Hírek / XV. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum

XV. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum
Dátum: 2010-07-13 / Forrás: LátóOnline

2010. július 28 – augusztus 8.
Kászonaltíz, Tiszástő


A szervezők felhívása:


Ez a szinte kerek évforduló egy (készülődő?) gazdasági világválság árnyékában ért bennünket. De nemcsak ezért lett káosz a tábor címe. A művészeket mindig vonzotta a káosz, mint olyan valami, amiből bármit létre lehet hozni, amiben semmi sem adott, s ezáltal az emberi alkotóerőre helyeződik át a létrehozás teljes súlya. Mi tehát a káosz? Lehetőség, formátlan anyag, energia? Vagy éppen az ellenkezője: pusztulás? Természettudományi szempontból a kaotikus véletlenszerűen megnyilvánulót jelent. Jung, a pszichológus azt állítja az archaikus emberről, hogy emez a véletlent az önkény megnyilvánulásának tekinti. Ezek megvitatásához keresünk önként jelentkezőket a tábortűz mellé augusztusban, ugyanott, Kászonban a Káosz-tisztáson.


Alkotóműhelyek:


VIZUÁLIS művészeti műhely
Vezeti: Márkus Barbarossa János (Bécs–Kolozsvár)


Termékeny káosz
Amennyiben elszállt ötletemként a termékeny káosz a tétel, úgy ennek értelmében a tábor nyolc napjából hatban újjá kéne teremtenünk saját világunkat, a hetediken megpihennünk, hogy a nyolcadikon megadassék az ismételt újrakezdés lehetősége.
A történés végtelenül egyszerű:
– szokásunkhoz híven, igyekszünk mindent tiszta lappal kezdeni, megtölteni tartalommal (tartalmakkal), aztán ezeket leteríteni
– a hat nap alatti játék lényege visszaolvasható az első mondatban - csoportmunkáról lesz szó, aminek a kimenetelét nem tudom és nem is akarom megjósolni
– alapeszközként hat (6) darab kb.száz (100) négyzetméteres terítő fog szolgálni
– ezeken átjárás bíztosíttatik, és teszi mindenki a maga módján, nyomait hátrahagyva
– nem az „alkotással" való azonosulás érdekel, hanem a műélvező, egyben társszerző köznapi viszonyulása
Nyilván, napi penzumként kitaláltatik mindenféle átmeneti bohóckodás a közjó javára, aminek szükségszerűleg tudnunk kell a végét, hogy minél jobban teljen az időnk.


ZENEműhely
Vezeti: Hána László (Budapest)


A ritmusok világa
1. Előadás: zárt térben, élő zenéléssel, diavetítéssel. A zene eredete. Az „ősritmus". Égtájak ritmusai.
2. Ütőhangszer kurzusok: Alapozás: ritmikai, technikai alapok. Mit és hogyan gyakoroljunk? Hangszerek függvényében: dzsembe, udu (afro), darbuca (arab), keretdobok (arab, perzsa, hindu, sámán dob stb.), bongo, cajon (latin), stb. A poliritmia- és annak változatai. A feszültség-oldás körforgása.
3. Improvizáció, rögtönzés, szabad zene. Előadással egybekötött gyakorlat. Az improvizáció végtelen lehetőségei: adott (pl. vetített, megbeszélt stb.) témától, a teljesen szabad zenéig, az együttzenélők teljes szabadságáig. A csend.
4. Hangszerkészítés, hozott és a helyszínen fellelhető (megtalálható) anyagokból. (fa, üveg, kő, víz, föld, levegő, konyhai- tábori eszközök, stb.)
5. Együttzenélés és annak különböző változatai: A természetben, a környezet adta lehetőségek kihasználásával. Zárt térben, adott hangszerekkel.
6. Egy közös, nagy össznépi záró koncert előkészítése, létrehozása.
A zenei folyamat, a foglalkozás, ugyan inkább ütőhangszerekre van kiélezve, de természetesen ez nem zár ki semmilyen más hangszerrel csatlakozni óhajtó táborozót- teljesen nyitott az együttzenélés, improvizáció, záró koncert. *Aki tud hozzon bármilyen üthető- verhető, fújható-szívható, húzható- nyúzható hangszert, vagy amiről azt gondolja, hogy akár hangszer is lehet!


