[2014. május]valóság szemügyre veszi féltett
fényképeit, aztán szép sorjában
valamennyiről kivagdossa ma-
gát, ahogy az anyu tette minap
sárgult esküvői fotóival,
miközben azon évelődve, hogy
a megjelenés előtt álló leg-
újabb gyerekkönyvemnek lehet-e
koromsötét borítója, minden
hátsó, alantas gondolat nélkül,
és hogy milyen jó volna fekete-
fehérnek látni a nagyvilágot,
legalább ezekben az örökzöld
felejthetetlen pillanatokban.