VígjátékSZEREPLŐK


NEMECEK
PUSAVEC
EVI, Nemecek barátnője
STEFFI, Nemecek felesége
BANKIGAZGATÓ
RASID, a költő
ELSŐ KOMMANDÓS
MÁSODIK KOMMANDÓS
PIZZAFUTÁR
ZENEPRODUCER
ARCULATTERVEZŐNŐ
MAGÁNDETEKTÍV
A KANCELLÁR
NYOLC JAPÁN(Biztonsági központ az Osztrák Nemzeti Bank pincéjében. Képernyők, irányítópultok, lámpácskák – az Enterprise űrhajó fedélzetét idéző színpadkép. Baloldalt és jobboldalt egy-egy íróasztal. A baloldalinál, arccal a közönség felé fordulva ül a harmincas évei közepén járó Nemecek. Előtte, az íróasztalon egy citera. A bankigazgató éppen az ötfős japán csoportnak magyarázza a bank biztonsági rendszerét; az egyik japán, aki különösen szorgalmasan fényképez, nyilvánvalóan beöltözött európai – a Magándetektív. Főleg Nemecek íróasztala érdekli.)


BANKIGAZGATÓ … és nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy nincs több ehhez hasonlóan biztos terem nemcsak a városban, hanem valószínűleg egész Európában sem. Csúcstechnológiával működő rendszerünk minden egyes érzékelője azonnal informálja a központot, amint rendellenességet észlel – ugyebár a hálózat minden érzékelője aktív, Nemecek?
NEMECEK Mindegyik.
BANKIGAZGATÓ Ide még egy egérke sem jut be észrevétlenül. (Észreveszi a fényképező Magándetektívet) Megkérném, hogy szüntesse be a fényképezést. Meg kell értenie, hogy itt minden a legszigorúbb titoktartás hatálya alá esik, ön mint biztonsági szakember ezt nyilván amúgy is tudja. (Ismét mindenkihez) Nos, mint mondtam, a rendszer hálózati jellege miatt azonnal az észlelt rendellenességnek megfelelő riasztásra kerülhet sor – és erre azért büszkék is vagyunk –, tehát azonnal hozzáláthatunk a megfelelő intézkedések foganatosításához. Mutassa meg az uraknak speciális riasztásaink egyikét, Nemecek!
NEMECEK Melyiket?
BANKIGAZGATÓ Mindegy. Legyen vízbetörés.
Nemecek működésbe hozza a vízbetörés esetén megszólaló riadót.
A japánok értetlenül néznek
BANKIGAZGATÓ Tehát ez a riadó például vízbetörést jelent, és amennyiben csakugyan vízbetörésről lenne szó, azonnal és önműködően bezárulnának a páncélajtók, úszómellények kerülnének kiosztásra, ésígytovább, olyan pontosan én sem tudom, mi minden történne. (Nevet) Micsoda marhaság! Még hogy vízbetörés! Honnan tudna ide víz betörni? De hát minden eshetőségre felkészültünk. Ő pedig (Megveregeti Nemecek vállát), ő a mi Nemecekünk, aki a kollégájával együtt erre az egészre felügyel. (Körülnéz, Nemecekhez) Hol van a Pusavec?
NEMECEK Vécén.
BANKIGAZGATÓ Vécén, aha. (A japánokhoz) Na és azután persze büszkék vagyunk a munkahely magas színvonalára is. Mivel az őrség feladatát tulajdonképpen a rendszer látja el önműködően, engedélyünkkel az őrök szolgálati idejükben kulturális tevékenységet folytathatnak. Országunk kulturális hagyományainak szellemében megpróbáljuk minden egyes munkatársunk művészi hajlamait fejleszteni. Például a mi Nemecekünk igen tehetséges zenész, ezért lehetőséget nyújtunk neki a zeneszerzésre. Hallja, Nemecek, játsszon az uraknak valamit! Valami bécsit.
NEMECEK Muszáj?
BANKIGAZGATÓ Gyerünk, gyerünk! Az urak magára várnak.
NEMECEK (dalra fakad, citerán kíséri magát. Előadásmódja a bécsi népdalt / kuplét idézi, de sem az akkordok nem illenek, sem a ritmusváltások nem egyeznek)
Dokinál jártam, eltepertem,
mer takony voltam, egy takony.
Kopogott rajtam mellbeverten,
aszonta „Maga csupa rom,


öcsém. Ne szívjon és ne szopjon,
mer elszáll hamar, mint a hó.
Epéje alig van porondon,
a mája sertésdagadó.


Szárítsa szomját, ne rezeljen.
Egy kúra jót tesz, szépöcsém –
bár kifingani, az is jellem.”
Amire én, amire én:


De mind mit ér és mire jó? – –


BANKIGAZGATÓ Nagyon szép volt, Nemecek, köszönjük. (A japánok helyeslően ingatják a fejüket) Nos, uraim, itt végeztünk is, indulhatunk tovább a pénzjegynyomdába. (Előreengedi a japánokat, majd utolsóként el. Nemecek leül, kényelembe helyezi magát, babrál a nadrágján)
NEMECEK Nahát akkor adjuk elő rendesen. Főpróba! (Újra felveszi a félbeszakított ének dallamát, kezdetben bensőségesen, majd mind szenvedélyesebben énekel)
 
Hm-m-m-m-m-hmmm.
Amire én, amire én:


De mind mit ér? És mire jó?
A pecsenyére bor való,
s a máj, ha resztelt, megkukul:
az Úr akarta így, az Úr.


És mire jó? És mind mit ér?
Agyamba, bögyömbe befér.
Ha nem falok, egy tök vagyok:
az Úr majd hív, ha hívni fog.


