[2021. december]

Levelek forrása: Az Igaz Szó szerkesztőségi levelek dossziéja, 1980.

Marosvásárhely, 1980. augusztus 27.
Cselényi Bélának, Kolozsvár

Kedves Béla!
Úgy néz ki, hogy folytatni tudjuk régi – és akkoriban sok reménnyel ke­csegtető – vállalkozásunkat, az Igaz Szó mellékletét, ha nem is a régi formában, hanem évkönyvként, illetve antológiaként. Legelső antológiánkat szeptember 25-ig nyomdába kell adnunk. Arra kérlek, hogy sürgősen küldj néhányat – minél többet – új verseidből, hogy legyen miből válogatnunk. Természetesen eddig meg nem jelent szövegekről van szó. Mellékelj hozzá rövid életrajzot és fényképet (kb. 6 x 4-est). A szokásos bemutatkozást (ki tudja, hányadszor?) most is megejtjük. Mindezt legkésőbb szeptember 20-ig meg kellene kapnom.
Lenne egy másik kérésem is: az antológia végén rövid kimutatást akarunk közölni a hazai magyar irodalmi körök munkájáról. Légy szíves, juttass el hozzánk egy ilyen kimutatást a Gaál Gábor Körről, az 1970–80-as évre vonatkozóan, a következő adatokkal: a vezetőség névsora, felolvasók, meghívottak, témák, időrendi sorrendben. Csak ennyi. Remélem, ez neked nem okoz nehézséget, hiszen te is benne voltál a vezetőségben.
Előre is köszönöm.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 27.
Ferencz Imre, Csíkszereda

Kedves Imre!
Rég nem írtál nekünk semmit, s nem is jártál errefelé. Kéziratot, verset kérek tőled: az Igaz Szó sürgősen meg akar jelentetni egy évkönyvet, amely tulajdonképpen Fiatalok antológiája lesz, régi mellékletünk folytatása. Szeptember 25-ig nyomdába kell adnunk az anyagot. Arra kérlek, minél hamarabb (legkésőbb szeptember 20-ig) postázz nekem néhányat új verseidből, többet is, hogy legyen miből válogatni. Mellékelj hozzá rövid életrajzot és fényképet is (kb. 6 x 4-est).
Várom leveledet!
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Balázs Attilának, Csíkszereda

Kedves Attila!
Úgy néz ki, hogy az Igaz Szó mellékletét, ha más formában is, de folytatni tudjuk: évkönyvet jelentetünk meg, amely tulajdonképpen Fiatalok antológiája lesz. A kéziratot sürgősen, szeptember 25-ig nyomdába kell adnunk. Arra kérlek, hogy küldj néhányat új verseidből (legkésőbb szeptember 20-ig), hogy legyen miből válogatnunk. Mellékelj egy rövid életrajzot és fényképet is (kb. 6 x 4-es méretűt).
Várom leveledet!
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Borcsa Jánosnak, Kézdiszentlélek

Kedves János!
Írásod terjedelmi okok miatt csúszott el, mégpedig októberig, szeptemberben Bethlen Gábor-számunk jön. Sajnálom, hogy ilyen szerencsétlenül kezdődött együttműködésünk, de a szerkesztői gyakorlatból az ilyen csúszásokat nem lehet kiiktatni. Mindenesetre elnézésedet kérem. Azt viszont nem értem, miért nem jelentkeztél? Említettem már, hosszabb távon szeretnék számítani írásaidra.
Jó hírt mondok: mellékletünk feltámadt, illetve egy évkönyv formájában reinkarnálódott. Ezt az évkönyvet mi a melléklet jogutódjának tekintjük, s a folytonosságot minden lehetséges módon hangsúlyozni akarjuk például a címmel is (Ötödik Évszak). Természetesen szeretném, ha Te is szerepelnél benne írással, ezért arra kérlek, postafordultával jelezd: szeptember 25-ig milyen, a hazai magyar irodalom problémáit tárgyaló írással tudnál elkészülni? A témaválasztásban szabad kezet kapsz, de én nagyon örvendenék, ha elsősorban a fiatal alkotók írásaihoz kötnéd mondanivalódat.
Az antológiától függetlenül is megismétlem kérdésemet: miről írsz legközelebb az Igaz Szónak?
Várom válaszodat.
Baráti üdvözlettel: Gálfalvi György
Ui. A kézirathoz mellékelj fényképet, és röviden foglald össze életrajzi adataidat!