ÍRÓműhely
Vezeti: Selyem Zsuzsa (Kolozsvár)


Közmondások paranoidoknak
Káosz: instabilitás, időbeli változás, nem ismétlődés, ergo megjósolhatatlanság. Néhány mondatot azért összegyűjtöttem, a szép bonyolultság jegyében (nem a bonyolulttól kell félni, hanem a zavarostól – mondá EP):
„A káoszelmélet azért érdekes, mert felhívja a figyelmet a világ egy kellemetlen tulajdonságára: arra, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor a számítás durva pontatlanságát nem a tudásunk hiányosságai vagy mérésünk pontatlanságai okozzák, hanem maga a dolog szerkezete." (Mérő László)
„Közmondások paranoidoknak, 1: Lehet, hogy sohasem férsz hozzá a Gazdához, de attól még piszkálhatod a kreatúráit. (...)
Közmondások paranoidoknak, 2: A kreatúrák ártatlansága fordított arányban van Gazdájuk erkölcstelenségével. (...)
Közmondások paranoidoknak, 3: Ha elérik, hogy rossz kérdéseket tegyél föl, nem kell idegeskedniük a válaszok miatt.
Közmondások paranoidoknak, 4: Te bújsz, ők nem húnynak." (Pynchon)
„A törvény egyes-egyedül azoknak a kizsákmányolására készült, akik merő nyomorúságból képtelenek betartani." (Brecht)


MOZGÁSSZÍNHÁZ műhely
Vezeti: Flutur Cristina (Nagyszeben)


A játék öröme: felszabadító káosz
Hétköznapjainkban sokszor kényszerből végzünk dolgokat, olyanokat, amelyek nem okoznak örömet, csupán szigorúan komollyá és gépiessé válunk tőlük. Minden szokványossá, unalmassá válik. Mit tehetünk ez ellen? Egyszeriben eldobhatjuk maszkunkat és visszatérhetünk a gyermeki játék „káoszába". Engedjünk meg magunknak egy kis szabadságot! Fedezzük fel újra a játékban, a rögtönzésben, ötletelésben, önmagunk felfedezésében rejlő szabadságot. Az együtt végzett sokféle gyakorlaton és játékon keresztül újra „kaotikussá" válhatunk ebben a műhelyben.


FOTÓműhely
Vezeti: Fekete Zsolt (Marosvásárhely)


Körhinta
Mi az, aminek hatására az alaktalan, kaotikus, különböző csillagködök, hasonló, felismerhető spirálformába alakultak? És mi az, ami miatt a különböző és a többszörös mégis az eggyel az Ugyanazzal azonos? Káosz és rend, ugyanaz. Azért kezdtek forogni a csillagködök, hogy ponttá zsugorodva másik univerzumba lépjenek, ahogyan az embrió is felveszi a legkisebb formát hogy világra jöhessen?
Az ismétlődés felismerése (repetition-recognize) által válik valami ismerőssé, felismerhetővé, válik alakká, jellé, szóvá, gondolattá, hogy beszélni tudjunk arról, amit látunk? Ha szorongunk, miért kuporgunk embrió pozícióban, miért szédülünk, miért forog a világ, amikor részegek vagyunk? Milyen örvény húz befüvezve? Mi van a versben, a zenében, a festményben a fényképben akkor, amikor sejtjük, hogy jó? Nevezzük most harmóniának, megérkezettségnek.
Tiszástőn, a Kászonokban, augusztusban láttam a legcsillagosabb éjszakákat, szurokfekete ég, színes csillagokkal, ha megáll a fényképezőgép, elindulnak a csillagok, mintegy vurstliba ülnek. Egy-egy leesik, nyomot hagyva az érzékelő lapkán, vonalat rajzolnak a köríveken át.
Nappal, haladó járműből, bemozdított fényképezőgéppel varázsolunk spirált, örvényt a fényképre. A játék mellett közismert fényképeken fogjuk keresni a harmóniát, ugyanakkor egyénileg is konzultálok a fotóműhely résztvevőivel. Az illusztrációt lásd a www.lovacska.blogspot.com-on.


