
Savtúltengés.
Ellenállt.
A gyomor ellenállt, nem kért,
nem kért a kitüntetésből, árt,
a kitüntetést ártó szándék szerezte,
tévedést talált,
savtúltengést,
ellenállt,
ártó szándék,
ellenállt,
alkalom, hogy hallucinál, nem a legmegfelelőbb alkalom.
(Kivetítőn vélhetően betegek tolonganak, zűrzavar, a menekülés összes gesztusa. A következő pillanatban elfogják őket, a kivetítő eltűnik.)
Itt mi jól megvagyunk,
kösz a kérdést,
meglenni jól, mentegetőzni helyesen,
kösz a kérdést, környezetszennyezést bálnavadász hajók,
figyelmen kívül hagyom.
Önáltatás önéletrajza. Mint minden sikertelenségtörténet, az enyém sem kezdődhetett volna rosszabbul. Mint olajfúrótornyok orgonasípja, megszólalt bennem a szenny. Kezdjük mindjárt ott, hogy kényszeragresszív vagyok.
Agresszív kényszer, mondom.
(A tenyerét nézegeti meghatóan)
Intézményesített tenyér. Verésre született tenyér, szép. Nem hagy el, az épületet el nem hagyhatja, szép szabály, szép. Néhány négyzetméter a felségterülete, néhány nagykorú az alattvalója. Szép.
A verés szép.
A verés szép.
A verés szépség.
Intézményesített reménytelenség. Született reménytelenség, szép. Nem hagy el, az épületet el nem hagyhatja, szép szabály, szép. Néhány négyzetméter a felségterülete, néhány nagykorú az alattvalója. Szép.
A verés szép.
A verés szép.
A verés szépség.
Éj királynője.
Királynőm, úrnőm.
Kösz,
megfontolom,
a verés kiirtja az intézmény
szervezett köztársaságában
az ellenállást, kitakarított,
szigorral felügyelt köztársaság.
Pár napja magyarázták a továbbképző órán, a tenyér vizesen hasznos,
tartsa hűvösen a figyelmes adagoló,
tartsa nedvesen az erőszak tulajdonosa,
félre ne értse,
mert jó, határozottan jó.
Állítom, és nem értem félre,
állítom, törvényes és törvényszerű.
Hogy?
Hogyan?
Hogy?
Gondolod, én ezt élvezem? Örököltem, szorongást fogyasztói társadalom. Kaptam, nem választottam, nem vártam választást, a sort nem én kezdtem.
Nem én kezdtem el.
A patkányok soha nem hagyják el a kölykük,
hallottam a továbbképző órán,
hitem a pedagógiában.
Nem szabok irányt,
ő szab irányt nekem.
Ragaszkodó ragaszkodást.
Önálló entitást,
szabálysértő szabályt,
norma követel normakihágást.
Tény,
tényem,
tényleg.
Itt mi jól megvagyunk.
Nem?
Szerinted nem?
Vedd tudomásul, én ezt nem fogadom el.
Persze, tehetsz ellenvetést,
meghallgatást követelő érveket,
gyakorolhatsz tévedést.
Probléma?
Na most ez mért probléma?
Hogy?
Hogyan?
Mért?
Tárgyiasult tárgy,
Tudomásul vett tudomásulvétel,
megvesztegetett.
Akár a jól nevelt gejzír, az elkényeztetett szeretet hőt ad magából. Ne feledkezz meg, milyen a testtartás, és hogyan fordul a tenyér, amikor moráldiktátor, már bocsánat, intézményvezető, már elnézést, csoportok demokratikusan megválasztott igazgatója várja a kézfogást. Szabály: a hangsúlynál fontosabb a tenyér hőmérséklete, mielőtt az érintett gyanút fog, jól jön a begyakorolt tenyérhőmérséklet-tréning, a manipulálható tenyérhőmérséklet dönthet el vitát, és oldhat fel krízist.
Vitát felold, és vitát felülír.
Vitára fordult testtartást,
vitát,
testtartást,
átrendez vitát és testtartást.
Megalázó intézmény a testem, pulzusszámláló népszavazás,
választásával tüntet.
Az ember választásaival tűnik el.
Szégyen kiismerte, beismerés eltakarította.
Szégyen kiismer.
Beismerés eltakarít.
Leír.
Leírt szégyenem eltakarítóm.
Gyanítom.
Például.
Hogy példát is mondjak.
Példával illusztráljam.
Igen, a játék módszertana
példával illusztrálható:
Snickers,
Vili,
Snickers,
Vili,
Snickers,
Vili.
Megszólított,
megszólalt,
megszólított a megszólalt,
közel hajolt, és azt mondta: az intézményesített beteg, mint fogságban született állat. Nem fejlődött szabadságtudata. Persze, mert nem fejlőd­hetett. A tudás, a szépségről gondolt, a szépségről szerzett, a legkényesebb kevés, saját magát érintés nélkül hagyó kerület, a szeretet saját magán érintést hagyó kerület.
Miért a szabadságtudat lenne pont a legszebb?
A kifejlődött szabadságtudat rendellenesség, csonka terror a szépség, szebb, szabadsághiányos szeretet, nem mondom szebben, szebb.
Vesződségeimmel vesződtet.
Megszólított,
megszólalt,
megszólított a megszólalt,
közel hajolt, és azt mondta: tudja, tisztában van vele, arca árulja el a gonoszt, a gonoszt árulja el, menyasszonyt szép ruhája,
közel hajolt, és azt mondta: tudja, tisztában van vele, arca árulja el a jót, a jót árulja el, gyászolót szép ruhája.
Megmondom, milyen koordináták,
megmondom, milyen koordináták szerint
találod meg a helyszínt,
leleplezéshez kevés,
szennyezett jégtáblán
rést talált folyadék
fulladáshoz kevés,
koordináták
a helyszínt
feltakarítják,
olvadás és kihalás után
embermaradékot
természet
természete szerint.
Szalbutamol utca,
nincs több adat,
nincs több közlemény,
Szalbutamol utca,
maradékaim
maradékaimból,
koordinátáim
koordinátáimból,
természet
természete szerint.


