[2020. november]


A lemészárolt állatok tüdejét angolul
fényeknek hívják. Többes számban. De
nem azért, mert kettő van belőle – hanem
mert a taglózás pillanatában fény
iránti sóvárgással szívják tele
a sötétedés felé mozduló lényüket:
ima helyett bámulnak a fénybe, hogy
fényeiket betölthessék vele. Ilyen
viszonyban van Jézus Istennel:
a tautologikusan telített, zákányossá
váló tekintet semmi ígéretet
nem közvetít. Mégis evangélium,
ha verőfényes délelőtt egy
haldokló állat szemébe
nézek.