[2019. március]fénytelen hold… üres padok…
kilöttyent bor az abroszon
– melletted magányos vagyok:
közénk orvgyilkos szél oson

sörösdobozt gurít a szél
nézel reám miként a vak
virág a szív – de ha elmégy

vajon fölkél-e még a nap…