mi közöm hozzád

köd- és füstcsóvás vidék

lehorgonyzott fény

ki veszi jeleidet

sár jön

láthatárnyi lucsok

kutyák a mélyből

rossz idő szűk lelkek

ügyes praktikák

bódult naphomály

elvarrt szemhéjak

lenyomott horizontok