FILMesműhely
Vezeti: Fogarasi Gergely (Budapest)


Pillangó-effektus
Tudatossá tett véletlen: A Pillangó-hatás a mai filmművészetben
„Meglebbenti egy pillangó a szárnyát az őserdőben, és ettől hatalmas vihar kerekedik New Yorkban."
Hogyan modellálható a film eszközeivel egy olyan hatásmechanizmus, aminek alapvető működési elve a véletlen? A műhely célja a káosz tematikájának, azon belül is a Pillangó effektus elméletnek képi kísérlete. A paradoxon véletlen és kiszámított között hordozza azt a feszültséget, amivel film esztétika rendszere dolgozik, ami által „hatni" tud. A véletlen események olyan láncolatán alapszik, amiben az elindító mozzanat csak az eseménysor végén válik valóban láthatóvá, addig jelentéktelen tényezőnek hat.


Egy szög miatt a patkó elveszett;
A patkó miatt a ló elveszett;
A ló miatt a lovas elveszett;
A lovas miatt a csata elveszett;
A csata miatt az ország elveszett!


Ez a Pillangó- hatás lényege. Kulcsszavak: Megkomponált káosz. Ok nélküli okozat. Tudatos Véletlen.
Esténként filmvetítések (az ezredforduló óta gyártott magyar és külföldi filmek), beszélgetések.
Aki teheti, hozzon magával kamerát, fényképezőgépet, laptopot.


ÉLBOY, (belülről zárt) műhely
Vezeti: Szabó Attila (Kolozsvár)


Káoszt jelentő deszkák
Inter- és multimediális kísérletező, színház- és filmjellegű egy, két, vagy háromszemélyes alkotómunka, feltehetőleg vicces végkifejlettel. (A belülről zárt azt jelenti, hogy az Élboy I. fedőnévre halgató műhelyvezető és egyben műhelytag előre nem látható módon - meglehetőst önkényesen, kaotikusan - enged be a műhelyébe gyanútlan táborozókat. Talán éppen téged. De ennek az esélye rendkívül csekély, ezért biztonságképpen jelentkezz be egy másik műhelybe is!)


FILOZÓFIA műhely
Vezeti: Pálfalusi Zsolt (Budapest, Magyarország)


Művészet és anarchia
Edgar Wind művének tematikus, műhelyszerű elemzésére kerül sor a fejezetek címét követve hozzávetőlegesen ebben a sorrendben. (E. Wind: Művészet és anarchia. Ford. Turai Hedvig. Corvina, 1990)
I. Művészet és anarchia
II. Művészet befogadása
III. A műértés bírálata
IV. Félelem a tudástól
V. A művészet elgépiesedése
VI. Művészet és akarat.


KÉZMŰVES műhely
Vezeti: Lázár Mónika (Csíkszereda)


Amaz emezzel nemezel
Ebben a műhelyben az anyagi világ káoszából kiindulva alkotjuk meg saját, illetve közös tárgyainkat. Azt tapasztalhatjuk meg, hogy különböző anyagok (ritka szövésű textilek, fonalak, csipkék, gyöngyök, kavicsok, fadarabok) hogyan nemezelődnek a gyapjúszálak közé, és a tárgy hogyan teremti meg saját rendjét a szavakon innen. Hozd magaddal kincseidet, emlékeidet, készítsünk számukra zsákot, zsebet, kacsalábat!


Továbbá művészeti szakmai fórum
Előadók: Zátonyi Tibor, Szokács Kinga, Gaál József, Chilf Mária, Fekete Zsolt, Márkus-Barbarossa János, Mester Béla, Pálfalusi Zsolt, Selyem Zsuzsa, Hána László


www.minimumparty.org


A 2010. évi tábor támogatói:
Román Kormány Interetnikai Kapcsolatokért Felelős Főosztálya (DRI)
Szülőföld Alap (Magyarország)
Nemzeti Kulturális Alap (Magyarország)
Communitas Alapítvány
Archívum