Nézd, ezt szétbasszák a kerekek,
azt megnyúzza az éhezés,


amannak szíve megreked,
mert rejszol, mint a kézivész.


Amazt meg, bár virulva fut,
árokba löki be az út.
És őt? Őt eb harapja meg,
mer nem láncon él minden eb.


És őt? Őt átkúrja a csaj,
csak kötél marad, meg a baj.
Amazt a kullancs csípi meg,
vagy fáról hull el, mint a levelek.


De mind mit ér? És mire jó?
Rossz, jó csak eb ura fakó.
Holnap holnap lesz, ma ma van:
csak a Jóisten káptalan.


És mire jó? És mind mit ér?
Agyamba, bögyömbe befér.
Ha nem falok, egy tök vagyok:
az Úr majd hív, ha hívni fog.


Az asztalra borul, vadul a citera húrjaiba csap, majd felüvölt
NEMECEK Csináld, csináld, most jó, jövök, aaaaah!
Szünet. Az íróasztal alól felbukkan Evi. Elrendezi a ruháját, száját papírzsebkendőbe törli, majd zsebtükröt vesz elő, és az arcát vizsgálja
NEMECEK Na? Jó voltam? Tetszett?
EVI És te élvezted legalább?
NEMECEK (csalódottan) Most se figyeltél oda.
EVI (a nóta dallamát dúdolgatva tovább vizsgálja arcát a tükörben)
NEMECEK (arca felderül) Mégsem megy ki a fejedből, mi?
EVI Mikor veszel már végre lakást kettőnknek?
NEMECEK Sehol sem vagyunk akkora biztonságban, mint itt.
EVI Mert sokáig már nem bírom ki abban a lyukban. Sötét és nedves, és kong az ürességtől.
NEMECEK Kurva jók ezek a dalok, újra ez kell az embereknek, az eredetiség.
EVI (megszagolja a ruháját) Szerintem már én is penészszagú vagyok. Miért nem válsz már el?
NEMECEK Ma jönnek a stúdióból próbafelvételt készíteni, és ha meglesz végre az első cédém…
EVI (Nemecekhez, tagoltan és hangsúlyosan) El akarok végre menni abból a lyukból, érted? (Ismét az arcát vizsgálgatva) Tisztára belvárosi típus vagyok, nem?
NEMECEK … akkor mindenki rájön, hogy mennyire kurvajó vagyok és akkor…
EVI Na, én megyek.
NEMECEK (magához húzza) Maradj még egy kicsit!
EVI (körülnéz) … hát nem tudom… ez a szoba sem az én esetem. Az ember úgy érzi magát itt, mintha kórházban lenne.
NEMECEK (vállrándítva) Egy nemzeti bank már csak ilyen. Kell bele a riadókészültség.
EVI (az ölébe ül) Ha lenne egy belvárosi lakásunk, még tévét se akarnék. Csak egy baldachinos ágyat, egy kutyust… meg a gazdiját.
Csókolóznak
EVI Mennem kell.
NEMECEK Maradj még, a Pusavec úgyis mindig késik. (Markolássza, csókolgatja Evit, aki kicsúszik)
EVI Én nem vagyok egy olyan.
NEMECEK Egy olyanhoz hozzá se nyúlnék.
EVI Ha megvennéd a lakást…
Felvijjog a riasztó, Evi megrémül
EVI Bankrablás?
NEMECEK Csak a Pusavec. De hogy ilyen korán… Bújj be az asztal alá, ha vécére megy, kiengedlek.
Evi eltűnik az íróasztal alatt, Pusavec – körülbelül ötvenéves, egykedvű, testes ember – belép. Némán köszön, az íróasztalához megy, aktatáskájából termoszt, egy köteg papírt, apróbb dolgokat vesz elő, mindezt szép rendbe felsorakoztatja az asztalon. Kinyitja a fiókját és egy
csomag játékkártyát vesz elő
NEMECEK (úgy tesz, mint aki meglepve eszmél fel a zeneszerzésből) Hogyhogy ilyen korán?
PUSAVEC Nem tudtam aludni. És itt mi újság?
NEMECEK Semmi, miért, úgy nézek ki, mint akit kiraboltak?
PUSAVEC Reggelit rendeltél már?
NEMECEK Rád vártam.
PUSAVEC (asztalfiókjából előveszi egy pizza-étterem szórólapját és belenéz) Ma megelégszem egy margheritával. És te?
NEMECEK Hát ha adnál egy korty kávét…
PUSAVEC (beüti a telefonba az étterem számát, majd rövid várakozás után a kagylóba) Szevasz, Pusavec vagyok, leszel szíves átküldeni egy margheritát. Nem, más nem kell. Most mindjárt. Micsoda? Már megint egy új futár? Rendben, magyarázd el neki. Szevasz. (Leteszi a kagylót, Nemecekhez) A tegnapi játszma egész éjjel nem ment ki a fejemből. Nálam van a filkó meg a rébics…
NEMECEK Filkó meg rébics magában nem véd meg a csatában.
PUSAVEC Még most sem látom, hol krétáztam el. Nálad volt a makk ász meg az anyós, rendben, de filkóval meg rébiccsel akkor is nyernem kellett volna. (Felemeli a paklit) Na, folytatjuk?
NEMECEK Be kell fejeznem ezt a kottát, tudod, a dalom. (Lejátszik néhány ütemet) Ma jönnek a stúdióból próbafelvételre, szóval ha ezt hallod (Megnyom egy gombot, ismét felvijjog a riasztó, csak most más hangfekvésben. Evi ki akar ugrani az íróasztal alól, de Nemecek visszanyomja), akkor ne ijedj meg, csak a zenepasikra gerjedt be.