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Boér Gézának, Kézdivásárhely

Kedves Géza!
Mellékletünk feltámadt haló porából: engedélyt kaptunk egy évkönyv­re, amelyet mi a melléklet jogutódjának tekintünk, s ezt minden lehetséges módon hangsúlyozni is fogjuk. De: ahhoz, hogy bebizonyítsuk, van miből válogatni, az évkönyv anyagát szeptember 25-re össze kell gyűjtenünk. Tehát: postafordultával jelezd, mit tudsz küldeni. Elsősorban verset várunk tőled, de a magam részéről nagyon szeretném, ha tanulmánnyal is jelen lennél az évkönyvben. Látsz erre lehetőséget?
Az évkönyvtől függetlenül is megismétlem kérdésemet: miről írnál legközelebb az Igaz Szó Fórum rovatába?
Kérlek, postafordultával válaszolj!
Baráti üdvözlettel: Gálfalvi György
Ui. Majdnem elfelejtettem, a kézirathoz mellékelj fényképet, és foglald össze életrajzi adataidat! (A fénykép kb. 6 x 4-es legyen.)

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Finta Béla igazgató elvtársnak, Művelődési Ház, Székelyudvarhely

Kedves Igazgató elvtárs!
Az Igaz Szó évkönyvet ad ki, amely fiatal írók alkotásait közli, és az irodalmi körök életével is foglalkozik. Arra kérjük, hogy sürgősen juttassák el hozzánk a Tomcsa Sándor irodalmi kör tevékenységének rövid listáját az 1971–80-as köri évben. Tehát konkrétan: kik vezették a kört, kik voltak a meghívottak, kik olvastak fel, időrendben. Tulajdonképpen a tavalyi munkatervet kérjük, illetve azt, ami ebből megvalósult. Nagy szükségünk lenne erre a kimutatásra, mert áttekintést akarunk adni a hazai magyar irodalmi körök munkájáról.
Előre is köszönjük a segítségét.
Tisztelettel üdvözli: (aláírás nélkül)

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Hadházi Zsuzsa, Szatmárnémeti

Kedves Zsuzsa!
Próbáltalak telefonon elérni, de úgy látszik, nem voltatok otthon. Sür­gős kérésem van: az Igaz Szó meg fog jelentetni egy évkönyvet, amely tulajdonképpen Fiatalok antológiája lesz, régi mellékletünk folytatása. Arra kérlek, szedj össze a szatmári irodalmi kör tagjaitól anyagokat (verset, prózát), és sürgősen (szeptember 20-ig) postázd őket. Természetesen a saját dolgaidból is küldjél. Jó lenne egy-egy életrajz és fénykép (6 x 4-es) is, hogy akik bekerülnek az antológiába, be is mutathassuk őket. Ugyanakkor szükségem lenne egy rövid kimutatásra irodalmi körötökről: a kör neve, veze­tősége és műsora az 1970/80-as évben (kik olvastak fel, kik voltak a meghívottak, témák, kronológiai sorrendben).
Lenne egy harmadik ügy is: fiatal szatmári képzőművészekből is akarunk reprodukciókat hozni. Kiss Feri tudna segíteni ebben (őt sem tudtam elérni telefonon), ez az anyag is szeptember 20-ig kellene.
Ne haragudj, hogy ilyen kapkodva írok, és így elhalmozlak, de versenyben vagyok az idővel, most szakadt ránk ez az egész.
Szeretettel üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Veress Gerzsonnak, Sepsiszentgyörgy

Kedves Gerzson!
Röviden írok, mert éppen versenyt futunk az idővel: az Igaz Szó sürgő­sen meg akar jelentetni egy évkönyvet, amely tulajdonképpen Fiatalok antológiája lesz, régi mellékletünk folytatása. Szeptember 25-ig nyomdába kell adjuk az anyagot. Arra kérlek, minél hamarabb (legkésőbb szeptember 20-ig) postázz nekem néhányat új verseidből, többet is, hogy legyen miből válogatnunk.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla
Ui. Légy szíves, rövid életrajzot és fényképet (kb. 6 x 4-est) is mellékelj.

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Burján Emilnek, Gyergyószentmiklós

Kedves Emil!
Egy utólagos kérésem van az antológiával kapcsolatban, amelyről már telefonon beszéltünk. Te is és Éva is küldjetek sürgősen verseket (szeptember 20-ig), minél többet és minél jobbakat! Mellékeljetek hozzá rövid életrajzot és egy-egy fényképet is (kb. 6 x 4-est).
Más: az antológia végén tájékoztatót közlünk a hazai magyar irodalmi körökről. Légy szíves, ha módodban áll, szerezd meg a gyergyói kör 1970/ 80-as műsorát (csak röviden: kronológiai sorrendben, hogy kik olvastak fel, kik voltak a meghívottak, stb. plusz a vezetőség névsora). Ez is sürgős. Elő­re is köszönöm!
Mindkettőtöket barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Dézsi Zoltán igazgatónak, Salamon Ernő Ipari Líceum, Gyergyószentmiklós

