[2019. március]


SZMOKING

Thomas Bernhard nyomán

semmi sem indokolja
hogy újra felvegyük
a szmokingot
vagy a kapcsolatot

az élőkkel
vagy a halottakkal
nem indokolja semmi
a kapcsolatfelvételt

egy szép felvételt
amin mosolyognak
az élők és a holtak
semmi nem indokol

nagymama varrta
az összes fekete ruhát
az összes fekete abroszt
de mégis meghalt

semmi nem indokolja
a kapcsolatfelvételt
a fekete vagy a fehér
szmokinggal

ami különben is
alkalmi viselet
zakóból nadrágból
és mellényből áll

igaz
alkalmilag születik
és alkalmilag


FÉLÚTON

Thomas Bernhard nyomán

félúton voltunk
a fa meg az erdő között
sem a fát nem láttuk
sem az erdőt

félúton voltunk
a templom meg a falu között
sem a templomot nem láttuk
sem a falut

félúton voltunk
a falu meg a város között
sem a falut nem láttuk
sem a várost

félúton voltunk
a város meg a főváros között
sem a várost nem láttuk
sem a fővárost


HALLANÁ A ZUBOGÁST

Thomas Bernhard nyomán

hogyan aludna
ha hallaná a zubogást
megszokja a zubogást
és elalszik

hogyan aludna
ha hallaná a zubogást
megszokja a zubogást
és felébred

folyton folyvást megvalósítani
ami eddig elképzelés volt
ami csak elképzelés volt
megvalósítani folyvást

önmagát a rendkívüli
zubogásban valósítja meg
megszokja
elalszik és felébred

ő maga rendkívüli
a zubogásban valósul meg
megszokja önmagát
elalszik és felébred

hallja a megvalósulást
a zubogást
megszokja önmagát
elalszik és nem ébred fel


NEM JELENT MÁST

Thomas Bernhard nyomán

a közeledés voltaképpen
nem jelent mást mint távolodást
a távolodás voltaképpen
nem jelent mást mint közeledést
parasztok és döglött kutyák
közeledtek a narancsfákhoz
parasztok és döglött kutyák
távolodtak a narancsfáktól

távoli narancsfák közelebb jöttek
közeli narancsfák eltávolodtak
közeledésük voltaképpen
távolodást jelentett

távolodásuk pedig voltaképpen
közeledést jelentett
meg is ugatták őket
már messziről a döglött kutyák


IGYEKVŐ EMBEREK

Thomas Bernhard nyomán

mindenki mondta a magáét
társalgás ma sem jött létre
az egymást megsemmisíteni
igyekvő emberek gyülekezetében

amely már csak a kíváncsiságban
és a kárörömben keres békét
amely már csak a kíváncsiságban
és a kárörömben talál békét

a magáét mondta mindenki
ma sem jött létre társalgás
az igyekvő emberek gyülekezetében
akik egymást megsemmisíteni igyekeztek

keresték a békét a kíváncsiságban
és megtalálták a kíváncsiságban
keresték a békét a kárörömben
és megtalálták a kárörömben

mondta mindenki a magáét
társalgás létre ma sem jött
az igyekvő emberek gyülekezete
igyekezett mindenkit megsemmisíteni


SZEMLÉLŐDÉS ÉS MEGFIGYELÉS

Thomas Bernhard nyomán

a szemlélődés
és megfigyelés
élvezet
a leghatalmasabb

ha a szemlélt
vagy a megfigyelt
nem tud róla
akkor a legalantasabb

akarom mondani
akkor a leghatalmasabb
a hatalom számára
akkor a legalkalmasabb

meg az ember