PUSAVEC Teljesen olyan, mint a tűzriadó.
NEMECEK Tényleg? (Megnyomja a tűzriadó gombját, a két riasztás jellege csakugyan hasonló) Szerintem teljesen más hangfekvés.
PUSAVEC Majd csak megkülönböztetem. Na, jössz akkor?
NEMECEK Csak előbb még egyszer lenyomom az opust.
PUSAVEC Addig én termelni megyek. (Összegöngyöli a napilapot, íróasztalából egy tekercs vécépapírt vesz elő, és el. Nemecek a dal refrénjét játssza halkan, míg Pusavec hallótávolságon kívülre nem kerül)
NEMECEK Jöhetsz, szabad a pálya.
EVI Tudod, mi mutatna még jól? Egy kis toalettasztal. Egy olyan öltözőasztal, sminkasztal.
NEMECEK Abszolút. Holnap találkozunk.
Búcsúzóul megcsókolják egymást, Evi elindul az ajtó felé. Félúton van,
amikor az ajtó irtózatos robajjal kicsapódik, és pisztolyát két marokra fogva beviharzik az Első kommandós. Evi felsikolt, és az íróasztal felé menekül,
de alábújni már nem tud, mert Nemecek elfoglalta a helyét
EVI Ez az én helyem!
NEMECEK Psssz!
Első kommandós elteszi a pisztolyát, és az íróasztalhoz lép
ELSŐ KOMMANDÓS (szakszerűen) Ez nem bankrablás, keljen fel.
NEMECEK (előmászik az íróasztal alól és feláll. Megpróbál szuverén hatást kelteni) Mindjárt gondoltam, hogy nem az. Mert ha az lenne, beriasztott volna az érzékelő.
ELSŐ KOMMANDÓS (jegyzetfüzetében lapozva, Nemecekhez) Nemecek?
NEMECEK Igenis.
ELSŐ KOMMANDÓS (Evihez, aki időközben szintén felállt) Akkor ön Pusavec (Elgondolkodva), Pusavec Fritz. Ötvenegy éves korához képest nagyon fiatalosan néz ki. De miért nő?
NEMECEK (mielőtt Evi megszólalhatna, oldalba böki. Első kommandóshoz) A Fritz sajtóhiba. Helyesen Fritza. (Evihez) Hányszor mondtam már neked, hogy írasd ki a Friderikát a hivatalos papírokra, ha nem akarod, hogy lemaradjon a neved végéről az a betű.
ELSŐ KOMMANDÓS (kijavítja a jegyzetfüzetben a Fritz-et Fritzá-ra) Szóval Fritza… na így már stimmel. (A nyitva álló ajtó irányába kiáltva) Minden rendben! Hozhatod! (Nemecekhez) Egy veszélyeztetett személyt kell rövid időre elhelyeznünk az önök szuperbiztos helyiségében.
Második kommandós megjelenik Rasiddal, a költővel, aki nem annyira félni, mint inkább bosszankodni látszik. Rasid ünnepélyes alkalomra öltözött, sötét öltönyben, nyakkendővel
MÁSODIK KOMMANDÓS Figyelj, szerinted hogy van az, ki fizeti a túlóráinkat? Mert én éjjeli szolgálatos voltam, azután rögtön kivezényeltek, és most már fél tíz, és semmi kedvem –
RASID Can I see the chancellor now?
NEMECEK Hát ő meg ki?
ELSŐ KOMMANDÓS A veszélyeztetett személy. Bizonyos Rasid nevű külföldi. Pakisztáni, asszem. Költő.
MÁSODIK KOMMANDÓS Teheráni.
ELSŐ KOMMANDÓS Hát akkor teheráni. Mindenesetre hozzávágnak ma este valami nagydíjat a várban. Csak hát vannak, akik meg akarják őt ölni, ezért a díjátadásig gondoskodnunk kell a biztonsági őrizetéről. (Űrlapokat tol Nemecek orra alá) Írja alá ezeket az átvételi elismervényeket.
Nemecek aláírja a papírokat, majd némi habozás után Evi is
MÁSODIK KOMMANDÓS Érted, én azt akarom, hogy fizessék ki a túlóráimat, mert az időkiegyenlítésre nagy ívben szarok. Nekem pénz kell, nem csúsztatás meg szabadnap. (Rasidhoz, egy székre mutatva) Üljön le ide! Itt nem esik semmi bántódása.
RASID (leül) I want to see the chancellor.
EVI (suttogva, Nemecek fülébe) El akarok tűnni innen!
NEMECEK (suttogva) Kuss! (Átnyújtja a kommandósnak az űrlapokat) Ha már költő, nem lenne jobb valamelyik pinceszínházban elhelyezni? Oda nem jár a kutya sem.
ELSŐ KOMMANDÓS Nem kockáztathatunk. Pakisztánban vérdíjat tűztek ki a fejére, amit nagyon sokan szeretnének bezsebelni, még a nálunk élő honfitársai közül is.
MÁSODIK KOMMANDÓS Teheránban.
NEMECEK (szkeptikusan méregeti Rasidot. A kommandósokhoz) És mit gondolnak… szóval elképzelhetőnek tartják, hogy a gyilkosok egészen idáig?
ELSŐ KOMMANDÓS Fenét! Hogy jusson be ide magukhoz illetéktelen személy? Különben is nap mint nap számtalan halálos fenyegetést jelentenek nekünk, azután a legtöbbjéből mégse lesz semmi.
RASID I want to go back to England! Right now!
EVI Nem Perzsiából jön?
ELSŐ KOMMANDÓS De. Csak mivel díjat tűztek ki rá, Angliába költözött.
EVI És akkor miért van itt nálunk?
ELSŐ KOMMANDÓS A díj miatt!
