[2011. május] 


Hány nap hány élet mit összeírtak itt
Költők királyok őrület szentjei
Összebékülve e könyvtárszobában
A csenden néha áthallik


Siessünk fiúk hip-hop keresztünk
Elhordozása ne várjon immár
Hallgasson ím kit le nem hallgattak
Elfogynak sorra ellenink


Bort még erőnket sokszorozza meg
Nagy hallgatásunk megtörni immár
Vártunk de várni nem dolgunk többé
Elnapolt forradalmunk nevet


Régi kardunkat új vérbe mártsuk
Csorbult pengéje ma új lehet
Helyettünk másra hiába vártunk
Nem szóval immár de tettel


Tékozolt éltünk vissza nem adja
Semmilyen szobor foltozott rongy
Tudásunk javát hülyékre bíztuk
Fel-fel immáron ki férfi a harcra


Szél kél az ablak függönye lebben
Patkány rohan át a polcokon
Már-már kitörnek dühtől bolondul
Újult erővel az éjféli órán


Felkel a nap és csend lesz komor csend
Nem bírnak győzni a múlás hatalmán
Őrölve lassan fog mar fogakba
Zárva be őket se lent se fent.