[Látó, 2016. február]„Hogy lelassult az idő, már nem sodor magától,
kell tudni reggelente, mit, miért, naponta ismerni
kell a démonodat, mert belenézel a tükörbe, és megkérded,
miért, és hallgatsz.”
(Esterházy Péter – Hrabal Könyve)szikár tükör a túlcsiszolt üveg
az üvegen a törés a
fényben a törés a fény
kettős természete a törés
a bőr hullámai és a
nézés anyaga a fényérzékeny
idő és hangérzékeny
tér viszonyában a mozgás
a szemgolyó a nézés
helyének céljának
biztos kiszámíthatatlansága
a görbülő idő morzéhallgatása
az idő nézése és az
idő járhatatlansága
a pórusok kóros krátereiben
fürdő idő mosdó nézés
folytonos hosszúságú és
azonos irányú összefüggései
az üveg felületének
egyenetlensége a homlok
zsíros csillogása az
idő visszanézése önmagára
az átjárás a diffúz
visszaverődés és az energia
selyemkabátja itt átalakulás
van a tér és az idő átjárása
a hallgatás és a nézés alakzataiba
a retinák összhangzatos
áteresztő és törő
gesztusai a fülcsatornákon
a rezonancia hiánya
a dobhártya kínos feleslegessége
a szívritmuszavar mellékessége
a fordítottság a tükör behatárolása
a vakfolt türelmes kucorgása
tanulja a kéz ellentétes irányú
mozgásait a mitesszerek robbanásait
az árkok és aknák geometriáját
a tükrök árulását és
az árulások tükröződését
schrödinger hallgatását
mely nincs mit mondjon és
nincs ahogy megszólaljon
és egyszerre nyeli le és köpi
ki a megrágott mondatot
ennek a csöndnek a
meghatározhatatlan tömegvonzását
és most arc van és tükör van
és csend van és idő van és
üveg és egy test mely
tanulja tanítja idomítja
szelídíti maga alá lapítja
kiszámíthatatlan árnyékát
ez a test van mely tanulja
nézését a hallgatás látását
belelátni és kilátni belőle
és a pupilla óceánsötétjét
és a szőrtüszők gyulladását
a száj feleslegességét az orrcimpák
finom mozgását és az időt
a másodpercekbe a betekintést
a másodpercekbe a lejáratot
a másodpercek dinamikus
mozdulatlanságát és apokaliptikus
konstans hallgatását
most ez a test van benne
a gerinc fény
iránya csönd sebessége
a kimondhatatlan szóéval azonos
a gerinc tű
átbújik saját fokán
és megtanulja elbeszélni
végérvényes tükröződésekből
az angyalok legárnyaltabb
hallgatásait