[Látó, 2012. május] 


Az égboltozat tele
van megszámlálha-
tatlan csillagokkal,
a földünk tele van
megszámlálhatatlan
intellektumokkal
talentumokkal.
Hogy hol jártak – hol nem
jártak, keressétek a vándor
madarakkal.