Otthonos idegenség – a Látó 3. írótábora - 2019-06-20
Felolvasóest és kiállítás a Költészet Napján - 2019-03-20
Hazatalálás. Balla Zsófia estje - 2019-01-28
LIJ 96. ADY 100 - 2019-01-15
A Látó szerkesztői Brassóban - 2018-10-25
A 2. Látó-tábor programja - 2018-08-02
Kortárs Mátyás-történetek. PÁLYÁZAT - 2018-05-16
Tisztafej - december - 2018-01-17
Tisztafej - november - 2017-12-11
A Látó nívódíjai 2017-ben - 2017-11-20
Demény Péter könyvbemutatója Marosvásárhelyen - 2017-10-15
TISZTAFEJ-ROVAT: Október - 2017-10-03
Vida Gábor könyvbemutatója - 2017-09-14
Beszámolók a Látó írótáboráról - 2017-08-22
CENTRALIZATOR NOMINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI vacant - 2017-07-20
Rezultatul final al comisiei de examinare a dosarelor - 2017-07-12
IRODALOM A VIDÉKEN. A LÁTÓ ÍRÓTÁBORA SZILÁGYBAGOSON - 2017-06-26
Szerkesztői állás - 2017-06-15
Látó-díjátadó és Terminus - 2016-12-01
A Látó a 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron - 2016-11-04
A legkisebb lépés. Beszélgetések a mai szlovák irodalomról - 2016-10-20
AnyaLátó - 2016-08-02
A művelt kecske szenvedései - 2016-04-06
A Látó nívódíjai 2015-ben - 2015-12-02
Demény Péter könyvbemutatója - 2015-11-20
Pályázati felhívás - 2015-10-08
LIJ 64.: Markó Béla könyvbemutatója - 2015-09-05
A Látó az Arcanum adatbázisában - 2015-08-19
LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 62. - Dimény Lóránt könyvbemutatója - 2015-07-02
HÁSZ RÓBERT ESTJE – LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 62. - 2015-06-23
KŐRÖSI ZOLTÁN könyvbemutatója - LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 60. - 2015-05-15
FaluLátó - lapszámbemutató - 2015-04-29
Ilma Rakusa estje - 2015-04-16
A Látó Zilahon - 2015-04-08
A költő színháza - 2015-04-08
Elhunyt Jánosházy György - 2015-02-19
LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 54. - Károlyi Csaba estje - 2015-02-06
Álláshirdetés - 2015-01-22
Szilágyi Júlia könyvbemutatója - 2015-01-09
Főszerkesztők estje - Látó Irodalmi Játékok 52. - 2014-12-07
A LÁTÓ JUBILEUMI RENDEZVÉNYEI (2014. DEC. 11-13.) - 2014-12-07
1989 – Szövegek Szimfóniája - 2014-12-05
A Látó nívódíjai 2014-ben - 2014-12-04
A fordítás terei - Látó Irodalmi Játékok 53. - 2014-12-04
Parti Nagy Lajos és Závada Pál estje - 2014-10-06
Kiss Noémi szerzői estje - 2014-06-02
Jenny Wrangborg költői estje a budapesti Dzzs Bárban - 2014-03-27
A Látó nívódíjai 2013-ban - 2013-11-26
Novemberi rendezvényeink - 2013-11-11
Vida Gábor könyvbemutatója - 2013-10-11
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól (könyvbemutató) - 2013-10-04
Lackfi János a Látó meghívottja - 2013-06-04
Látó Irodalmi Játékok - Olvass a sörök között! 3. (május 29-31.) - 2013-05-20
A Látó áprilisi programjai - 2013-04-18
Háy János Marosvásárhelyen - 2013-02-24
Február, hol a nyár? Látó-rendezvények az év 2. hónapjában - 2013-01-31
Kritikai beszélgetés-sorozatot indít a Látó - 2013-01-25
Horváth Péter a Látó Irodalmi Játékokon - 2013-01-04
A Látó nívódíjai 2012-ben - 2012-12-09
,,A víz szakad, a cső marad" - Kovács András Ferenc felolvasóestje - 2012-11-28
A Bookart kiadó fiatal szerzői a Látó Irodalmi Játékokon - 2012-11-07
Pécs, irodalom, Forma 1. Méhes Károly felolvasóestje - 2012-10-13
A Látó és a Vatra megszüntetését tervezi a Maros Megyei Tanács - 2012-08-27
