[2022. május]


A Pokolban vagyunk. A vesztes mennybéli csata után és a kilenc napon át tartó zuhanás után Lucifer magához tér a lángoló tóban, és a borzalmas csendet megtörve a közelében heverő alvezéréhez, Belzebubhoz kezd beszélni. A dialógus során a Sátán kidolgozza a bosszútervet, majd eszébe jut a hadserege, az iszonyú változásokon átesett hajdani angyalai, és ezt mondja Belzebubnak:

De mért is hagyjuk hű barátainkat,

a bajban szövetséges társainkat

ájulatban a felejtés tavában

heverni? Mért nem hívjuk ide őket,

hogy megosszák velünk ezt a keserves

házat, vagy újra, összevont erőkkel

kísérletet tegyünk, és visszanyerjük

a Mennytől, amit visszanyerhetünk?

Vagy veszthetünk még bármit a Pokolban?

Így a Sátán, s így felelt Belzebub:

Fényes hadak vezére, melyeket

senki nem vert meg, csak a Nagyhatalmú!

Ha egyszer újra meghallják a hangot –

a legélőbb biztosítékukat

veszélyben, félelemben a reményre,

melyet oly gyakran hallottak, mikor

a legrosszabb helyzetben, pengeélen,

a dühöngő harc frontjain kiáltott,

s amely biztos jeldásuk volt az összes

rohamhoz –, gyorsan bátorságra kapnak,

felélednek, habár most csúszva-mászva,

hevernek a lángtóban, kimerülten,

ahogy mi is korábban; döbbenetben

és kábulatban; és nem is csoda:

abból az örült magasból lezúgva.

Alig végzett, a Főgonosz elindult

a part felé. Irdatlan, égben edzett,

súlyos, kerek pajzsát hátára vetve.

Vállán függött a széles ívű körlap,

akár a Hold, amelynek glóbuszát

Galileo figyeli távcsövén át

esténként a fiesolei tetőről

vagy Valdarnóból, hogy új tájakat,

folyókat és hegységeket találjon

a foltos gömbjén. A lándzsája mellett

a norvég hegységek között kivágott

legmagasabb fenyő – melyből egy óriás

vezérhajó árbócát készítették –,

csak pálca volt; erre támaszkodott, mert

nehezen járt az égő üledéken,

nem úgy, mint valaha a Menny azúrján.

Ráadásul a tűzből boltozott

forró környezet sanyargatta fájón,

de tűrte, míg annak a lángoló

tengernek a partjához ért; megállt,

és hívta angyal-forma légióit.

Transzban fekszenek és olyan sűrűn,

ahogy az őszi levelek beszórják

Vallombrosában a patakokat,

ahol az etruszk árnyak ívei

a magasban egymásra boltozódnak,

vagy ahogy a szétszórt hínár a vízen

lebeg, mint amikor a vad szelekkel

felfegyverkezett Orion letarolta

a Vörös-tenger partjait, ahol

hullámok nyelték el a fáraót

s memphiszi hadát, mikor álnokul

és gyűlölködve üldözőbe vették

a Goshenből betelepülteket,

akik már csak a biztos partra érve

látták a harciszekér-roncsokat

és a vízen úszó hulláikat.

Ilyen sűrű-vastagon szétterítve,

nyomorultul, elveszetten hevernek,

az ocsmány átváltozásuk miatti

döbbenetben, és az áradatot

befedve. A Sátán olyan erővel

kiáltott, hogy a hangját a Pokol

egész odvas mélysége visszaverte:

Fejedelmek, Hatalmak, Harcosok!

A Menny színe-virága (amely egykor

a tiétek volt, de most elveszett);

megbéníthatja-e a döbbenet

az örökkévaló szellemeket?

Vagy azért választottátok ki ezt

a helyet, hogy a megerőltető

csata után pihentessétek itt

a megviselt nagyszerűségetek,

s megkönnyebbülten szenderegjetek,

ahogy a Menny völgyeiben? Esetleg

megesküdtetek, hogy így csúszva-mászva

fogjátok imádni a hódítót,

aki éppen most letekint az árban,

a széthányt fegyverek s zászlók között

fetrengő szeráfokra, kerubokra,

mígnem a Menny kapuiból a gyors

üldözők észreveszik az előnyük,

s amíg mi kornyadozunk, ők leszállnak,

eltaposnak, vagy villámsortüzekkel

szögeznek a szakadék fenekére?

Ébredjetek, és emelkedjetek fel!

Vagy maradjatok örökre bukottak!

Hallották, szégyenkezve szárnyra kaptak,

felugrottak, mint őrszolgálaton,

akit alva talált az, akitől fél,

még nincs teljesen ébren, de feláll,

és próbálja rendbe szedni magát.

S bizony, érzékelték azt, amiben

voltak, a veszett állapotukat;

és érezték a vad gyötrelmeket.

Hallva a generálisuk szavát

mégis rögtön engedelmeskedett

a megszámlálhatatlan sokaságuk.

Mint amikor Mózes nagyerejű

pálcája végigmutatott a parton

Egyiptom gonosz korában, s a sáskák

szurtos füstfelhőjét idézte meg,

amely a keleti szélben kavargott,

és függött a hitszegő fáraó

országa fölött, mint az éjszaka,

s a Nílus vidékét sötétbe vonta.

Ilyen összeszámlálhatatlanul sok

gonosz angyal volt látható a fenti,

a lenti és a környező tüzek közt,

a Pokol boltíve alatt a szárnyán

lebegve, mígnem – mintegy jeladásként –

Nagy Szultánjuk, lándzsáját felemelve

mutatja nekik az irányt, s azok

az egyensúlyukat tartva leszállnak

a szilárd kénkövekre, s az egész

síkságot ellepik. Ez akkora

sokaság volt, mint amilyet a népes

Észak sem zúdított soha fagyott

ágyékából a Rajnán vagy Dunán át,

amikor a barbár gyermekei

Délre jöttek, akár a vízözön,

és szétterjedtek Gibraltár alatt

a líbiai sivatagokig.

A főnökök és a parancsnokok

minden svadronból és csapatból

azonnal odasiettek, ahol

a nagyságos Főparancsnokuk állt;

isteni alakok és alkatok,

melyek felülmúlják az emberit;

a Mennyben egykor trónokon ülő

fejedelmi méltóságok s hatalmak.

De neveiknek most már nincs nyoma

a Mennyek nyilvántartásaiban;

a lázadásukkal bemocskolódtak,

s törlődtek az Élet Könyveiből.

(Fordította: Horváth Viktor)