Kedves Zoltán!
Nem annyira hivatalos, mint baráti kéréssel fordulok hozzád. Arról van szó, hogy Burján Emilt, iskolád tanárát megbíztuk egy tanulmány elkészítésével, s ehhez neki több városban is dokumentálódnia kell a fiatal képző­művészek helyzetéről. Kérlek, ha módodban áll, tedd lehetővé, hogy a tanítás kezdetéig el tudjon utazni néhány városba körülnézni. Egy antológiát szerkesztünk a fiatalok számára, úgy érzem, jó ügyet szolgálunk vele.
Baráti üdvözlettel: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Kozma Szilárdnak, Csíkszereda

Kedves Szilárd!
Röviden írok, mert éppen versenyt futunk az idővel: az Igaz Szó sürgő­sen meg akar jelentetni egy évkönyvet, amely tulajdonképpen Fiatalok antológiája lesz, régi mellékletünk folytatása. Szeptember 25-ig nyomdába kell adjuk az anyagot. Arra kérlek, minél hamarabb (legkésőbb szeptember 20-ig) postázz nekem néhányat új verseidből, többet is, hogy legyen miből válogatnunk. Mellékelj hozzá rövid életrajzot és fényképet is (kb. 6 x 4-est).
Van egy másik kérésem is: az antológia végén rövid statisztikát közlünk a hazai magyar irodalmi körökről. Úgy tudom, hogy te benne vagy a csíkszeredai irodalmi kör vezetőségében. Légy szíves, küldj nekünk egy listát, amelyből kiderül: a kör neve, vezetősége és műsora az 1979/80-as évben. (Hogy kik olvastak fel, kik voltak a meghívottak, kronológiai sorrendben).
Barátsággal üdvözöllek: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 28.
Horváth Sz. Istvánnak, Kolozsvár

Kedves Pista!
Feltámadt haló porából mellékletünk, s egyelőre egy évkönyv formájában reinkarnálódott, amelyet mi a melléklet jogutódjának tekintünk, s ezt minden lehetséges módon hangsúlyozni kívánjuk. Tehát azt szeretnénk, ha olyan antológiát sikerülne szerkesztenünk, amelyet magukénak érezhetnének nemcsak a fiatal írók, hanem általában a fiatalok. Elsősorban a fiatalok életérzésére, problémáira akarunk összpontosítani. Ráadásul azt kell bebizonyítanunk, hogy képesek vagyunk egy hónap alatt nagyrészt asztalfiókból összedobni tíz ívet; állítólag, ha lesz anyag, jövőre két antológiát is kihozhatunk. Namármost: olvasom – többek között színikritikáidat, s arra gondoltam, hogy Te lennél a legalkalmasabb arra, hogy akár egy tanulmányban, akár egy körinterjúban (vagy tetszésed szerinti műfajban) felmérd az utóbbi öt-tíz évben végzett színészek beilleszkedési problémáit és felfutási lehetőségeit. Nagyon örvendenék, ha elvállalnád ezt a feladatot. A kéziratra körülbelül tíz gépelt oldalnyi terjedelemben – szeptember 25-re van szükségünk. Kérlek, postafordultával értesíts, számíthatok-e közreműködésedre.
Baráti üdvözlettel: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. augusztus 29.
Gagyi Józsefnek, Csíkszereda

Kedves Jóska!
Kutyafuttában írok neked, mert éppen nagy szervezésben vagyunk: évkönyvet adunk ki, amely tulajdonképpen fiatal írók antológiája lenne, halott mellékletünk feltámasztása. Légy szíves, sürgősen postázz nekem néhányat új verseidből (olvastam a Székely János által nemrég elfogadott szövegeidet, tetszettek, azt hiszem, jól megy neked ez a stílus, ne hagyd kisiklani a ke­zedből). Mellékelj rövid életrajzot és fényképet is (kb. 6 x 4-est).
Gálfalvi Gyuri kér, hogy érdeklődjem meg: nincs-e valami tanulmány-ötleted (népi kultúráról, táncházról stb.), mert nagyon jól menne és kellene az antológiába. Gondolkozz ezen! Mindez nagyon gyorsan kell, szeptember 20-ig meg kell kapnom.
Várom leveledet!
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 30.
Pongrácz P. Máriának, Szabad Szó szerkesztősége, Temesvár