EVI De hát azt Perzsiában tűzték ki!
ELSŐ KOMMANDÓS Nem arról a díjról van szó! Hanem az Állami Nagydíjról! Az osztrák állami világirodalmi nagydíjról. Azt kapja meg, érti? A másik díjat mások kapnák, akiknek sikerülne őt –
MÁSODIK KOMMANDÓS Fejezd már be, szeretnék hazamenni.
RASID Tell the chancellor, I want to go back to England!
MÁSODIK KOMMANDÓS Szedjétek össze magatokat, gyerekek. Nekünk pont elég bajunk van nélkületek is.
ELSŐ KOMMANDÓS (Evihez és Nemecekhez) Szóval nyugalom, csigavér! Semmi baj nem történhet. Secperc alatt itt vagyunk megint és elszállítjuk, meglátják.
MÁSODIK KOMMANDÓS (távoztukban, az elsőhöz) A tanároknak bezzeg jó pénzeket fizetnek a túlórának nevezett semmittevésért, a magunkfajta meg egész éjszaka szolgálatban van, reggelre kikészül, és akkor ráakasztanak valami pakisztánit –
ELSŐ KOMMANDÓS Perzsát.
MÁSODIK KOMMANDÓS Tökmindegy. De velünk is csak azért lehet így kibaltázni, mert a szakszervezeti vezetőink vicclapba illő seggfejek, akkor már sokkal jobb lenne –
A kommandósok hangja elhalkul, majd csend lesz. Szünet.
Nemecek tétován közelít Rasidhoz, majd kezet nyújt
NEMECEK Szervusz. Nemecek.
RASID I want to see the chancellor.
NEMECEK Nix dájcs, mi?
RASID Where am I?
NEMECEK National Bank, riadóközpont. Absolutely biztos, you understand?
EVI Megköszönném, ha most kiengednél.
NEMECEK Ismered a járást, nem? Holnap úgyis találkozunk.
Evi egy darabig hiába vár a búcsúcsókra, majd elindul az ajtó felé
NEMECEK (utánakiált) És drukkolj, hogy sikerüljön a lemezfelvételem!
Amint Evi megfogja a kilincset, benyit Pusavec. Evi elbújik az ajtó mögé
PUSAVEC (a vécépapír-tekerccsel a kezében, elégedett arccal az íróasztala felé tart) Most már tudom, mit kellett volna játszanom. Le kellett volna hívnom az adut, a végén megmaradt volna a makk király, és akkor a töködet betehetted volna… (Észreveszi Rasidot) Ki ez?
NEMECEK Egy költő. Perzsiából.
PUSAVEC Költő? Azt hittem, magad írod a szövegeidet. (Megbámulja Rasidot) Méghozzá Perzsiából…
NEMECEK Nekem semmi közöm hozzá. A biztonságiak rakták be ide hozzánk egy fél órára. Este kap valami díjat, és ezért meg akarják gyilkolni.
PUSAVEC (most meglátja Evit is) És ő kicsoda?
NEMECEK Ööööö… ő a testőre. Ha a gyilkosnak mégis sikerülne behatolnia hozzánk, akkor akcióba lép és –
PUSAVEC (mintha Nemecek képtelenséget mondott volna, hitetlenkedve) Ide? Hozzánk? Hogyan hatolna be hozzánk bárki is?
Felvijjog a riasztó. Evi eltűnik az íróasztal alatt, Rasid a földre veti magát
PUSAVEC Hé! Nyugalom! Csak a reggelim érkezett.
NEMECEK (Rasidhoz) No fear, no fear! It’s the breakfast.
Amint Rasid lassan feláll, megjelenik az ajtóban az arab pizzafutár egy
dobozzal. Rasid ismét a földre veti magát
PIZZAFUTÁR La Margherita. Városnák léggyorsább futára hozni ide.
PUSAVEC (fejcsóválva nézi a földön fetrengő Rasidot) Én még ilyen ideges költőt nem láttam… (Átveszi a pizzát)
RASID (pánikban) Don’t do it! They won’t pay you!
Pizzafutár értetlenül bámul
PUSAVEC (a futárhoz) Na, mit bámulsz? Miért nem mész már?
PIZZAFUTÁR Először téssék péngétni nyolcvánöt.
PUSAVEC Figyelj ide, apa, én mindig a hónap végén számolok el a főnököddel.
PIZZAFUTÁR Holnápvége ném jo, téssék fizetni móst nyolcvánöt.
RASID They won’t pay you!
PUSAVEC (Nemecekhez) Ez meg mi a francnak avatkozik be?
NEMECEK Lehet, hogy a perzsák nem ehetnek pizzát.
PUSAVEC (megkínzott sóhajjal) Hát akkor fizessünk Isten nevében. (Kihúz egy ezrest a pénztárcájából és át akarja nyújtani a pénzt, de a futár nem fogadja el) Hogy mekkora barom minden új futár…
PIZZAFUTÁR Ézér ném jó, pontos nyolcvánöt.
PUSAVEC Na most már elegem van belőled. (Kidobja Pizzafutárt, visszamegy az íróasztalához és enni kezd)
EVI (Nemecekhez) Elmehetek végre?
NEMECEK Elment az eszed? Te vagy a testőrnője! (Odamegy Rasidhoz, felsegíti a földről) Get up. It was only the breakfast.
RASID Breakfast? (Feláll)
NEMECEK Ne legyen olyan nervous. Itt teljes biztonságban van. Completely safe. You are from Teheran?
RASID I want to see the chancellor.
NEMECEK (Rasidhoz) Figyeljen ide, mutatok valami vicceset. Néhány napja dolgozom egy új dalon, hallgassa meg. (A citerához megy, pengetni kezdi és énekel)