gonoszjáték

VILI Figyelj, a játék nagyon egyszerű.
SNICKERS Egyszerű?
VILI Nincs is egyszerűbb.
SNICKERS Mehet.
VILI Mehet?
SNICKERS Ha a játék nagyon egyszerű.
VILI Ennél egyszerűbb nem is lehet.
SNICKERS Mehet.
VILI Megy.
SNICKERS Várj még egy kicsit, szünet.
VILI Na ne csináld már, félsz?
SNICKERS Félek.
VILI Miért?
SNICKERS Miért félek?
VILI Na mért?
SNICKERS Mert annyira azért nem.
VILI Mi nem?
SNICKERS Egyszerű.
VILI Most aztán elég.
SNICKERS Félek.
VILI Félsz?
SNICKERS Félek.
VILI Kinyitnád végre?
SNICKERS Félek…
VILI Kinyitnád?
SNICKERS Nyitom…
VILI Nyitod?
SNICKERS Kinyitottam…
VILI Kinyitottad?
SNICKERS Kinyitottam…
VILI Mehet?
SNICKERS Mehet.
VILI Ennél nincs is szebb.
SNICKERS Nincs is szebb?
VILI Mért nem?
SNICKERS Mehet.
VILI A félelemnél nincs is szebb.
SNICKERS Nincs is szebb?
VILI Megy.
SNICKERS Mehet.
VILI Megy.
SNICKERS Menjen.