Kedves Pongrácz Mária!
Kiss András barátomnak már telefonon említettem, de most személyesen is megkérném Önt, hogy juttassanak el nekünk egy rövid kimutatást a temesvári irodalmi kör 1979/80-as évi tevékenységéről (vezetőség névsora, a kör neve, felolvasók, meghívottak, témák időrendi sorrendben). Ugyanis az Igaz Szó évkönyvet (fiatalok antológiáját) jelentet meg, és ebbe kellene ez a lista, legkésőbb szeptember 15-ig, mert sürgősen nyomdába kell adnunk az anyagot.
Úgy tudom, Lugoson is van magyar irodalmi kör, hálás lennék, ha szólna ott is valakinek, hogy postázzanak nekünk egy ugyanilyen listát.
Előre is köszönöm, remélem, mindezzel nem terhelem meg túlságosan.
Üdvözli: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 30.
Rigmányi Csillának, Szováta

Kedves Csilla!
Rég nem találkoztunk, úgy látom, elhanyagolod a vásárhelyieket. Most egy sürgős ügyről van szó: évkönyvet jelentetünk meg, amely fiatal írók antológiája lesz tulajdonképpen. Légy szíves, küldjél sürgősen néhányat (minél többet) új, meg nem jelent verseidből, hogy válogathassunk belőlük. Mellékelj rövid életrajzot és fényképet is. Mindezt szeptember 15-ig meg kellene kapnunk.
Szeretettel üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. augusztus 30.
Boér Gézának, Kézdivásárhely

Kedves Géza!
Gálfalvi Gyuri írt már neked készülő antológiánk ügyében, úgy tudom, verset is kért tőled a nevemben. Várom is a verseket, fényképpel és rövid életrajzzal együtt. (Hallom közben, hogy végre-valahára a köteted is nyomdában, megjelenés előtt van.)
Most egy pót-kérésem lenne: ha ez neked nem okoz problémát, légy szíves, szerezz Vetró Andrástól néhány reprodukciót, vagy szólj neki, hogy minél hamarább (szeptember 15-ig) postázza nekünk, mert a képzőművészeti anyagot is minél változatosabbra szeretnénk.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. szeptember 1.
Horváth Károlynak, Állami Magyar Színház, Sepsiszentgyörgy

Kedves Károly!
Egykori mellékletünk (talán még emlékszel rá) új formában támadt fel; szeptember 25-ig kell leadnunk egy tízíves évkönyvet ahhoz, hogy az év végén megjelenjen. Azt szeretnénk, hogy ezt a könyvet valóban magukénak érezzék a fiatalok, s minél többet sikerüljön megfogalmaznunk problémáik­ból, életérzésükből. Ehhez az évkönyvhöz lenne szükségünk egy kb. tíz gépelt oldalas tanulmányra mindarról, amit bizonyára pontatlanul a romániai magyar könnyűzene címszó alatt tartunk számon. Szókimondó, problémafelvető, hamis tilalomfáktól nem félő írásra gondolok. Ugye, számíthatok rád?
Kérlek, postafordultával közöld, el tudsz-e készülni szeptember 25-re a tanulmánnyal.
Baráti üdvözlettel: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. szeptember 4.
Orth Istvánnak, Brukenthal Múzeum, Szeben

Kedves Orth István!
Az Igaz Szó folyóirat folyó év végén antológiát jelentet meg, amelyben fiatal írók, költők írásait közöljük. Az évkönyv gazdag képzőművészeti anyagot is közöl ugyancsak fiatal romániai magyar művészek munkáiból. Szeretnénk, ha Ön is szerepelne összeállításunkban, ezért kérjük, küldjön reprókat munkáiról. A fotók mérete: 18 x 24 cm vagy 18 x 14 cm.
Szívélyes üdvözlettel: Nemess László

Marosvásárhely, 1980. szeptember 4.
Kassay Lajosnak, Batiz, Szatmár megye

Kedves Kassay Lajos!
Önnek tökéletesen igaza van, sorry. Két írását (még nem döntöttünk pontosan, melyekről legyen szó) közölni fogjuk a lap év végén megjelenen­dő antológiájában, amelyben fiatalok írásaiból összeállított válogatást jelentetünk meg. Az évkönyv címe: Ötödik Évszak. Szükségünk lenne néhány életrajzi adatra: születési év, hely, tanulmányok, munkahelyek, közlések.
Szívélyes üdvözlettel: Nemess László

Marosvásárhely, 1980. szeptember 4.
Szőcs Gézának, Kolozsvár

Kedves Géza!
Hallom, hogy újból elérhető vagy Kolozsvárt, hát sietek verset kérni tő­led készülő antológiánkba. Talán már hallottál róla: évkönyv címén jelentetjük meg ezt az antológiát, amely – esetleg – folytatása lehetne a mellékletnek. Azt ígérték, hogy jövőben már kettőt vagy hármat is kiadhatnánk, 250–300 oldalon. Ez mind nagyon szép, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz be­lőle. De addig is: az anyagot szeptember 30-ig nyomdába kell adnunk. Légy szíves, legkésőbb szeptember 20-ig juttasd el nekem verseidet (vagy akár prózát, esszét stb.).
Ezzel be is fejezem. Ha Vásárhelyen jársz, remélem, találkozunk.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. szeptember 5.
Györgybíró Albertnek, Gheorghe Dima Konzervatórium, Kolozsvár