Teámat hozza muterom.
Ha jön a keksz, már nyálazom.
Ha nyálazom, szopogatom.
Nálunk ilyen a hon, ilyen a hon.
Nálunk otthon ilyen a hon.


(Rasidhoz) You like it?
RASID Hymnus? National anthem?
NEMECEK Ez is rajta lesz a cédén. De a klipre mindenképpen a nagy szám kerül. (Citerakísérettel énekel)


De mind mit ér? És mire jó?
A pecsenyére bor való,
s a máj, ha resztelt, megkukul:
az Úr akarta így, az Úr – –


PUSAVEC Figyelj, Nemecek, most, hogy ennyien vagyunk, akár krittikai alsóst is játszhatnánk négyesben.
NEMECEK (félbeszakítja a játékát) Szerinted a perzsa meg tudja tanulni?
EVI Mi az a »krittikai alsós«?
PUSAVEC (magához inti a többieket, székeket hoz stb.) Egyáltalán nem nehéz. A legkönnyebben játék közben lehet megtanulni. (Rasidhoz) Do you understand German?
RASID A little bit. Ich wunsche zu sehen die Känzler.
PUSAVEC Remek, elsőrangú! (Leülnek) Én játszom a perzsával, te meg a testőrnővel. (Megkeveri a paklit, Evi emel) Szóval az alsós nagyon egyszerű. Van ugyebár anyós, filkó, király, ász, az osztó előtti három az egyhez elvágja, az osztó bemondja az adut, az elvágásnak megfelelően alakul az érték, lehet, hogy az ász lesz a legkisebb, a másik három a nagyobb. A krittikai alsósban viszont csók, pák és rébics a rangsor. (Osztani kezd, hármat Nemeceknek, hármat magának, majd kettőt Nemeceknek, kettőt magának) Tehát csók, makk hetes, piros király. Tulajdonképpen a disznó visz mindent, de a krittikai alsósban a rébics üti a disznót és a pák a csókot. Eddig világos? Nem muszáj se ütni, se színt a színre tenni, csak adunál. A szőrös bunkó egy húszas. Na, mondjál valami szépet, Nemecek.
NEMECEK Kilences.
PUSAVEC Zöld. (Folytatja az osztást, hármat Rasidnak, hármat Evinek, kettőt Rasidnak, kettőt Evinek. A maradékot lapjára fordítva félreteszi. Nemecek kezd, Rasid azonnal rádob egy lapot)
PUSAVEC (dühösen) Aduval kezd a félnótása! Amikor elvihettem volna színnel! (Megfogja az ütést, és Rasid elé dobja) Na, gyerünk, perzsa, blattolj okosan! (Rasid kijátszik) Rendben.
RASID I want to see the chancellor.
PUSAVEC Mit mond?
NEMECEK A kancellárt szeretné látni.
PUSAVEC Nix kancellár. (Evi lapját megüti, majd Nemecekét is, magához húzza az ütést és kijátszik) Én viszont a rébicset szeretném látni. (Miután Nemecek nem tudta elvinni, Rasidhoz) A zöld kilences a rébics.
RASID What did he say?
NEMECEK Green nine is rébics.
RASID Green nine? You’re sure? Did the chancellor tell you? (Kijátszik egy lapot) Right?
PUSAVEC (még dühösebben, mint az előbb) Ez egy komplett hülye! Rébicset mondtam, nem adut!
EVI Mivel üssek?
NEMECEK Tökmindegy. Seperd le! (Evi elviszi az ütést, felvijjog a próbafelvétel-riadó)
PUSAVEC (bedobja a kártyáit) Tűzriadó, a kurva életbe!
NEMECEK Nem megmondtam jóelőre, hogy nem fogod tudni megkülönböztetni a tűzriadót a próbafelvétel-riadótól?
Színre lép a fiatal, dinamikus Zeneproducer, sarkában az Arculattervezőnővel. Egyenesen Evit veszik célba
ZENEPRODUCER (Evihez) Nemecek? Ön az, aki próbafelvételre jelentkezett? Nincs sok időnk, de kap, mondjuk, egy negyed órát. (Az arculattervezőnőhöz) Mit gondolsz? Ki lehet belőle hozni valamit?
ARCULATTERVEZŐNŐ Van benne valami kurvaszerű. Ha ezt a vonását kicsit jobban kiemelnénk, és meglenne hozzá a megfelelő dal… És hát némileg túlkoros, de azon is lehet segíteni.
ZENEPRODUCER Nyissa ki a száját, legyen szíves! (Evi kitátja a száját) Kábé ötven rongyot kellene befektetni az agyaraiba, mielőtt színpadra áll.
NEMECEK (a felháborodott Evi és a Zeneproducer közé furakszik) Ne haragudjanak, félreértésről van szó. Én vagyok Nemecek. Akár rögtön megkezdhetjük a próbafelvételt.
ZENEPRODUCER Férfi? Férfink annyi van, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni. (Evire mutat) Ő nem játszik szerepet?
NEMECEK Ő… a partnerem. Ő énekli a kórusbetéteket. És táncol is.
EVI (Nemecekhez) Bekattantál? Már egyszer mondtam, hogy nem vagyok egy olyan.
NEMECEK (Evihez) Akarsz lakást, vagy nem akarsz lakást?
ZENEPRODUCER (bizalmasan, Nemecekhez) Tudja, van benne valami kurvaszerű, csak kicsit jobban ki kellene emelni.
NEMECEK (türelmetlenül) Kezdhetjük?
ZENEPRODUCER Felőlem. (Az arculattervezőnőhöz) Látsz benne fantáziát?
ARCULATTERVEZŐNŐ Tehetünk egy próbát.
ZENEPRODUCER Hát akkor tegyél egy próbát!
A következő jelenetben Arculattervezőnő Nemeceket sminkeli, fésüli,
hajlakkozza, gélezi, vetkőzteti, öltözteti, különféle kalapokat és sapkákat próbáltat fel vele, ám mindvégig láthatóan elégedetlen. Közben Pusavec tovább tanítja Rasidot és Evit a krittikai alsós fortélyaira. Időnként olyan szakkifejezések hallhatók, mint „filkó a bancs”, „überelni”, „az anyós
mindent elvisz”, „és ha itt a csók, a pák, a rébics, nyerhet akár a leghülyébb is” stb. Rasidot azonban jobban érdekli a felhajtás Nemecek körül. Evi egy darabig figyel, de azután segédkezni kezd az arculattervezőnőnek, és
megpróbál vele beszédbe elegyedni: Ön is a belvárosban lakik?
NEMECEK Szerelmi dalokkal kezdtem. Nagyon szép például a következő. (Citerakísérettel énekel)


