Hírek / Szerkesztői állás

Dátum: 2017-06-15 / Forrás: LátóOnline


A Látó Szépirodalmi Folyóirat versenyvizsgát hirdet szerkesztői állás betöltésére.
Jelentkezési feltételek:
- egyetemi végzettség;
- magyar nyelvű szépirodalmi tevékenység; folyóiratközlések, min. 1 saját kötet (vers, próza, tanulmány)
- a román és valamely más idegen nyelv magas szintű ismerete;
- szerkesztői gyakorlat írott sajtóban (min. 5 év)
Jelentkezni lehet 2017. július 7-ig a Látó szerkesztőségében naponta 9-14 óra között.
Jelentkezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány (másolat), egyetemi diploma (másolat), szakmai önéletrajz, orvosi igazolás.
A vizsga (meghallgatás) időpontja: 2017. július 19., délelőtt 10 óra. Helyszíne: Látó szerkesztősége (Targu Mures, str. Tusnad, nr. 5.)
Ajánlott szakirodalom: Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.),
A jelentkezőtől a kortárs magyar irodalom alapos ismeretét várjuk el.

Revista Literară Látó anunță concurs pentru ocuparea unui post de redactor.
cerințe:
- diplomă universitară;
- activitate literară de limbă maghiară - publicații în presă, cel puțin un volum (proză, versuri, eseu);
- cunoșterea aprofundată a limbii române și a unei limbi de largă circulație;
- experineță în domeniul presei culturale srcise (cel puțin 5 ani vechime).

Dosarele se depun pînă în data de 7 iulie 2017, personal la redacția Látó, între orele 9-14, acte necesare: carnet de identitate (copie), diplomă (copie), curriculum vitae, adeverință medicală
concursul se va desfășura ăn data de 19 iulie 2017, la redacția Látó (Targu Mures, str. Tusnad, nr. 5.), ora 10.
bibliografie: Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.)
Este necesar cunoașterea literaturii maghiare contemporane.


ANUNT

Redactia Revistei „LÁTÓ" din Tg.Mures
anunta CONCURS
pentru ocuparea pe perioada nedeterminata
a postului vacant de REDACTOR DE RUBRICA
in data de 19 iulie 2017, ora 10.

I: CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
– cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
– cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
– varsta minima reglementata de prevederile legale;
– capacitate deplina de exercitiu;
– stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– indeplinirea conditiilor de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de servicii sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

- activitate literară de limbă maghiară - publicații în presă, cel puțin un volum (proză, versuri, eseu);
- cunoșterea aprofundată a limbii române și a unei limbi de largă circulație;
- experineță în domeniul presei culturale srcise (cel puțin 5 ani vechime).

Dosarele se depun pînă în data de 07 iulie 2017, personal la redacția Látó, între orele 9-14, acte necesare: carnet de identitate (copie), diplomă (copie), curriculum vitae, adeverință medicală
concursul se va desfășura ăn data de 19 iulie 2017, la redacția Látó (Targu Mures, str. Tusnad, nr. 5.), ora 10.
bibliografie: Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.)
Este necesar cunoașterea literaturii maghiare contemporane.


III. ACTELE NECESARE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURS:
– Cerere de inscriere la concurs, adresata conducatorului institutiei;
– Copia actului de identitate;
– Copiile actelor care sa ateste nivelul de studii, si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
– Curiculum Vitae;
– Adeverinta medicala care se ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie valabil 60 de zile).

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica „pentru conformitate cu originalul" de catre secretarul comisiei de concurs.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI

Inscrierile – vor avea loc pana in data de 07 iulie 2017, ora 13.

Etapa I: Studierea si selectia dosarelor – va avea loc in data de 11 iulie 2017, ora 11 Rezultatul selectiei dosarului va fi afisat la sediul institutiei si pe
site-ul acesteia in data de 12 iulie 2017, ora 10.00.

Etapa II. Concursul se va desfasura in 2 (doua) probe:
– Proba scrisa, la sediul institutiei, in data de 19 iulie 2017, ora 10. Durata probei scrise: 2 ore.
– Interviul in aceeasi zi, la ora 13.