Kedves Györgybíró Albert!
Az Igaz Szó szerkesztősége évkönyv kiadására kapott lehetőséget; mi ezt az évkönyvet a két évvel ezelőtt négy alkalommal megjelent, majd elhalt mellékletünk jogutódjának tekintjük, s teljes egészében a fiatalok írásainak közlésére szánjuk. Arra szeretnénk megkérni Önt, hogy egy maximum 10 gépelt oldalas tanulmányban próbálja felmérni a romániai magyar fiatal ze­neszerzők helyzetét, érvényesülési és művészi problémáit, egyáltalán élet­érzését. Őszinte, szókimondó írásra gondolunk. A kéziratokra legkésőbb szeptember 25-re lenne szükségünk. Nagyon kérem, postafordultával jelezze, számíthatunk-e a közlésére.
Tisztelettel üdvözli: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. szeptember 5.
Tőrös Gábornak, Nagybánya

Kedves Gabi!
Két évvel ezelőtt négy alkalommal kiadott, majd elhalt mellékletünk feltámadt haló porából, és egyelőre évkönyv formájában fog megjelenni. Van hozzá negyvenoldalnyi műmellékletünk is, s ezt szeretnénk értelmesen felhasználni. Namármost: én nem ismerem a nagybányai fiatal magyar kép­ző­mű­vészeket (korhatár 30–35 év), akiktől érdemes lenne reprodukciót kérni. Arra kérlek, közvetíts feléjük: kérd meg az arra érdemeseket, hogy küldjék el öt-tíz munkájuk reprodukcióját a szerkesztőségnek, legkésőbb szeptember 25-ig. Ugye, megteszed?
Rég nem hallottam felőled. Hogy vagy, min dolgozol? Ha erre jársz, nehogy elkerülj.
Barátsággal ölellek: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. szeptember 6.
Antik Sándornak, Kolozsvár

Kedves Sándor!
Az Igaz Szó egy antológiát készít elő, amelyben fiatal írók szövegeit közöljük. Az antológia képanyagát fiatal képzőművészek reprodukcióiból szeretnénk összeállítani. Arra kérlek, hogy amennyiben kedved és időd van rá, válassz ki nekünk két-három fotót a munkáidról (a legjobb a 18 x 24-es méret lenne, de más is megfelel). Mindez sürgős: legkésőbb szeptember 20-ig meg kellene kapnunk. Nem ártana, ha más kolozsvári fiatal magyar művé­szeknek is szólnál ugyanebben az ügyben. Úgy érzem, jó alkalom ez a közlésre és az együtt-szereplésre. Megpróbáljuk a nyomda – eléggé korlátozott – grafikai, tipográfiai lehetőségeit minél jobban kihasználni.
Várom küldeményedet!
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. szeptember 10.
Nagy Gézának, Kolozsvár

Kedves Nagy Géza!
Az Igaz Szó antológiát jelentet meg, amelyben fiatal írók szövegei mellett fiatal képzőművészek alkotásait is szeretnénk közölni. Arra kérem, hogy postázzon nekünk néhány fotót munkáiról (az ideális méret 18 x 24-es méret, de más is megfelel). Legkésőbb szeptember 25-ig meg kellene kapnunk az anyagot. Számítunk közreműködésére.
Barátsággal üdvözli: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. szeptember 5.
Kovács András Ferencnek, Szatmárnémeti

Kedves Andris!
Antológiát szerkesztünk, amelyet teljes egészében fiatal írók alkotásainak szentelünk. Arra kérlek, hogy sürgősen postázz nekünk néhányat új ver­seidből. Legkésőbb szeptember 25-ig meg kell kapnunk az anyagot. Mellékelj egy rövid életrajzot is!
Egyelőre ennyi. Ha alkalomadtán találkozunk, majd bővebben.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. október 25.
Farkas Antalnak, Kolozsvár

Kedves Anti!
Valóban összeállítottunk egy antológiát fiatal írókból, az Igaz Szó évkönyveként jelenik meg, decemberben. Sajnos hirtelen kellett összekapkodnunk az anyagot, és nem volt már idő arra, hogy mindenkitől egyenként kérjünk anyagot, hanem egy-egy irodalmi köri vezetőt kértünk meg, gyűjtse össze az írásokat. Nagyon fájlalom, hogy te ezek szerint két szék közt a pad alatt maradtál, ugyanis a váradi anyagban nem volt versed. De hamarosan hozzákezdünk a következő antológiához, ugyanis minden évben meg akarjuk jelentetni, kaptunk rá papírt. Így hát némiképp folyóirat-jellege is lesz, nem törekszünk teljességre, többen is kimaradtak. Küldjél verset Székely Jánosnak, és gondolkozz azon, hogy mit tudnál adni következő antológiánkba.
Augusztusi verseidért a honoráriumot egy héttel ezelőtt postázták a teológia címére, ugyanis előző, váradi címedről visszajött. Ha erre jársz, keress meg!

