[Látó, 2011. október]
 


ÖRKÉNY SZÍNHÁZ, BP.: FINITO


a címe
„Elvégeztetett"? Valaminek vége.
A véggel kezdődik.
Nézem a halált, és nem tehetek semmit.
A székből nem.
Az idegen nyelv eltávolít.
Szótári jelentése: kész.
A próbáknak vége, kész az előadás.
De miért épp olaszul?


esetleges
Két szép lány, áriáznak. De miért csinálnak mellette annyi mindent? Miért ők hozzák párnán Blondinnak a kardot? A pszichiáternek miért asszisztálnak? Kik ők?


történet
Blondin Gáspár élete nem izgalmas történet. Letehető.
Ki akar szabadulni belőle.
Beszabadul egyelőre a budiba. Az Tót után még meleg.


díszlet
A budi deszkafala hol áll, hol nem áll. Mikor, miért? Nem áll össze a kép.
Nem passzol a deszka a szürke fotogramsávval, a magyar táj a görög szoborral.
Csak ha annyira, de annyira akarom.


rím, ritmus
Tasnádi nem azonos Arany Jánossal.
Ebből is látszik:
„Mondd el: nem jó velem most már az ágyban?
Jobban szeretnél szexet bárki mással?"
De akarná, hogy összetévesszék a Mesterrel?kisrealista
A rím, az valóban, az más.
Szembeállnak teljesen, szembebeszélnek velünk. Más.
Tévéműsorokról is szó esik, szép.
De a közeg? A szereplők? A problémák? Az időrend? A dramaturgia?
Földhöz ragadtunk. Drámailag.
A ritmusnak ehhez kicsi a szárnya.


stilizált
Mindenütt kilóg a barokkos lóláb. Kézelő formájában zum Beispiel.
Mi végre? Hogy segítse a rímeket, talán. A szálldosás okán.
Pogány Judit ülőtánca, a receptfelmondós. Na az.
Megáll kezükben a kanál.
Nem áll meg bennem az ütő.
Azt kérded: miért kellene megállnia?


a haj
Széles László frizurája nagyon nem macsós. Miközben figurája az. Tánc, arcjáték, járás, hangsúly okés.
Rocker vonal: Tigris Niki göndör fekete parókájában az operatőr srác csápol. Újabb szín a palettán.


gyilkosság
Blondinné ennyire motivált volna? Nem láttuk.
A halál kemény. Mint a kiáltozás, a zokogás. Keményen meglátszik rajta, igazi-e a jelenet. Beleharapunk, és lám, hamis.
Ilyenkor szokják mondani: EZ volt a szándék…
Így lesz vicces…
Halálra röhögöm magam.


nézések
A Magyar zombi, a zalaegerszegi változat, unalmas.
De amikor nem unalmas, jókat lehet szorongani.
Az Örkény-beli Finitón nem lehet. Nuku tragikum. Esetleg alig. Talán Tigris Nikinél, egy röpke perc.
Másodszori beüléskor nem ellenkeztem annyira. Ha ilyen, hát ilyen. Nézhe­tőbbnek is tűnt, sokkal.
Az első élmény pregnánsabb maradt.


a költő
Őt ki kellett volna húzni. Vagy valami.
Témája belterjes: közönség nemigen érti. Színész sem igen.
Dramaturgiailag alacsonyan száll a szál. Hosszú volt a szereplő-sor.
Mit feltűnősködik az a motorbicikli? Ráadásul. Üresben jár.


a nők
Blondinné él. Lüktet. Nagyon. Eleinte. Aztán elveszítjük. Rázuhan a dramaturgia.
A feminista téma él. Az alkoholista Tigris Niki kezdeményezésére. És tovább.
Hajnalka mintha élne. Hatásos beállások. Mindig tenni valamit, és meglelni a jelentőség pontos mértékét, lásd néma integetés a nézők mögötti fiktív stábnak. De: túl sok alázat Pál felé. Túlhajlás.


ottlét
Blondin Gáspár nincs. El akar tűnni, de már most sincs sehol.
Blondin Gáspár nincs, vagy Csuja Imre nincs?
Debreczeny Csaba sincs. Bár látványos, ahogy ez a nincs van. Mert vanni van, karaté, hiúság, ez-az. Halálfélelem? Khm...
Nincs becsavarozva Pál a földbe. Nem üt át rajta az élő ember. Nem az őszin­tét mondja meg.
Nem üt ki rajtunk a veríték.
Nem attól üt ki rajta a veríték.
A magyarországi színész ritkán van ott, ahol a figura.
Ott van viszont a színpadon. Állandóan ott vannak ezúttal. A szereplők. Pedig a kutya se törődik velük.
Ők se törődnek egymással, túl sokfelé kellene törniük maguk.
Ezért nem hiányzik a darabbeli Fly, Speed, Megaboy és Coppélia. Hiányoz­nak az előadásból, de csöppet sem hiányoznak.


Örkény
Ebben a színházban persze…


kortárs magyar
Innen nézve persze…


jelentés
Nincs túl sok jelentősége.
Sokat nézzük a tévét? Nem szeretjük egymást, gyerekek?
Talán ennyi. De –
 


* Tasnádi Finito (Magyar zombi) c. „verses komédiája" megkapta a 2007-es Pécsi Országos Színházi Találkozó fődíját, és alakításdíjakat is elhozott. Az előadás azóta is műsoron van.