[2021. január]
Világosan a homályt.
Szándéktalanabbul, mint lehet.
Keskenyebben, mint a pillanat.

Kívülről nézd,
hogyan tépik szét –
széttépve magad.