Barátsággal üdvözöl: Markó BélaMarosvásárhely, 1980. október 27.
Bogdán Lászlónak, Sepsiszentgyörgy

Kedves Laci,
elbeszélésedet hagytam az Ötödik Évszak részére. A többit mellékelten visszaküldöm.
Üdvözöl: Nemess László

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Grandt Istvánnak, Nagykároly

Kedves Grandt István!
Levele, sajnos, későn érkezett, így a reprodukciót már nem tudtuk betenni készülő antológiánkba. Nem küldöm vissza, hanem félreteszem, hátha a következő alkalommal használni tudjuk.
Tisztelettel üdvözli: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Gál Éva Emesének, Gyergyószentmiklós

Kedves Éva!
Verseid közül végül is kettő került be a készülő antológiába: Szabadságtan és Otthon. Azért értesítelek ilyen későn, mert itt a szerkesztőségben közben festettek, mázoltak, felfordulás volt.
Remélem, közben elintéződött az állásod. Emilt üdvözlöm.
Jó munkát, jó verseket stb.
Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Kovács András Ferencnek, Kolozsvár

Kedves Andris!
Verseidnek örültem, határozottan fejlődtél, amióta nem találkoztunk. Egyszer majd élőszóban elmondom az észrevételeimet (ha érdekel), most csak kutyafuttában írok, mert rengeteg a dolgom. Az antológiába két versed került be: Szigetlakók és Pulcinello fohásza, szerenádja Pulcinellához. A Promenád tizenkét stációban csak terjedelmi okok miatt maradt ki. Tehát: jó irányban tapogatózol, csináld tovább!
Jó munkát! Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Horváth Sz. Istvánnak, Kolozsvár

Kedves István!
Elnézésedet kérem, hogy csak most értesítelek kéziratod sorsáról, de nehezen rendeződtek a szerkesztőségben a dolgok. (A robotmunkán kívül, s erre ráadásul használhatatlan volt a szerkesztőség: festettek, parketteztek, lakkoztak.) Tehát: az antológia összeállt, talán nem is lesz rossz, szerencsére volt miből válogatni. De éppen az anyagbőség következtében eredeti ter­vünktől eltérve le kellett mondanunk arról, hogy ne kizárólag irodalmi kérdésekkel foglalkozzunk; természetesen az általunk megrendelt és beérkezett írásokat a lapban fogjuk leközölni. Ankétodat januárra ütemeztük be; köszönöm, hogy megírtad, nagy vonalakban valami ilyesmire gondoltam.
Vonatjegyeidet átadtam az adminisztrációnak. Szállodát nem számolnak el nálunk, ezzel szemben hatvanlejes napidíjat kapsz. Remélem, nem kell sokat várnod rá.
Nagyon örvendenék, ha folyamatosan dolgoznál az Igaz Szónak. Miről írnál számunkra?
Barátsággal üdvözöl: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Gagyi Józsefnek, Csíkszereda

Kedves Jóska!
Verseid közül az Utam hazafelé a Mezőségen című került be évkönyvnek nevezett antológiánkba, ezt éreztem a legsúlyosabbnak, legfontosabbnak. Egyébként a többi is tetszett, leginkább az Utazások szabad asszociációi.
Ha erre jársz, keress meg, jó lenne, ha továbbra is „kollaborálnánk”. Hallom, hogy szociográfiával foglalkozol, hátha kikerekedik belőle valami. Örülök, hogy nyáron végül is lejött a tanulmányod.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Varga Gábornak, Nagyvárad

Kedves Gabi!
Bocsássátok meg nekünk a késést, de csak most jutottunk oda, hogy a festés-mázolás befejeztével egy-egy levelet is meg tudunk írni. A váradiak közül a következők szerepelnek verssel (egyelőre) az antológiában, kérlek, alkalomadtán értesítsd őket: Hunyadi Mátyás: Hordalékok; Sall László pedig itt ????; Visky András: A szürkület hálói; Molnár János: x (cím nélküli vers); Pataki István: a sárkányölő eltűnése; Kőrössi P. József: egy belső kiállítás képeiből. Remélem, nem felejtettem ki senkit. Köszönet az irodalmi köri listáért, az is meg fog jelenni. Hét végén megyünk a családdal Váradra, hátha találkozunk.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Horváth Károlynak, Sepsiszentgyörgy

