[2010. március]


 Töltéseken fényhullám csap át.
Szökőárnyi ragyogás a nap.
Az áttüzesedett házsorok
árnyaik zátonyán ringanak.


Szélirányban oldott illatok
az égre úsznak fel. Útszéli
jegenyék a kikötők bevont
vitorlájú árbóc-sorai.


Horizont tartópillérein
repülő kondenzcsík vonala
ível át. Végtelenben porlik
lépteink elhaló dobaja.


Négyégtáji irányba széled,
madárrajként surrog a távol.
A színehagyott levegőben
kiterjedt szárnyú csend határol.