Talált vers / A bezárkózás éjszakái

Jannisz Ritszosz
A bezárkózás éjszakái[2020. április]Ekkor történt, hogy a szálloda kapuit beszögezték.
A szállodás úgy támolygott éjszakánként át a szobákon,
mint egy alvajáró,
hálóingben, gyertyát tartva magasra. A lakók nem tudták,
mitévők legyenek.
Jobbra a falban, felfelé a falépcsőn
mélyedés volt a szobornak – a szobornak, mit senki se ismert.
Betűrendes névsort írtak össze. Minden éjszaka
egyikük levetkezett, s a szobor helyére állt. A többiek
az emeleti folyosóról figyeltek, méregették, hallgattak.
Kint az utcákon puskalövések dördültek. S holdas éjszaka volt.


KÉPES GÉZA fordítása


Kinyomtat
        
E-mailben tovább küldi


A szerzőről:

Jannisz Ritszosz


A szerzőtől még

   Így élünk Fareszben
   A bezárt cirkusz
   Népünnepély


Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.