Kedves Károly!
Köszönöm, hogy pontos voltál. Az anyag jó, decemberi számunkban fog megjelenni; azért az Igaz Szóban és nem az antológiában, mert az utóbbi szerkesztői koncepcióját menetközben kénytelenek voltunk kizárólag az irodalomra szűkíteni. Nagyon remélem, hogy írásod így is eljut azokhoz, akikhez szólni akartál.
Baráti üdvözlettel: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. október 29.
Burján Emilnek, Gyergyószentmiklós

Kedves Emil!
Az ankét, sajnos, nem sikerült; ebben a formájában nem tudtam közlésre ajánlani. A Szilágyival készített interjú érdekes, azt javasoltam az antológiába, végül úgy egyeztünk meg a szerkesztőség vezetőségével, hogy a folyóiratban fog megjelenni, előreláthatólag a februári számban. A képek (a filmből) benne lesznek az antológiában. A versek ügyében Béla írt. Az elszámolás dolgát az adminisztrációnál megsürgetem.
Szívélyes üdvözlettel: Gálfalvi György

Marosvásárhely, 1980. október 30.
Balla Zsófiának, Kolozsvár

Kedves Zsófi!
Három szép versed került be a készülő antológiánkba (remélem, meg is fognak jelenni): Madonna et filius; Kinek testében tengerek és November mocsarában. Az anyag végül is összeállt, még szeptember 30-án nyomdába adtuk, december közepén kellene piacra kerülnie. A nagy kapkodás miatt néhány fontos szerző kimaradt (szeptember elején tudtuk meg, hogy hónap végéig tűz-víz össze kell állítanunk az antológiát, másképp elveszítjük az ez évi engedélyt). Legjobban azt fájlalom, hogy Szőcs Géza nem válaszolt a levelemre, nem küldött verset. Talán majd a következőre: ugyanis úgy néz ki, hogy minden évben meg tudunk jelenni ezzel az antológiával, amely formáját tekintve tulajdonképpen évkönyv (lásd Utunk, Korunk stb.). Mi újság felétek? Rég nem jártam Kolozsvárt.
Szeretettel üdvözöl: Markó Béla
Ui. Készül a könyvjelződ is, talán két-három héten belül meglesz.

Marosvásárhely, 1980. október 30.
Kiss Andrásnak, Temesvár

Kedves Andris!
A készülő antológiába két versed került be: A városban és Miket csinálunk! Ha minden jól megy, december közepén megjelenik. Kötetedről ír­tam egy rövid kritikát, a novemberi Igaz Szóban lesz benne. Addig is: még egyszer gratulálok.
Közben én is kocsit vettem (Trabant), és mostanában autós ügyekkel foglalkoztam, letettem a vizsgát, meg ilyesmik. Egyszer talán majd Temesvárra is leugrunk, meglátogatunk. (Ha nem megy Mohamed a hegyhez, elmegy a hegy Mohamedhez.)
Baráti szeretettel: Markó Béla

Ui. A Végvári előnevet nagyon rossz megoldásnak találom. Igaz, hogy van még egy Kiss András, de az történész. Ha meggondolnád magadat, és mégis a „régi” neved mellett maradsz, légy szíves, sürgősen hívj fel telefonon, hogy vegyük le az előnevet! Ráadásul még Reményik Sándor annak idején Végvári álnéven írt egy csomó melldöngető verset.

Marosvásárhely, 1980. október 30.
Balázs F. Attilának, Csíkszereda

Kedves Attila!
Készülő antológiánkba, amely, ha minden jól megy, december közepén megjelenik, Márványsebgyöngy című versedet tettük be. Úgy érzem, jó választás volt, van sodrása, indulata, gondolatilag egységes „mívecske”. Egy-két modorosabb, érzelgősebb képet, képalkotási formát kellene levetkőznöd, és „teljes fegyverzetben” állnál a világ előtt. Tehát: jó munkát!