Garaczi László és Nagy Ildikó Noémi írói estje - 2012-08-12
A Látó új rendezvény-sorozata - 2012-07-30
Vajdasági felolvasások a Látó szerkesztőivel - 2012-07-22
A KolozsvárLátó bemutatója Kolozsváron - 2012-03-29
Tánczos Vilmos a Látó márciusi meghívottja - 2012-03-12
Egy klikkre A jövő embereitől. Letölthető Láng Zsolt könyve - 2012-02-28
Egyed Péter a Látó Irodalmi Színpadon - 2012-02-20
A Látó új antológiája a Fővárosi Örmény Klubban - 2012-01-16
A Látó nívódíjai 2011-ben - 2011-12-08
Az utolsó felolvasás - 2011-11-23
Feketeleves - Turnézáró felolvasás Gyergyóban - 2011-05-24
Király Levente író, költő a Látó áprilisi meghívottja - 2011-04-21
A Látó a Roham Bárban - 2011-04-11
Látó Tavaszi Turné - Székelyudvarhely - 2011-03-14
Látó Tavaszi Turné - Szilágysomlyó, Kolozsvár - 2011-03-02
Király László a Látó februári meghívottja - 2011-02-22
A Múlt és Jövő a Látó vendége - 2011-01-15
A Látó nívódíjasai 2010-ben - 2010-12-02
Szilágyi Júlia a Látó novemberi meghívottja - 2010-11-24
A Látó Zilahon - 2010-11-17
Íróportrék. Kiállítás a Látó szépirodalmi folyóirat plakát-mellékleteiből 2008-2010. - 2010-11-09
A 16. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár rendezvényei (2010. november 11–13.) - 2010-11-03
Krasznahorkai László a Látó Irodalmi Színpadon - 2010-10-11
Elkészült a Látó repertóriuma - 2010-09-21
Elhunyt Irsai Zsolt - 2010-09-08
7. Szárhegyi Írótábor - 2010-08-02
Pénteken indul az I. Roham Trash Fesztivál - 2010-07-28
A Kalligram folyóirat Marosvásárhelyen - 2010-05-23
A JAK a Látó Irodalmi Színpadán - 2010-05-04
Kosztolányi-emlékest a Látó Irodalmi Színpadán - 2010-04-12
Csaplár Vilmos a Látó Irodalmi Színpadon - 2010-03-11
Látó Irodalmi Színpad Gyergyóban - 2010-03-01
A Jelenkor Kiadó a Látó Irodalmi Színpadán - 2010-02-16
Antológia-bemutató Kolozsváron - 2010-02-10
Húszéves a Látó - 2010-01-21
Esterházy Péter és Dés László estje a Látószínpadon - 2010-01-13
A Látó nívódíjasai a 2009-ik évben - 2009-12-07
Kántor Péter a Látó Irodalmi Színpadon - 2009-11-16
A 15. Marosvásárhelyi Könyvvásár programja - 2009-11-03
A Látó Kolozsváron - 2009-10-12
Závada Pál a Látó Irodalmi Színpadon - 2009-10-01
Karátson Endre a LátóSzínpadon - 2009-09-16
JAK-tábor Szigligeten - 2009-08-26
Végleges a CokeLive Félsziget programja! - 2009-06-24
A József Attila Kör Marosvásárhelyen - 2009-06-08
Új kötetek a Látó szerkesztőitől - 2009-05-27
Kányádi Sándor a Látó Irodalmi Színpadon - 2009-05-18
A BukarestLátó Budapesten - 2009-04-22
Radnóti-emlékest a Látó Irodalmi Színpadán - 2009-04-02
Bemutatkozik az anBlokk - 2009-03-24
A Helikon a Látó Irodalmi Színpadon - 2009-03-16
Székely János-emléknap - 2009-03-05
Reflex Nemzetközi Színházi Biennálé - 2009-02-23
Felhívás a Bródy Sándor-díj elnyerésére - 2009-02-19
Könyvbemutató és kiállítás()záró a G. Caféban - 2009-02-11
Irsai Zsolt kiállítása a B5-ben - 2009-01-29
Bogdán László a Látó Irodalmi Színpad januári meghívottja - 2009-01-21
A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem pályázatai - 2009-01-15
Látó-nívódíjak a 2008-as esztendőre - 2008-12-10
1968 - 2008-12-06
A Látó Irodalmi Színpad Szászrégenben - 2008-12-04
Visky András új verseskönyvének bemutatója - 2008-12-02
Nádas Péter a Látó Irodalmi Színpad novemberi meghívottja - 2008-11-23
A Korunk a Látó Irodalmi Színpadán - 2008-11-18
