Minden hajózási, csónakázási és papírhajtogatási ügyben a Hajózási Hivatalhoz kell fordulni. A kiolvasott újságok után kiszabott illetéket külön lovasiskolai engedéllyel átalányban is be lehet fizetni. Fürdőkádak és éjjeliedények rendszeres évi regisztrálása (kizárólag tiszta állapotban!) a földszint hármas szobában, Priznicek úrnál.Tengerészek részére abrakoltatási igazolvány kiadása a mai napon szünetel.A Hajózási Hivatal titkos kazamatáinak egyik elfalazott szegletében őrzik a rodoszi kolosszus kislábujját, amely egészen az első köztársaság végéig etalonként szolgált a vasmacskák hitelesítéséhez.A váratlanul feltámadt erős szélben délkelet felé sodródó léghajóról a főherceg vastag bankjegykötegeket dobált a nép közé. A rendőrség eközben egy vándorcirkusz pánikba esett közönségét kardlapozta. A szökött oroszlánt e pillanatban is keresik.Egy ottakringi szabólegény, Hofner nevű, ismételt elutasítás ellenére is a kerékpárját akarta a város különböző tavain található hattyúk készülő törzsjegyzékébe felvetetni. Indoklásképpen a szállásadónőjére, bizonyos Haubinger Mizzire hivatkozott, aki egyszer állítólag azt álmodta, hogy a Práterben sétálván éppen előtte bokrosodott meg a szokásos esti sétalovaglását végző császár lipicai kancája. Ő hátra akart lépni, de megbotlott, elesett, bele egy pocsolyába, amely még a hajnali esőben keletkezett a lovaglósétány szélén. Ekkor a császári testőrség egyik tisztje, Schwanenberg kapitány, aki látta, hogy őfelségének néhány erőteljes rántással sikerült megfékeznie a lovát, leszállt a sajátjáról, odalépett hozzá, mármint a Haubinger Mizzihez, és felsegítette, mi több, lovát kantárszáron vezetve el is kísérte őt a Bálnához címzett kertvendéglőhöz, ahol ha megtisztítani nem is, de legalább lehetősége nyílt a ruháját diszkrét körülmények között rendbe szedni, és inni a nagy ijedtségre egy pohárka gyomorkeserűt, amitől aztán a következő pillanatban – a kellemetlen incidens dacára – mégis jó érzéssel ébredt. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a császári testőrségben nem szolgál Schwanenberg nevű tiszt, Hofner szabólegény pedig a mesteréhez, Jehovinacz szabóhoz van bejelentve.Lovasfutárok részére éves vitorlautalvány abrakoltatási igazolvány felmutatása mellett e hó végéig kérvényezhető a földszint hármas szobában, Priznicek úrnál.Az Őrült Grófhoz címzett söröző törzsasztalánál alsózó öregurak elborzadva hallgatják a gyors beszédű Prokoffjew postamestert, aki szerint vasárnap délután leharapott gyermeklábfejet találtak a Volksgartenben. De ez nem elég, mert a Stadtgartenben ugyanaznap este egy másik gyermeklábfejet is találtak, csakhogy a két lábfej méretben egyértelműen különbözött, az egyik egy ötéves fiúé, a másik egy nyolc-kilenc éves leánygyermeké lehetett. A lábfejhez tartozó test egyik helyen sem került elő.A császárné nagy hódolója a régi görögök építészetének. Nemrég megbízta Kalugersky építőmestert, hogy építse át a Westbahnhofot az Akropolisz mintájára. Ez a Kalugersky, aki egyszerű kőművesből, komoly tanulmányok nélkül lett befolyásos építési vállalkozó, már több görög stílusú lovardát is tervezett és épített a császárné számára a világ különböző pontjain, a legnagyobbat, amelyben akár ügetőversenyt is lehetne rendezni, Kréta szigetének egyik hegycsúcsán emelte hófehér márványból, a bejárat előtt kétfelől óriási kandeláberekkel, a timpanon közepén a császárné családi címerével.Üres palackok beszolgáltatása (kizárólag kimosott állapotban, dugóval, ill. csattal) a földszint hármas szobában, Priznicek úrnál.