álom

SNICKERS Visszatérő álom. Kislány vagyok a visszatérő álmomban, a spanyol polgárháborúban, visszatérő a görög katonai diktatúrában. Az otthon melege azt mondta, a liliomokat körültekintően és maszkban szedik – a mérgezés ellen. Egyszer mutatta az otthon melege, ő az az ember, ő szedi a liliomokat hivatásból, egy bolt előtt állt, maszkban, el nem hittem volna, az a liliomszedő maszk. El nem hittem. A férfi észrevett, meghallotta, róla szól a beszéd, róla szól a mutogatás, a maszkos megszólalt, az egész férfitest azt mondta: Én szedtem. Hivatásból. Jött, mint a köröm. Egy liliom. Egy köröm. Egy liliom. Egy köröm. A férfi folytatta, a férfi nem hagyta abba: A zúgás évében sztrájkba kezdtek a liliomszedők. A zúgás évében sztrájkba kezdtek a liliomszedők? Igen, sztrájkba kezdtek a liliomszedők. Maszkos férfiak csoportja az utcán járkáló tömeg legnagyobb döbbenetére ellepte a várost, maszkos férfiak csoportja követelte, legyen tiltott a kötelező liliomszedés, legyen törvénybe foglalt a mindenkori liliomszedés tilalma. A tömegből hang biztatta, forduljon gyűlöletbe a többi hang. Milyen zúgást említett a liliomszedő férfi? Részt vett-e a liliomszedés ellen tiltakozó nagyszámú tömegben, okozott-e bajt, keltett-e valakiben fájdalom közeli érzést? Jó, én szedtem, szépen és sorban, szálanként és szedtem, illatos az ujjam a liliomtól, aztán most az ujjam véres, körömszedésig fajult a viselkedésem. Ebben én nem látok egyensúlyvesztést, természetes. Egyszer liliom, másszor testrész, mert hát akárhogy, a liliom testrész. Megint megszólalt a férfi: Volt a tömegben egy kislány, agyonvertem. Nem tetszett, a tekintete sehogy nem tetszett. Nekem aztán mondhatják. Gyerek, nem gyerek, agyonvertem. Meg nem rendített, gyerek, nem gyerek, az agyonverés nem rendített meg. Gyerek, mint fogságban született állat, természetes. Nem fejlődött szabadságtudata, természetes. A tudás, a szépségről gondolt, a szépségről szerzett, a legkényesebb kevés, saját magát érintés nélkül hagyó kerület, a szeretet saját magán érintést hagyó kerület. Miért a szabadságtudat lenne pont a legszebb?
Visszatérő álom, aztán felébredtem.


