Adorjáni Zoltán

Adorjáni Zoltán

ADORJÁNI ZOLTÁN, DR. református teológiai tanár (Dés, 1956). 1980-ban szerzett teológiai oklevelet a kolozsvári Protestáns Teológián és 1983-ban szentelték lelkésszé. 1981 és 1991 között lelkészi szolgálatot teljesített (Melegföldvár, Brassó, Páké). Az Utrechti Állami Egyetem Teológiai Fakultásának ösztöndíjasaként az újszövetségi biblikateológia területén képezte tovább magát (Stipendium Bernardinum, 1990–1991). 1991-től a kolozsvári Protestáns Teológián tanít görög és héber nyelvet, valamint intertesta¬mentikát. Doktori címet a debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerzett. Disszertációjának témája: A therapeuták kontemplatív kegyessége, 2005. (Alexadriai Philón görögül írt De vita contemplativa című munkájának első magyar fordítása és elemzése). Szerkesztői tevékenység (teológiai művek lektorálása mellett): Üzenet (Örömmöndó gyemekrovat, 1992–2003); Erdélyi Református Naptár (társszerkesztő 1995-től); Református Család (2000–2004: főszerkesztő, jelenleg munkatárs); Református Szemle (főszerkesztő 2001-től); Kecskeméthy-Biblia (Kolozsvár 2002); Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár 2006. A közös tanulmánykötetekben, a Református Szemlében, Pannonhalmi Szemlében, Confessióban és egyéb bel- és külföldi folyóiratokban megjelent tanulmányai és esszéi mellett a következő könyveket adta ki: Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. Kolozsvár 1994, II. bővített kiadás – 1997; Imre Lajos: Önéletírás. Kolozsvár 1999; Imre Lajos: Szombatesték a parókián. Kolozsvár 2003; Imre Lajos: A szenvedés kérdése. Kolozsvár 2004; Ót és újat. Kolozsvár 2004.Írásai:

  Biblikus borkóstoló

Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.