Marosvásárhely, 1980. október 30.
Bréda Ferencnek, Kolozsvár

Kedves Feri!
Hetekig felfordulás volt a szerkesztőségben, festettek, mázoltak, nem tud­talak értesíteni az antológiába küldött anyagaid sorsáról: végül is a satyricon című verset választottuk, remélem, meg is fog jelenni. A kéziratok már nyomdában vannak, talán december közepére sikerül piacra dobni. Esszédet átadtam Gálfalvi Gyurinak, nem tudom, mi lesz a sorsa. Küldjél majd új anyagokat, jóval ritkábban szerepelsz nálunk, mint ahogy kellene.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. november 12.
Salat Z. Leventének, Kolozsvár

Kedves Levente!
Készülő antológiánkba a Ki nem tudna belehalni egyetlen visszafojtott múzeumi lélegzetbe című verse került be, december vége felé fog megjelenni, ha minden jól megy. Már régen nem olvastam új verseit, s most összehasonlítván ezeket a két évvel ezelőttiekkel, van néhány nyugtalanító észrevételem. Mintha megtört volna egy kicsit az a nyelvi sodrás és indulat, amely azokat a régebbi darabokat – gondolati bonyolultságuk ellenére – egy csapásra közel hozta az olvasóhoz (szerkesztőhöz). A mostaniak nyelvileg és képeikben is darabosabbak, pongyolábbak, nehézkesebbek, és így elvontságuk is inkább filozófiát, esszét kíván, mint versszöveget. Kár lenne, ha ilyen félszárnyúra sikerednének továbbra is a szövegei, hiszen éppen abban látszott nóvumot hozni, hogy tisztán – költőként – tudja tálalni a legsúlyosabb gondolati anyagot is.
Kérem, ne vegye tőlem rossznéven ezeket a megjegyzéseket, versei továbbra is érdekelnek – és kíváncsian várom a folytatását. Remélem, ezentúl kisebb időközökben jelentkezik majd!
Barátsággal üdvözli: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. november 14.
Orth Istvánnak, Szeben

Kedves Orth István,
illett volna hamarabb válaszolnom beküldött munkáira, de mind ez ideig az antológia, az Ötödik Évszak meglehetősen cseppfolyós állapotban volt, ezért korai lett volna a híradás. Jelen helyzet a következő: a könyv remélhe­tőleg december folyamán megjelenik, és az Ön munkája is benne lesz.

Baráti üdvözlettel: Nemess LászlóMarosvásárhely, 1980. november 15.
Sütő Istvánnak, Sepsiszentgyörgy

Kedves Dani!
Végül is nem megyünk Kézdire (talán később, egy-két hét múlva), így levélben mellékelem a verset. Várom a kötetedet, remélem, most már hamarosan megjelenik. Addig is: gyógyulj meg, ha netán még maródi lennél. El kell majd koccintanunk egy poharat az új lakásotokra. Itt semmi újság, az antológiát megszerkesztettük (összecsaptuk). Küldj új verseket!
Baráti szeretettel: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. november 19.
Tőkés Zoltánnak, Kolozsvár

Kedves Zoltán!
Mellékelten visszaküldöm azokat a verseket, amelyek kimaradtak az antológiából. Elfogadtunk két Síkmértant, de megtörténhet, hogy végül csak az egyik jelenik meg.
Jó munkát! Ha erre jársz, keress meg!
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. november 19.
Kozma Szilárdnak, Csíkszereda

Kedves Szilárd!
Verseid közül végül is – sajnos – két rövidebb került be antológiánkba: Újhold és Csendélet. Jobban szerettem volna valamelyik hosszabbat, de nem lehetett. Mellesleg: hosszabb lélegzetű verseid kompozíciója általában biztos, tiszta, egységes, viszont képanyaguk nagyon sokszor zavaros, sztereotip – néhol kissé szentimentális – motívumokat is belekeversz. Ezen érzésem szerint könnyű segíteni: nagyobb önkontroll, szigorúbb rostálás szükségeltetik hozzá.
Jó munkát! Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. november 19.
Visky Andrásnak, Hegyközpályi, Bihar megye

Kedves András!
Varga Gabinak már megírtam, de esetleg nem találkoztál vele, és így nem tudod: antológiánkba A szürkület háló című hosszú versedet (már-már poé­ma) vettük be, december vége felé fog megjelenni. Időm, energiám nincsen most, hogy részletesen elmondjam véleményemet verseidről, de abból, hogy mit választottunk, magad is megítélheted. Jó dolgokat csinálsz – néha szigorúbb is lehetnél magadhoz, sok még a jelentéktelen szöveg. Ez a hosszú vers viszont komoly találat.
Barátsággal üdvözöl: Markó Béla

Marosvásárhely, 1980. november 19.
Kapui Ágotának, Sepsiszentgyörgy

Kedves Ágota!
Úgy emlékszem, nem válaszoltam meg az antológiába küldött verseit. Variációk a szabadságra című hosszabb versét fogadtuk el, december vége felé fog megjelenni. Úgy látom, kilábalt a hullámvölgyből (ha volt ilyen), ezek jobb, erősebb szövegek, mint az egy-két évvel ezelőttiek.
Szeretettel üdvözli: Markó Bé