Álláshirdetés

LátóOnline
2023.02.28

ÁLLÁSHIRDETÉS

A marosvásárhelyi LÁTÓ szépirodalmi folyóirat versenyvizsgát hirdet 2 ROVATSZERKESZTŐI állás (II-es fokozat) betöltésére, határozatlan időre, 2023.03.21-én, 10 órától.

I. A VERSENYVIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:

– román állampolgárság vagy az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgársága, valamint romániai lakhely;

– a magyar és a román nyelv ismerete, szóbeli és írásbeli készség;

– a jogszabályok által előírt alsó korhatár;

– teljes cselekvőképesség;

– a munkakörnek megfelelő egészségi állapot, amelyet a háziorvos vagy az illetékes egészségügyi szervek által kiállított orvosi igazolás igazol;

– a meghirdetett állás követelményeinek megfelelő tanulmányi végzettség és adott esetben régiség vagy egyéb különleges feltételek teljesítése;

– a jelöltet nem ítélték el jogerősen emberiesség elleni, állam- vagy hatóság elleni bűncselekményért, az igazságszolgáltatást akadályozó szolgálatért vagy a szolgálattal összefüggésben elkövetett bűncselekményért, hamisításért vagy korrupcióért, illetve olyan szándékkal elkövetett bűncselekményért, amely a hivatali feladatainak ellátására alkalmatlanná teszi, kivéve, ha rehabilitálták.

II. A VERSENYVIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL SPECIFIKUS FELTÉTELEI:

– magyar nyelvű irodalmi munkásság – sajtóbeli közlések, publikált kötet (próza, vers, esszé);

– a magyar, a román és egy nemzetközi nyelv alapos ismerete;

– tapasztalat az írott kulturális sajtó területén (legalább 1 év régiség);

– humántudományi, művészeti felsőfokú képzettség (filológia és kultúratudományok);

– a vizsga magyar nyelven zajlik.

A jelentkezési dossziék benyújtásának ideje: 2023.03.13-14., személyesen a Látó szerkesztőségében, 8–16 óra között.

Szükséges iratok:

         - jelentkezési ív (2. melléklet)

         - személyi igazolvány (másolat);

         - oklevél (másolat);

         - munkakönyv/igazolás ledolgozott időszakról (másolat);

         - erkölcsi bizonyítvány;

         - orvosi igazolás;

- szakmai önéletrajz (3. melléklet).

A versenyvizsga időpontja: 2023.03.21., 10 órától, a Látó szerkesztőségében (Marosvásárhely, Tusnád u. 5. sz.).

III. A VERSENYVIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:

– kérvény a versenyvizsgára való jelentkezéshez, az intézmény vezetőjének címezve;

– személyi igazolvány másolata;

– a tanulmányi végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, valamint egyéb szakképesítések elvégzését igazoló dokumentumok;

– munkakönyvi kivonat vagy adott esetben munkaviszonyban, foglalkozásban és/vagy a szakterületen folytatott tanulmányokban eltöltött időt alátámasztó igazolások, másolatban;

– erkölcsi bizonyítvány arról, hogy nem rendelkezik olyan büntetett előélettel, amely összeegyeztethetetlen a megpályázott állással;

– szakmai önéletrajz;

– a megfelelő egészségi állapotot igazoló, a háziorvos által kiállított, 60 napig érvényes orvosi igazolás.

A fenti dokumentumok másolatát az eredeti dokumentumokkal együtt kell benyújtani, utóbbiak alapján a versenybizottság titkára a másolatokat „az eredetivel megegyező” megjegyzéssel hitelesíti.

IV. A VERSENYVIZSGA NAPTÁRI MENETRENDJE

A versenyvizsgára való jelentkezés határideje: 2023.03.14., 16 óra.

         I. szakasz: A jelentkezési dossziék értékelése és kiválasztása – 2023.03.15., 10 óra. A dossziék értékelésének eredménye az intézmény székhelyén és honlapján kerül nyilvánosságra 2023.03.15-én, 16 órakor.

        II. szakasz: A versenyvizsga 2 fordulóból áll:

                   – írásbeli vizsga, az intézmény székhelyén, 2023.03.21-én, 10 órától. Az írásbeli vizsga időtartama: 2 óra.

                   – szóbeli interjú ugyanaznap, 14 órától.

Az írásbeli vizsga és az interjú eredményei 2023.03.22-én, 11 órakor kerülnek nyilvánosságra.

Az esetleges óvások 2023.03.16-án, 16 óráig nyújthatók be a dossziék értékelésének eredményhirdetését követően, illetve 2023.03.22-én 16 óráig az írásbeli vizsga és az interjú eredményeit követően.

A végső eredmények kihirdetésének időpontja: 2023.03.24., 11 óra.

További információk igényelhetők a 0770-172.028 telefonszámon.

V. KÖNYVÉSZET:

– Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005); 

– Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel (Osiris, 2001);

– a kortárs magyar irodalom, különösképp a Látó szépirodalmi folyóirat tevékenységének ismerete.

 

 

Témával kapcsolatos cikkek

Anunț important!

2023.05.18
LátóOnline

Anunţ

2023.05.01
LátóOnline

Álláshirdetés

2023.05.01
LátóOnline