Balási András

Leírás

<strong>Bal&aacute;si Andr&aacute;s (Marosv&aacute;s&aacute;rhely, 1967)</strong><br />Dramaturg, k&ouml;ltő, egyetemi docens, a Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Műv&eacute;szeti Egyetem rektorhelyettese.<br /><strong>K&ouml;tetei</strong>: V&aacute;lasz a győztesnek. Pallas-Akad&eacute;mia, Cs&iacute;kszereda, 1996.; V&eacute;g&uuml;l. Pallas-Akad&eacute;mia, Cs&iacute;kszereda, 2002.; Mintha &eacute;gi hinta. Pallas-Akad&eacute;mia, Cs&iacute;kszereda, 2004. Don Juan im&aacute;ja. Sz&ouml;vegelemz&eacute;sek. Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Műv&eacute;szeti Egyetem Kiad&oacute;ja, 2008.; Drama istorică: Shakespeare &icirc;n creaţia scenică a ultimelor decenii, secolul XX, cu o prefaţă de prof. univ. dr. Mihaela Tonitza-Iordache (doktori disszert&aacute;ci&oacute;, PhD), (T&ouml;rt&eacute;nelmi dr&aacute;m&aacute;k. Shakespeare kir&aacute;lyd&aacute;m&aacute;i a rom&aacute;niai sz&iacute;npadokon a XX. sz&aacute;zad utols&oacute; &eacute;vtizedeiben. Prof.dr. Mihaela Tonitza-Iordache ut&oacute;szav&aacute;val), Marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Műv&eacute;szeti Egyetem Kiad&oacute;ja, 2009.

Olvasmányok