1968

LátóOnline
2008.12.06


A Bethlen Gábor Művelődési Egyesület estjeA mértéktartó, szabad beszélgetés barátait hívja hétfőn, december 8-án 18 órától a marosvásárhelyi 6 fix teázóba a Bethlen-kör az 1968-as, forradalmi év kapcsán.Ungvári Zrínyi Imre meghívója: Az 1968-as év különös emlékeket éltet mindazokban, akik átélték vagy akik később az irodalom, a zene és a film közvetítésével kerültek kapcsolatba vele. Az atyai és pedagógusi tekintélyt megkérdőjelező diáklázadások, a polgárjogi és béketüntetések, a csehszlovákiai "emberarcú" szocializmus kísérlete vagy a szexuális forradalom olyan hivatkozások, amelyek időről időre előfordulnak a közéleti vitákban és az emberek önmeghatározásában egyaránt. Mivel a múlt nem szól vissza, hogy mai nézeteket korrigáljon, nem ritka, hogy egymásnak sarkalatosan ellentmondó vélemények hangzanak el a ’68-as eseményekről, azok hőseiről, áldozatairól és jelentőségéről. Így például ma van egy pro és egy anti ’68-as történet, és ki-ki politikai meggyőződése szerint válogat közülük.’68 hívei szerint mindaz, ami ma természetes számunkra, mint például az, hogy nagyobb figyelmet fordítunk a fiatalok igényeire és mindenkinek saját ízlésére bízzuk az öltözködés, a hajviselet, az életmód és a szexuális szokások megválasztását, nagymértékben a ’68-as diákmozgalmaknak köszönhető. Ugyanígy a tiltakozó diákgyűléseknek, illetve a fehér és színes bőrű amerikaiak polgárjogi tüntetéseinek az eredménye a bátor, tiltott témákat nem ismerő közbeszéd, az önálló véleménynyilvánításra való hajlam és az állampolgárok egyenjogúságának az elismerése a politikában. Az ilyen optimista megítélés szerint tehát az említett mozgalmak alapeszméi győztek a demokratikus társadalmakban, és képviselőik közül néhányan a mai politika élvonalában vannak. Ezzel szemben az anti ’68-as történet hívei úgy vélik: mindaz, ami ’68- ban Amerikában, Nyugat-Európában vagy Csehszlovákiában történt, szigorúan helyhez és korhoz kötött volt, az utópisztikus fantáziák világába tartozik és marginális jelentőségű. A diáklázadásoknak és tüntetéseknek, ha volt hatásuk, az inkább járulékos volt: például abban állt, hogy a politikai helyzet bizonytalanságát kihasználva színre léphetett és átmenetileg "szalonképessé" vált a szélsőbalos ideológia, nyomában a szélsőbaloldali terorrizmussal; a Prágai Tavasz "emberarcú szocializmusa" pedig a valódi demokrácia esélyének megteremtése helyett egy időre ismét a szocialista ábrándoknak nyitott távlatot. A mellékhatásokról, illetve a pozitív és negatív jelenségek összefonódásáról szólva egyik legkézenfekvőbb példa éppen Ceausescué, aki nacionalista szocializmusa számára éppen a csehszlovákiai megszállásból való kimaradásával teremtett erkölcsi tőkét bel- és külföldön egyaránt. A pesszimista szemlélet szerint az egykori diákvezetőkből lett mai politikusok karrierje nem tekinthető ifjúkori állásfoglalásaik egyenes vonalú folytatásának, hanem sokkal inkább azok elárulásának és a fennálló viszonyokkal való megbékélésüknek a következménye. Egyszóval a tiltakozó mozgalmak politikai és kulturális hozadéka ellentmondásos, sőt negatív volna.A végletesen szembenálló nézetek és a hozzájuk kapcsolódó szenvedélyes politikai állásfoglalások, illetve ’68 emlékeinek jelenléte az irodalomban, a művészetben és az életmód elemeiben ma, negyven év távlatából is számos kérdést vet fel: Mi is történt 1968-ban világszerte és Közép-Kelet-Európában? Vajon az események megítélésében csak az említett optimista és pesszimista forgatókönyv áll-e a rendelkezésünkre, vagy a valóságban az események ennél sokkal bonyolultabbak és hatásaik is sokrétűbbek voltak? Igaz-e, hogy ’68 gyökeresen megváltoztatta a fiatalság életformáját, a divatot és a politikát? Természetesen nem lehet szándékunk ma visszamenőlegesen igazságot osztani, de elgondolkodhatunk azon, hogy milyen korábbi folyamatok folytatása volt ’68 és milyen hatást gyakorolt az életmódra, illetve a politika, az irodalom és a művészet stílusára. Erre hívja a Bethlen Gábor Művelődési Egyesület a mértéktartó, szabad beszélgetés barátait hétfőn, december 8-án 18 órától a marosvásárhelyi 6 fix teázóba (Posta utca 2. szám).


 


 


 


 Témával kapcsolatos cikkek