Rezultatele probei scrise si ale interviului vor fi afisate in 20 iulie 2017, ora 10.

Eventualele contestatii pot fi depuse pana la 13 iulie 2017, ora 12, pentru rezultatele etapei de selectionare a dosarelor, si pana la 21 iulie 2017, ora 12, pentru rezultatele probei scrise si al interviului.

Afisarea rezultatelor finale – 22 iulie 2017, ora 12.

Informatii suplimentare la telefon: 0265-267091, 0365-801946.

V. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve (Osiris, 2005.)
Este necesar cunoașterea literaturii maghiare contemporane.

Comisia:

Presedinte: Vida Gábor
Membru: Demény Péter
Membru: Delegat CJM


Archívum

A Látó Régenben - 2022-02-25
A Szófa pályázata - 2022-01-31
A Látó Segesváron - 2021-11-19
Fizessen elő a Szófára! - 2020-10-08
Elindult a Látó blogja - 2020-03-20
LIJ 108. - Lapbemutató Amik Annamáriával és György Andreával - 2020-03-09
Raport final al concursului - 2020-01-28
Borderou de notare - 2020-01-21
Rezultatul selectiei dosarelor - 2020-01-15
A harminc éves Látó ünnepi lapszámbemutatója - 2020-01-14
Álláshirdetés / Anunt concurs pt. ocuparea postului vacant - 2019-12-23
Rezultatul selectiei dosarelor - 2019-12-11
A LÁTÓ nívódíjai 2019-ben - 2019-11-26
LIJ 100 - Szántó T. Gábor estje - 2019-10-21
LIJ 98. - KAF60 - 2019-10-07
A Látó Budapesten - 2019-10-07
Beszámoló a Látó 2019-es táboráról - 2019-09-22
Otthonos idegenség – a Látó 3. írótábora - 2019-06-20
Felolvasóest és kiállítás a Költészet Napján - 2019-03-20
Hazatalálás. Balla Zsófia estje - 2019-01-28
LIJ 96. ADY 100 - 2019-01-15
A Látó szerkesztői Brassóban - 2018-10-25
A 2. Látó-tábor programja - 2018-08-02
Kortárs Mátyás-történetek. PÁLYÁZAT - 2018-05-16
Tisztafej - december - 2018-01-17
Tisztafej - november - 2017-12-11
A Látó nívódíjai 2017-ben - 2017-11-20
Demény Péter könyvbemutatója Marosvásárhelyen - 2017-10-15
TISZTAFEJ-ROVAT: Október - 2017-10-03
Vida Gábor könyvbemutatója - 2017-09-14
Beszámolók a Látó írótáboráról - 2017-08-22
CENTRALIZATOR NOMINAL LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI vacant - 2017-07-20
Rezultatul final al comisiei de examinare a dosarelor - 2017-07-12
IRODALOM A VIDÉKEN. A LÁTÓ ÍRÓTÁBORA SZILÁGYBAGOSON - 2017-06-26
Látó-díjátadó és Terminus - 2016-12-01
A Látó a 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron - 2016-11-04
A legkisebb lépés. Beszélgetések a mai szlovák irodalomról - 2016-10-20
AnyaLátó - 2016-08-02
A művelt kecske szenvedései - 2016-04-06
A Látó nívódíjai 2015-ben - 2015-12-02
Demény Péter könyvbemutatója - 2015-11-20
Pályázati felhívás - 2015-10-08
LIJ 64.: Markó Béla könyvbemutatója - 2015-09-05
A Látó az Arcanum adatbázisában - 2015-08-19
LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 62. - Dimény Lóránt könyvbemutatója - 2015-07-02
HÁSZ RÓBERT ESTJE – LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 62. - 2015-06-23
KŐRÖSI ZOLTÁN könyvbemutatója - LÁTÓ IRODALMI JÁTÉKOK 60. - 2015-05-15
FaluLátó - lapszámbemutató - 2015-04-29
Ilma Rakusa estje - 2015-04-16
A Látó Zilahon - 2015-04-08


Copyrights 2014 Látó Szépirodalmi Folyóirat.