Egy madár szárnycsattogása

vergődő fiókák a fa tövében

tátognak kétségbeesve

lehull a semmi ágába

kapaszkodó fészek

a vékony madárhangot

világ zaja nyomja el

mi marad az otthonból

remegés szívverés

szelíden szűnő lüktetés

madárfióka-tetem a küszöbön

fölfoghatatlan de megfogható