Magyarul írni, magyart tanítani - 2008-11-11
Média és szépirodalom - 2008-11-03
Roham Vásárhelyen - 2008-10-21
A Látó vendége az Élet és Irodalom - 2008-10-10
Szelíd - 2008-10-07
Egy találkozás lehetőségei - 2008-09-04
Kortársak plakáton - 2008-08-20
Stufstock 2008. - 2008-07-30
Félsziget 2008. A kicsik a nagyok - 2008-07-03
Ezt olvassák - 2008-06-10
Tompa Gábor és Visky András a Látószínpadon - 2008-05-10
A JAK és a Látó estje - 2008-04-26
ÖrményLátó a Fészekben - 2008-04-20
A Nyugat költői - 2008-04-14
Mentor 15. - 2008-03-28
Hetven év múlva - 2008-03-13
Márton László a Látó márciusi meghívottja - 2008-03-11
Roham 6. Megjelent! - 2008-03-01
Egy falat Velence - a VelenceLátó Budapesten - 2008-02-17
Szilágyi István a Látó meghívottja - 2008-01-29
A Látó nívódíjai a 2007-es évre - 2008-01-18
Bródy Sándor-díj 2008. - 2008-01-12
Olvasnivaló januárra - 2007-12-16
A Látó novemberi számának bemutatója Kolozsváron - 2007-12-10
Rendkívüli Látó Irodalmi Színpad Gálfalvi Györggyel - 2007-12-04
Kovács András Ferenc gyerekversei a Magvetőnél - 2007-11-24
A test politikája: kortárs ír irodalom - 2007-11-20
Parti Nagy Lajos a Látó meghívottja - 2007-11-12
A 13-ik Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár programja - 2007-11-07
Vida Gábor könyvbemutatója - 2007-11-03
A Roham 5-ös számának bemutatója - 2007-10-29
Bodor Ádám a Látó meghívottja - 2007-10-12
Tamási-maraton a 13. Könyvvásáron - 2007-10-08
Új galéria Vásárhelyen - 2007-09-17
Európai Versmaraton Szebenben - 2007-09-10
Képregény-pályázat - 2007-08-03
Jack Cole a Félszigeten - 2007-07-19
Elhunyt Domokos Géza - 2007-06-27
Láng Zsolt drámakötete - 2007-06-12
A Látó-díjas Benczi Melinda írása - 2007-05-23
IKV-döntő 2007. - 2007-05-20
Spiró György a Látó meghívottja - 2007-04-28
Versajándék Dsida-centenáriumra - 2007-04-23
Könyvbemutatók az Írók Boltjában - 2007-03-29
Kornis Mihály a Látó meghívottja - 2007-03-21
Könyvbemutatók Kolozsváron - 2007-03-09
IKV 2007. - 2007-02-28
Könyvbemutató a Yorick Stúdióban - 2007-02-23
A Látó Irodalmi Színpad estje - 2007-02-12
Könyvújdonság - 2007-02-06
Könyvbemutató Kolozsváron - 2007-02-05
hétköznapok Kánaánban - 2007-01-21
A Látó nívódíjai a 2006-os évre - 2007-01-10
Le a szabadverssel! - az ErTe pályázata - 2007-01-01
A LátóSzínpad szokásos évzáró estje - 2006-11-27
Könyvbemutatók a Café Tutunban - 2006-11-20
A Látó Irodalmi Színpad Dicsőszentmártonban - 2006-11-13
A könyvvásár teljes programja - 2006-11-02
Marosvásárhelyi Könyvfesztivál 2006. - 2006-10-26
Hetedszép Találkozások másodszor - 2006-10-24
Kettős könyvbemutató Vásárhelyen - 2006-10-15
1956Látó - 2006-10-10
Sütő András (1927 - 2006) - 2006-10-03
Budapesti BorLátó - 2006-09-25
Szárhegyi Írótábor 2006. - 2006-09-18
A Pannon Tükör Vásárhelyen - 2006-09-05
Uborka helyett. Látó-ízelítő - 2006-07-31
Félsziget 2006 – szelektor - 2006-07-12
Láng Gusztáv 70 éves - 2006-06-19
AmerikaLátó 2 - 2006-06-04
AmerikaLátó - 2006-05-25
Felolvasás Gyergyóban - 2006-05-18
HANG ÉS MŰ – CSEND ÉS MŰ - 2006-05-09
Hetedszép találkozások – A könyv utóélete - 2006-05-03
IKV - Döntő után - 2006-04-10
Az Alexandra két szerzője Vásárhelyen - 2006-03-28
Irodalmi Kreativitás Verseny 11. - 2006-03-04
Látó Irodalmi Színpad: Vári Attila könyvbemutatója - 2006-02-16


Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.