Sokfelé jártam. Láttam, a helybeliek hogyan

bánnak azokkal, akik születéstől vakok és

süketek, gyönge az elméjük, nyomorultak.

Sokfelé rendben tűrték őket az épek

– már akik épnek mondják magukat. Némely

városban azonban gúny és megvetés

volt részük. Őket látván mintha saját

bűnétől iszonyodna a nép. De olyat nem

láttam, hogy azért ne tettek volna királlyá

valakit, mert eltorzult benne a lélek.