Az Elmúlások Múzeuma mindig

az éppen előző rendszerben éli virágkorát

bár sohase volt központi helyen

minden háborúban bombatalálatot kap

de 1989-ben valami megtört

Géza feltehetően büntetésből dolgozott itt

restaurátorként a danaidák korsóit

kellett állandóan foltoznia

a nyugdíjkorhatára mindig egy-egy évvel nőtt

a múzeumi MSZMP alapszervezet

utolsó üléséről

Géza egy cigaretta végén hozta el

a Vesta szüzek lángját

bár közintézményekben jó ideje nem lehet

restaurátor műhelyében 

a tűzveszélyes anyagok között

ég de meg nem emésztetik

a halál levegőjét nem szívja

nyeli mint a kétéltűek

a tüdejébe vágtató vadlovakat

szilaj pásztorok törik be

hosszú másodpercek után

egy öreg szalamandrakirály fáradt tekintetével

orrán engedi ki sárkányos füstkévéit

ritkán szól és akkor is panaszosan

mert hiába ő a dohány pogány istene

ő se tud semmit tenni az ellen

hogy megszűnjön

az Elmúlások Múzeuma.