Meredek szirten, felhőrongyok közt ereszkedő 

lábtó, nem fénysugárból font, nem Jákob bételi 

angyalos álmából, vízszintesen összefűzött rudak 

rendje, azon ereszkedik egy anya hátára erősített 

csecsemővel, bal kézzel fogódzkodik, jobbal 

a hámszárat tartja előtte mászó kisfiával, a szédült 

eszköz végétől kőfal mentén, tenyérnyi sávokon 

egyensúlyozva araszolnak tovább akrobatát felülíró 

kurázsival, vissza, felfelé, lám, kecskével a hátán 

kapaszkodik valaki. Honnan hová haladnak világ 

s vakság vonzásterei közt, haza a magasban? Hát van? 

Valahol ott kanyarognak a hajlékot, biztonságot 

nyújtó sziklafalu bazaltra tapasztott utcái, égi oldal 

a skatulyaházak alját mutatja, alatta párhuzamosan 

a völgyi tetők sora, hahó, hó, szomszéd, integet 

padlásáról egy a fönti küszöbről lábát lógatónak, 

kölcsönöznél holnapig, napig, elkapja szél, amit...

Melyik a menny, a fenn vagy lenn? Fű, fa, víz, 

legelő jószágnak, lecipelik egyenként a nyájat, 

de ott dögvész, halálos járvány, törvény tatárjárása, 

fölötte meg égszakadás, kőindulás, beázó födém, 

jégcsapcsillár, süvöltő áramlás. Mikor nevetnek 

bércbizsergető visszhangzót, melyik lajtorján, 

meredélyen ölelkeznek, hány görcsrohamra indul 

a szülés, mekkora kötélterhelésre szakad meg 

a szív távol attól, ami huszonegyedik század elit 

életvitelére, visszás viszályaira hasonlít, mire 

virradhatnak a vitathatatlan világpolitika fel-

függesztette humanoid sorsok? Ó, a gondviselés 

a mindennapi kenyeret kiporciózza mohákból, 

hamuból is, nincs olyan biztonságban tán Peking, 

Párizs sem, pár rizsszem, tejecske, kása, kapnak 

hideget, meleget, ám atomgombának spórája sem 

ér odáig, végítélet, hol hágcsón himbálózó élet-

utat szurdok, katlan sodorta légörvény pörget, ráz, 

rezegtet zenithúron, ködön átnéző méri lépésről 

lépésre lét és nemlét áthidalhatóságának milli-

métereit, erőt venni lélek létrafokán mint homo 

honestus, kinek hátán ivadék, udvar, állat, viszi 

a terrát tengerestül az űr tűzfalához nőtt tűzhelyre, 

időszámítása elé.