Egy verőfényes napon,
a fehéren izzó ég alatt
láttam Istent ellibbenni
egy csodás színekben
pompázó halálfejes lepke
szárnyán. Talán csak nekem
tűnt úgy, ám esküdni
mernék, hogy visszanézett
rám, szemében megvillant
valami huncutkás mosoly,
biztatás volt, de egyben
bocsánatkérésféle is, hogy
ismét nincs elég ideje
velem foglalkozni. Vagy
lehet, azt sugallta e keggyel,
vegyek magamnak egy igazi
lepkefogó hálót arra az
esetre, ha netán egyszer
újra errefelé röpülne
a csodás színekben pompázó
halálfejes lepke szárnyán?