Vers, próza / Au lieu de menuet

Bíró József
Au lieu de menuet

[Látó, 2012. május]


(– Frédéric Louis Sauser azaz Blaise Cendrars emlékére –)

lomha – (tompa) – alma
… csontforgács – szívében …
zihál a vér … kérlelhetetlen
… ádáz – ISTENE …
[–: rózsabogár – / – könnycsepp – / – hajnal: –]
– platinaszőke – bársonyangyalkák … hóna alatt
… cserép – dió – … – roppan … –
vágyálmokból – ismerős
… habkönnyű – revue – balerinák …
az olív’zöld – csónak – testből … kiszakadnak

cigarettafüstbe – gabalyodott
… gazdátlan – liliomok …
sodornak narancslét
… kiéhezett sirályok begyébe …
[–: a városból érkezett kompresszorok tülkölésbe kezdenek: –]
… fellelhetetlen – helyőrségek – ügyeletesei …
– aranykezű – mesterlövészei – haladéktalanul
… jámbor öszvérek sörényébe lehelik …
tigrisfű – / – illatú – / – mellényeik – / – órazsebéből – / – kihulló
… zsetonjaikat …
és
lyukat – égetnek … mindennemű – zászlók … kellős – közepébe

vizionált – győzelmek – … – irgalmatlan – sarlói
… : benépesítik … az univerzumot …
szalmakalapban – pompázó – kocsmák
… éneklik – ki … … – mohos kutakból …
a
… szekérderéknyi – rizshegyek – takarásából – ’menekült …
kegytárgykereskedőket
… - (jóllehet) - …
pokoljáró – esztendők – … – hályogos – mocsarában
… opálos kristályok fulladoznak …
[–trauernden liebe olvad
… a karosszék terméskő – ölének rejtekében …
ott : – : fent – : galambbá – gyúrt – porrongy vitorláz’ –]
– [… folyosók földabroszainak keskeny mellkasára vizel …
a … HOLD … napra – nap …] –

DUCHAMP, MARCEL
… remény’ – vesztett – hamvas …
vétlen – üvegszelencéjéből
… a tetőfedő hágcsójának silány mágnes – csapdája …
egérrágta – bőrtokba csalogatja
… a hiú slipszeket … : – / – : ob schön, ob regnet …
: dühödt iskolamesterek vonulnak
… gyanúokok seregét terelve – hajtva …
[– - (hátha) - hátha kulcsra – tekeredik
… az események hegedűszólója … –]
ugyanez – időben … ónos – eső zuhog :
… fülkagylóforma … … – bádog – szappantartók …
rúzsfoltos – gerincére sínpár
… SOUPAULT szalonnás – tüdejére …
gyertyacsonk kacsint

nincs meritum

… friss mákos – patkók …
[– balzsamos – sikkantásai … vértengerré – bűvölik
… az … … – óvodai – … – homokozókat –]
elsiratják a csupasz vadászkéseket
… aszalókemencék sustorgását …
- (s nemkülönben) -
… a keresztvitorlás délutánok …
málnacukorka – szín’ – acetilénlámpáit
… - (amiképpen) - …
a szerelmes – tüllök pörgését is

[– szégyentelen – … – kelyhekben – fürdőző
… élvezettől – szédelgő – … – káposztalepke …
’ázott – pollenektől – taknyos – ejtőernyője – karéját
… malade – árvák suhogó szemhéjára borítja … –]

A TENGER

NINCSTELEN HULLÁMAI

TÁNCLÉPÉSBEN

KÖZELEDNEKKinyomtat
        
E-mailben tovább küldi


A szerzőről:

Bíró József


Az adatbázis nem tartalmaz hasonló bejegyzéseket.

Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.