Jaj, ne akadj ki, kérlek,
Jaj, ne kopjál le, kérlek,
Jaj, ne zülljél le, kérlek,
tudod, én csípem a fejed.


Tudom, hogy nem tudom, ki vagy,
ne tudd, mer nincs, mobilomat,
én dandy nem vagyok, de azt
tudd meg, hogy csípem a fejed.


(Hangosan, beleélve magát)
Jaj, ne lyukadj ki, kérlek!
Jaj, ne vedelj már, kérlek!
Jaj, ne kurválkodj, kérlek!
(Halkan) Jaj, ne szóródj szét, kérlek.


Jaj, ne krepálj be, kérlek,
Jaj, ne gyűrődj meg, kérlek,
Jaj, ne lökjél el, kérlek,
tudod, hogy csípem a fejed.
Jaj, ne kallódj el, kérlek,
jaj ne, jaj ne – –


ZENEPRODUCER Nagyon szép. (Arculattervezőnőre pillant, aki tanácstalanul ingatja a fejét) Mit tud még?
NEMECEK Az utóbbi időben visszatértem az eredetiséghez, érti. Első látásra talán nem tűnik valami nagy üzletnek, de szerintem van kereslet az eredeti iránt. (Elkezdi énekelni a bevezető dalt)


Dokinál jártam, eltepertem,
mer takony voltam, egy takony.
Kopogott rajtam mellbeverten,
Aszonta: „Maga csupa rom” – –


