[Látó, 2010. január]
„Out of sight, out of mind.”


A láthatáron túliak,
a távoli rokonok,
vannak is,
meg nincsenek is.


Odalent élnek.
Hol-volt, hol-nem-volt vidéken.
A feledés huzatában.


Mások között
foszladozó bizonyságban.
Szórvány-méltóságban.


A bélyegzettség
bőrükhöz nőtt köpenyében.


Emléktáblát viselnek mind
Élő műemlékképpen...


Ünnepkor illik
szellemüket idézni,
és egy majdani
találkozást ígérni.