magára hagyott vélemény a hang

(A helyzet agresszív és ironikus, a nevetségesség határán.)
CSUKLÓFELÜGYELŐ A Társaság szigorú elbírálása alá tartozó esetekért személyesen én kaptam megbízást.
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam….
CSUKLÓFELÜGYELŐ Szaladt?
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam, a napi teendőim el ne tévesszem, ki ne hagyjam…
CSUKLÓFELÜGYELŐ Ki ne hagyja?
VILI Ki ne hagyjam, el ne tévesszem, szaladtam. Aztán meg pontosan nem emlékszem, megtörtént, megtörtént a megtörtént, mint kolera, asztma, pestis…
CSUKLÓFELÜGYELŐ Nyugat-nílusi láz, epekő, bárányhimlő… Folytassa!
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam, a napi teendőim el ne tévesszem, ki ne hagyjam. Ki ne hagyjam, el ne tévesszem, szaladtam. Aztán meg pontosan nem emlékszem, megtörtént, megtörtént a megtörtént.
CSUKLÓFELÜGYELŐ Megtörtént?
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam, a napi teendőim el ne tévesszem, ki ne hagyjam. Ki ne hagyjam, el ne tévesszem, szaladtam. Aztán meg pontosan nem emlékszem, megtörtént, megtörtént a megtörtént.
CSUKLÓFELÜGYELŐ A saját agresszióm a létező legszebb agresszió a világon, és gondolhatja, nem kalóriaszegény. Még hogy az agresszió nem gyógyszer. Éberen tart. Hadd ne mondjam, vezérlőpultomban agresszió a kegyelem. Rég kivette az életemből az irányítást, személyiségem felszámolt és központosított, Ön meg itt jön azzal, hogy felelőssége teljes tudatában kijelenti satöbbi…
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam, a napi teendőim el ne tévesszem, ki ne hagyjam. Ki ne hagyjam, el ne tévesszem, szaladtam. Aztán meg pontosan nem emlékszem, megtörtént, megtörtént a megtörtént.
CSUKLÓFELÜGYELŐ … satöbbi kijelenti, nem direkt követte el.
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam, a napi teendőim el ne tévesszem, ki ne hagyjam. Ki ne hagyjam, el ne tévesszem, szaladtam. Aztán meg pontosan nem emlékszem, megtörtént, megtörtént a megtörtént.
CSUKLÓFELÜGYELŐ Nem engedte, hozzáférjen, nem engedett hozzáférést, mint az emésztést, önálló működésében hagyta. Nem engedett belőle. Továbbá sikerült arról tudomást szereznem, hogy a sértettel folytatott beszélgetés zárásaképp eltörte öt ujját. Hadd kérdezzem meg, miért ebéd­időben?
VILI Szaladtam az ebédhez, szaladtam, a napi teendőim el ne tévesszem, ki ne hagyjam. Ki ne hagyjam, el ne tévesszem, szaladtam. Aztán meg pontosan nem emlékszem, megtörtént, megtörtént a megtörtént.
CSUKLÓFELÜGYELŐ Mondjon el mindent, nincs következménye, megszabadítom a következményektől. Beszéljen! Hivatalból tette? Megbízásból? Egy visszatérő alkalmat nem mulasztott el? Mozgássérültekre specializálódott? Maga szadista? Maga hormonzavaros? Maga mit keres itt? Mossa a fogát, és eszik rendesen? Ön szerint a népességrobbanás ebben az évszázadban rekordokat dönthet? Szereti a statisztikát? Ön szerint ma hány fokot emelkedett a hőmérséklet, mondjuk úgy, globálisan? Eperleves volt ebédre vagy spárgafőzelék? Édesebb, keserűbb, sósabb? Nincs ételallergiája véletlenül? Veseköve? Rendben a prosztatája? Látja, milyen korán keltem? A hangomból állapítja meg? Gondolja, én ezt élvezem?
A „tárgyalást” ezennel berekesztem.
(Mintha kérdésekre válaszolna.)
Nem.
Igen.
Nem.
A csuklót meg lekötöztetem.
VILI Az egész valami bekamerázott hely.
Megfigyelt személy, cél, célszemély, cél.
Bekamerázott, blokkoló intézmény.
Szorongásgyár, nem megfelelő EU-szabvány. Az egész bekamerázott. Az egész hely az erőszakos kamerák hatósugarában baszik, zabál, él. Ellentmondást nem tűrően életem herezacskójában turkál, mint egy mindenre elszánt bolti alkalmazott. Én nem akartam. Nem akarhattam úgy. Bemutatkozom. 168 centiméter magas vagyok, és elromlott a kalóriaszámlálóm. Kezdjem újra? Nem jó? Ez az egész nem jó? Elhibázott bemutatkozást nem tolerál a Társaság? Bemutatkozom. 168 centiméter magas vagyok, és elromlott a kalóriaszámlálóm. Felelős a helyért. Fele­lős a gondoskodásomért. Felelős. Itt önként osztályoz a Társaság. Fenyegetést jelent? Fenyegetést jelent. Rólam jelent fenyegetést. Feljelent. Hány folyosón jártam szám szerint, nem tudom. Nem tudhatom jól. Nem kellett volna elmesélnem? Kellett, nem kellett, elmeséltem. 168 centiméter magas vagyok, és elromlott a kalóriaszámlálóm.
CSUKLÓFELÜGYELŐ Az agresszió azonosító jel.
VILI Azonító kényszer.
SNICKERS Éhes vagyok.
VILI Éhes?
SNICKERS Éhes vagyok.
VILI Éhes?
SNICKERS Éhesebb.
VILI Nem.
SNICKERS Éhesebb.
VILI Nem.
SNICKERS Hanem?
VILI Éhes.
SNICKERS Hanem?
VILI Éhes.
SNICKERS Még éhes vagyok.
VILI Éhes?
SNICKERS Még éhes vagyok.
VILI Éhesebb?
SNICKERS Éhesebb.
VILI Kérdezhetnéd, nem kérdezed. Kérdezhetnéd, nem teszel fel kérdést. Én nem akartam. Nem akarhattam úgy. A Társaság, az még hagyján. Hagyján, hogy személyiségem formálta, köpést a nyál.
Koordinátáim
koordinátáimból,
maradékaim
maradékaimból,
természet
természete szerint.

(Csend. Vége)