Több riasztás szólal meg egyszerre. Rasid megijed, Evi az íróasztal alá
bújik, Nemecek félbeszakítja a dalt
PUSAVEC Nem reggel voltak itt a japánok?
NEMECEK Túl sokan voltak, ketté kellett osztani a csoportot.
Az ajtóban megjelenik Steffi és a japánnak öltözött, fényképező
magándetektív az első jelenetből. Steffi felméri a terepet, majd a színpad közepén ülő Nemecekhez lép. Nemeceket Arculattervezőnő időközben
szinte a felismerhetetlenségig eltorzította
NEMECEK (mint akit villámcsapás ér) Te?
STEFFI (magánkívül, a detektívhez) Ez ő! (Nemecekhez) Faszikám, nagyon csalódsz, ha azt hiszed, hogy nem ismerlek fel ebben a maskarában! (A magándetektívhez) Mutassa meg neki a fényképeket!
A magándetektív egy halom fényképet tesz az asztalra. Közben
ARCULATTERVEZŐNŐ Akkor sem lehetne vele kezdeni semmit, ha úgy tudna énekelni, mint Pavarotti.
ZENEPRODUCER Kezd egyre súlyosabbá válni a dolog.
ARCULATTERVEZŐNŐ (Rasidra mutatva) Mit szólnál őhozzá? Ha sikerülne az imidzsét kialakítani, válhatna belőle akár az osztrák etno-pop császára is.
ZENEPRODUCER (Rasidhoz) Tud énekelni?
RASID I want to see the chancellor.
ZENEPRODUCER Nagyszerű, ez beszél angolul! Akkor inkább az etno-rock irányába mozdítjuk el. (Arculattervezőnőhöz) Lássam, mit tudsz kihozni belőle.
A következőkben Arculattervezőnő több kísérletet is tesz Rasid külsejének átalakítására, de a költő mindannyiszor elmenekül. Végül Pusavec íróasztala körül kergetőznek. Eközben tovább folytatódik Nemecek, Steffi, a detektív és később Evi jelenete is. Pusavec viszont tovább magyarázza a krittikai
alsózás fortélyait az üres székeknek
STEFFI Kezdettől fogva tudtam, miről van szó. Amikor váratlanul azzal a csokor virággal állítottál haza, rögtön éreztem, hogy válóperes ügyvédre lesz szükségem.
NEMECEK Csalás, átverés! A bíróság nem fogadhatja el a fényképeket, mert ebben a teremben a legszigorúbban tilos fényképezni! (A detektívhez) Maga a reggel japánnak öltözött! Ez büntetendő cselekmény!
MAGÁNDETEKTÍV Sajnálom, az ügyfelem érdekei előrébbvalóak.
Evi közben észrevétlenül kimászott az íróasztal alól, és a többiek
háta mögül tanulmányozza a fényképeket
NEMECEK (dühösen) Majd én teszek róla, hogy bevonják az engedélyét!
STEFFI Te csak ne kekeckedj! Ha beküldöm a fényképeket az igazgatóságra, akkor búcsút mondhatsz az állásodnak. A helyedben én szépen nekilátnék a kár rendezésének. (A magándetektívhez) Adja oda neki a papírokat.
MAGÁNDETEKTÍV Sajnálom, az ügyfelem érdekei… ja vagy úgy, maga az. (Aktatáskájából iratokat húz elő, és kiteríti őket Nemecek íróasztalán. Nemecek az iratokra bámul)
EVI (még mindig a fényképeket nézi) Ez én lennék?
STEFFI Undorító, mi? Hat éve vagyunk házasok, de kezdettől gyanakodtam. Azt viszont álmomban sem hittem volna, hogy vannak nők, akik tényleg képesek ilyesmire.
EVI És maga ilyen képeket szeret nézegetni?
STEFFI (Nemecekhez) Ne is olvasd el, csak írd alá! (Tollat vesz elő, átnyújtja) A lakás az enyém, és ha nem kocsmázod el a fizetésed, szépen kijössz belőle. Hogy lásd, milyen nagylelkű vagyok. A kutya a tiéd.
NEMECEK A kutya az enyém… (Egymás után aláírja az iratokat)
STEFFI Kapsz három nap haladékot, hogy elvidd a cuccod. Amit nem tüntetsz el addig, ottmarad. És most eressz ki!
EVI (még mindig a képeket nézegetve) Lehet, hogy más frizurát kellene csináltatnom… (Arculattervezőnőhöz) Nem gondolja, hogy új frizurát kellene csináltatnom?
RASID (aki menekültében fedezéket keres Steffi háta mögött) Help me! These people want to kill me!
STEFFI (Nemecekhez) Ki ez az őrült?
NEMECEK (megtörten) Mit tudom én… (Pusavechez) Pusavec, légy szíves, engedd ki a feleségemet.
PUSAVEC (aki még mindig a kártyalapokat rendezgeti) Mit kell kiengedni, ott az ajtó, senki se tartja vissza. (Beleharap a pizzájába) Hidegen a pizza lószart sem ér…
Ismét hatalmas robajjal vágódik ki az ajtó, és beviharzanak a kommandósok, marokra fogott fegyverükkel biztosítva a terepet. Nyomukban az ünnepi alkalomhoz illő öltözetben a kancellár. Gyors pillantással áttekinti
a társaságot, majd kitárt karral elindul Rasid felé
A KANCELLÁR (szívélyesen) Mr. Rasid! Igazán nagyon sajnálom, hogy gyilkossággal fenyegették! De közben tisztázódott a dolog, valami iskolások voltak, mint általában.
RASID (bizalmatlanul hátrál) Who are you?
A KANCELLÁR Hogyhogy, hát nem ismer meg? Hosszasan beszéltünk egymással telefonon! Azonnal el kell indulnunk a várba, a díjátadási ünnepségre, ott várja a fél világ újságírója.
RASID I want to go back to England! Right now!
A KANCELLÁR (még mindig szívélyesen) Nem, nem, arról szó sem lehet! Vár ránk a sajtó, el kell mondanom a beszédem, meg ott a büfé… De mindjárt a fogadás után távozhat.
Felharsan a pizza-riadó. Megjelenik a pizzafutár. Rasid a földre veti magát
PIZZAFUTÁR Városnák léggyorsább futára hozni ide máguknák váltópénz.
RASID (a kancellár háta mögül) This man wants to kill me!
A kommandósok a pizzafutárra vetik magukat és a földre kényszerítik.
A második kommandós észrevétlenül a zsebébe gyűri a futár kezéből
kihullt bankjegyeket
PIZZAFUTÁR Én ném gyilkol, váltópénz hoz!
MÁSODIK KOMMANDÓS Aha. És hol a váltópénz?
ELSŐ KOMMANDÓS (durván felrángatja a pizzafutárt a földről) Majd szépen elmesélheted a rendőrségen. (Megbilincseli)
A KANCELLÁR Mr. Rasid, keljen fel, kérem. Itt az egész város legbiztosabb helyiségében van, semmi baja nem történhet. Meglátja, ünnepélyes lesz a díjátadás. Kendőzetlenül rá fogok mutatni arra, hogy milyen méltatlanul bánnak a művészekkel az ön hazájában, és hogy sem Európa, sem országunk, sem pártunk nem nézheti tétlenül a…
RASID I want to go back to England! Immediately!
A KANCELLÁR Nem könnyű magával. (Az órájára pillant) Nézze, ne álljunk le most ezen vitatkozni, a sajtó már félórája vár ránk, nem szeretném magamra haragítani a fajtájukat.
Magához inti a Második kommandóst, a fülébe súg valamit, tenyerébe csúsztat egy bankjegyet. A Második kommandós Rasidhoz lép és kivont pisztolyával – igaz, udvariasan – távozásra szólítja fel. Felharsan az a riadó, amelyik az igazgató közeledtét jelzi. A mostanra teljesen kétségbeesett Rasid ismét el akar bújni, de a kommandós megakadályozza. A bankigazgató és a négy japán látogató ott-tartózkodása alatt a kommandósok elvezetik Rasidot és a pizzafutárt, őket a kancellár követi. Ezután a zeneproducer – Arculattervezőnő, valamint a Steffi – Magándetektív páros is távozik,
beszélgetésbe merülve, ügyet sem vetve környezetükre
BANKIGAZGATÓ (a japánokhoz) És itt úgyszólván az épület legbelsejében vagyunk, ez itt a riadóközpont, amelyre igazán büszkék lehetünk. Minden egyes berendezés új, mindegyik a ma elérhető legmagasabb technikai színvonalat képviseli, ide még egy egérke sem surranhat be úgy, hogy ne érzékelné valamelyik riasztó. (A japánok fényképeznek) Megkérném, hogy szüntessék be a fényképezést, a világért sem akarom korlátozni önöket, ám itt minden a legszigorúbb titoktartás hatálya alá esik, önök biztonsági szakemberek, ezt nyilván megértik. Nos, mint mondtam, a rendszer hálózati jellege miatt mindössze két felügyelő kell a felügyelet ellátásához. A mi Pusavecünk (Pusavechez lép) – mi a helyzet, Pusavec, volt valami?
PUSAVEC Könyörgöm, igazgató úr, mi lett volna?
BANKIGAZGATÓ (Nemecekhez fordulva) – és a mi Nemecekünk. Na, Nemecek, mi a helyzet zeneügyileg? (A japánokhoz) Nálunk az őrök szolgálati idejükben kulturális tevékenységet folytathatnak, mivel az őrség feladatát tulajdonképpen a rendszer látja el önműködően, és mivel kulturális hagyományainak szellemében megpróbáljuk minden egyes munkatársunk művészi hajlamait fejleszteni. (Nemecekhez) Nem nyújtana a vendégeinknek egy kis zenei kóstolót, Nemecek? (Nemecek a füle botját sem mozdítja. A japánokhoz) Ugyanis a mi Nemecekünk igen tehetséges zeneszerző. (Nemecekhez, sürgetően) Rajta, Nemecek, ének, zene!
NEMECEK (oda se figyelve énekel)


