[2013. április]Jékely Zoltán emlékére

Protestálok nálad, Uram,
a marosszentimrei templom ügyében!
Emlékszel még,
hogy jó Hunyadi János fejedelmünk
építtette, miután
megszületett fia, Mátyás,
a mi későbbi nagy királyunk...
A Te dicsőségedre építtette, Uram!
Római katolikusok imádkoztak benne,
latin nyelven dicsért Téged a pap,
s a nándorfehérvári győzelem emlékére
minden délben szólt
a harang...

Aztán
a reformátusok gyülekeztek benne,
és fohászkodtak Hozzád magyarul.
Kezdetben ők is sokan voltak,
de később megfogyatkoztak.
Végül, hogy ne maradjon gazdátlanul,
az ortodoxokra bízták.
Volt már nekik ugyan
egy új, egy nagyobb,
de gondolták:
hátha megóvják, megbecsülik,
hisz Isten háza ez is...

Nincs szükségünk tanúságtételre:
tulajdonosként hagyják elpusztulni!
Közönnyel, talán kárörvendve nézik:
mikor omlik már össze!
Arra, hogy mégiscsak ránk omlik,
mégiscsak minket temet maga alá,
gondoltál-e, Uram?

2013. január 12.