[Látó, 2010. október]


 


Kürosz zsoldosai az idegenlégiósok
kegyetlen agyafúrt fickók – igen – gyilkoltak vég nélkül
kétszáztizenöt napi járóföld
– öljetek meg nem tudunk menni tovább –
harmincnégyezer-hatszázötven sztadion


álmatlanságtól megmérgeződve elvadult tájon
ingatag gázlón havas hegyszoroson sziken át gyalogoltak
népcsoportok eleven testébe vágva utat
még jó hogy nem hazudták azt hogy a civilizációt védik


a híres kiáltást a Thékhész csúcsán
a szentimentális költők félremagyarázzák
csak megtalálták a tengert vagyis a kijáratot a barlangból


próféták égő bokrok nem kísérték az útjuk
sehol semmi se égi se földi jelek
csak a szörnyű tudat – hogy hatalmas az élet


KÖRNER GÁBOR fordítása