Zsibbadt tagokban elterpeszkedik
a vér, úgy lezárt terek homálya
moccan, mozgásra bírja dolgait.


Emészthetetlen tömbök a földre
nehezülnek, emberkéz formálta
sivárság alapkőletétele.


Egyhangúan telik. Sír csak a szél,
taposott homokvárát sirató
kisgyermek keserves panaszával.