És hogyha jőőő majd a halál
s aszongya „Öcsi, na, gyere”,
egy virsli akkor is dukál
nekem, s egy tepertős pite.


Zsíroskenyért adok neki
majd, sót és paprikát,
és bedobok egy jó deci
töményt, s egy korsó hűs piát.


Eszek egy rétest, tejszinest,
s intek: „Agyő, világ, baba!”
Mit ér, ha szél vagyok, ha rest?
A világ másnak is kaka.


Mit ér és mire jó – –
BANKIGAZGATÓ Köszönjük, Nemecek, nagyon szép volt. (Miközben a japánok elismerően bólogatnak, megpillantja Evit. Nemecekhez, súgva) Hát ő meg ki?
NEMECEK (mechanikusan) Takarítónő. Ma kicsit késett.
BANKIGAZGATÓ (elégedett Nemecek felvilágosításával, a japánokhoz) Véleményem szerint biztonság tekintetében bankunk a világ élvonalába tartozik. Biztonsági rendszerünk teljes egészében hazai fejlesztés, hazai vállalatok is gyártják, és erre egy olyan kis ország, mint a mienk, méltán lehet büszke. Remélem, önök is meggyőződtek a rendszer megbízhatóságáról, és alkalmazását ajánlani fogják pénzintézeteikben, valamint legyen szabad még egyszer a fényképezési tilalomra figyelmeztetnem önöket, amely a pénzjegynyomdában is fennáll. Indulhatunk tovább, kérem, kövessenek.
A bankigazgató és a japánok el. Csak Nemecek, Pusavec és Evi van a
színpadon. Hosszú szünet. Pusavec egymagában kártyázik. Nemecek maga elé bámul, Evi zsebtükröt vesz elő, nézegetni kezdi magát
EVI (Nemecekhez) Hát akkor…
NEMECEK (gépiesen) Maradj még egy kicsit. A Pusavec úgysem vesz észre semmit.
EVI Itt, nálad? (Nevet) Minek?
NEMECEK Megmaradt a kutyám. Te akartál mindenáron kutyát.
EVI És hol lakjak? Itt, az íróasztal alatt? Talán (Megvetően) a takarítónődként? (El)
Szünet. Nemecek szórakozottan az elhangzott zeneszámok egyik-másik témáját pengeti a citerán
PUSAVEC Na jössz már végre? Mindjárt ebédszünet.
Nemecek az íróasztalhoz megy és helyet foglal Pusaveccel szemben
PUSAVEC Tegnap nyolc-nyolcnál hagytuk abba, te osztasz.
Nemecek felé nyújtja a paklit. Nemecek elveszi, megkeveri a lapokat, Pusavec emel, Nemecek oszt. Majd mindketten felveszik a magukét
PUSAVEC Alsó.
NEMECEK Tök.
PUSAVEC (kijátszik egy lapot) Ez nekem muzsikál.
NEMECEK (megüti) Ahol az én tökdudám szól, ott nekem muzsikálnak.
PUSAVEC (überel, elviszi, kijátszik) Na és mit szól ehhez az anyós?
Nemecek némán dobálja a lapokat
PUSAVEC Három. Tartod?
NEMECEK Ne nézz már hülyének! (Bedobja a kártyáit)
PUSAVEC Gyávaság, Nemecek a neved. (Kaján arckifejezéssel mutatja a lapját) Teljesen blank voltam.
NEMECEK (figyelmen kívül hagyja) Mit mond az írás?
PUSAVEC És ha itt a csók, a pák, a rébics, nyerhet akár a leghülyébb is. (Felveszi a paklit, kever, elvágatja Nemecekkel, oszt. Mindketten kézbe veszik a lapjaikat)
NEMECEK Király.
PUSAVEC Ha ő a király, akkor én a makk.
NEMECEK (kijátszik egy lapot) Zöld az adu.
PUSAVEC Megdöglött a bíró lova, akkor lássuk azokat az aducskákat!
NEMECEK (megüti, új lappal jön. Egyre bizakodóbbá válik) Itt jön az én szőke hercegem!
PUSAVEC (megüti) Eddig és nem tovább! (Új lappal jön, énekelve) Krittelni kell, barátom, néked én azt ajánlom!
NEMECEK (megüti) Nyolc meg három az harang, Pusavec!
PUSAVEC Gary Cooper nem alkuszik.
NEMECEK (kijátszik egy lapot, kajánul) Filkó a bancs, elviszed?
PUSAVEC (diada