[ShakespeareLátó - 2014. április](MEASURE FOR MEASURE)SZEREPLŐK:

HERCEG, Vincentio, Bécs uralkodója
(átöltözve: LUDWIG testvér)
ESCALUS [eszkalusz], idős államférfi
VARRIUS, a Herceg barátja
ANGELO [andzseló], a helytartó
MARIANN, Angelo elhagyott jegyese

CLAUDIO,1 fiatal úriember
GIULIETTA [dzsulietta],2 a szerelme
IZABELLA, Claudio húga

LUCIO [lúcsió], léha aranyifjú
ELSŐ FICSÚR
MÁSODIK FICSÚR
HABOSSY,3 ostoba nemes

KEFÉNÉ,4 bordélytulajdonos
POMPÓ,5 az alkalmazottja, csapos és lányfelhajtó

KÖNYÖK,6 öreg közrendőr
BÖRTÖNŐR7
BÁRDOLAT,8 hóhér
BERNÁT, lecsukott bűnöző, alkoholista
BÍRÓ

TAMÁS TESTVÉR,9 szerzetes
FRANCISKA, apáca

Udvari emberek, rendőrök, szolgák, polgárok, egy fiú.

* * *

Történik Bécsben ill. Bécs közelében.

I. FELVONÁS, 1. SZÍN

A Herceg palotája.
Jön a Herceg, Escalus, urak, szolgák.


HERCEG    Escalus!
ESCALUS    Fenség?
HERCEG    A jó kormányzás tudományát önnek
    kár volna fejtegetnem, hiszen ön
    (ezt el kell ismernem) nagyobb tudású    5
    e dolgokban, mint amennyi tanácsot
    én adhatnék. Nincs tehát más teendő:
    bölcsességéhez társuljon hatalmam,
    s így működjön. Népünk szokásait,
    városunk jogrendjét, törvényeink    10
    alkalmazását ön betéve tudja;
    nincs más, akit elmélet s gyakorlat
    így gazdagít. Ez a megbízatása;10
    de botlás nélkül járjon! – Szóljanak;
    hívják be, kérem, Angelo urat.    15
Egy szolga el.
    Mit gondol, vajon hogy fog képviselni?
    Mert tudja meg: gondos mérlegeléssel
    őt választottam,11 hogy helyettesítsen
    távollétem alatt. Övé a zordság,
    övé a kegyelem – mert ráruházom    20
    minden hatalmamat. Mit gondol erről?
ESCALUS    Ha van itt Bécsben olyan, aki képes
    e megtisztelő terhet jól viselni:
    az ő, a nemes Angelo.
Jön Angelo.
HERCEG                                    Jön is.
ANGELO    Fenségednek állok szolgálatára.    25
    Parancsoljon: mit óhajt?
HERCEG                                       Angelo,
    az életmódod szinte rád van írva,
    s ha bárki megnéz, feltárul előtte
    múltad s jövőd. Hibátlan jellemed
    nem magántulajdonod: ne fecséreld    30
    csak magadra, és magadat se arra.12
    Az ég úgy teremt minket, mint a lámpát:
    az se magáért ég. A lelki nagyság,
    ha nem sugárzik szét, semmit sem ér:
    fölösleges...! Egy nagyszabású lélek    35
    nagy célokra való! Úgy kölcsönöz
    a Természet akárcsak egy garasnyi
    tehetséget, hogy kamatot szed érte:
    mint gondos istennő, kiköt magának
    hálát és százalékot. – De minek    40
    tanítom azt, ki tanárom lehetne...?
    Fogadd el, Angelo!13
    A távollétemben te leszel én.
    Halált, kegyelmet Bécsben a te nyelved
    vagy a te szíved adhat. Escalus    45
    (bár ő a rangidős) most második lesz.
    Tessék, a megbízás.
ANGELO                                 Fenséges úr,
    tegye próbára nyersanyagomat,
    mielőtt ilyen nagy, nemes alak
    képmását ráüti.14
HERCEG                            Nincs több kibúvó.    50
    Kiérlelt s megfontolt mérlegelés
    vezetett hozzád; fogadd el tehát.
    Oly sürgős ok miatt sietek el,
    mely most nem engedi, hogy megbeszéljünk
    sok fontos kérdést. Írok majd önöknek,    55
    ha időm s ténykedésem úgy kívánja,
    beszámolok; meg tudni is szeretném,
    hogy mik esnek meg itthon. Ég önökkel.
    Végezzék kiválóan, azt szeretném,
    a feladatukat.
ANGELO                        Fenséges úr,    60
    el szabad kísérnünk egy darabon?
HERCEG    Annyira sietek, hogy nem lehet.
    És nem is kell, mondom, ne is törődj
    ilyesmivel. Tiéd a jogköröm,
    betartatod vagy enyhíted a törvényt    65
    belátásod szerint. Add a kezed,
    csöndben megyek. Én szeretem a népet,
    de nem szeretem magam mutogatni:
    hasznos, de nekem mégse élvezet
    az éljenzés, a taps, az üdvrivalgás;    70
    és énszerintem nem bölcs, aki ebben
    sütkérezik. Még egyszer: ég önökkel!
ANGELO    Óvja az ég, fenség, járjon sikerrel!
ESCALUS    Az ég vezesse, s hozza is haza!
HERCEG    Köszönöm. Ég önökkel.    75
Herceg el.
ESCALUS    Nagyon kérem, uram, engedje meg,
    hogy nyíltan szóljak: énnekem hiányzik
    a hatásköröm pontos megszabása.
    Van hatalmam – de mennyi és milyen?
    Ezt nem közölték.    80
ANGELO    Így vagyok én is. Jöjjön most velem,
    és hamar fogunk megoldást találni
    e kérdésben.
ESCALUS                      Parancsoljon velem.
Mindketten el.I. FELVONÁS, 2. SZÍN

Néhány nappal később. Keféné sörözője előtt.
Jön Lucio, Első Ficsúr, Második Ficsúr.


LUCIO    Ha a Herceg meg a többi uralkodó nem tud megegyezni Magyarországgal,15 akkor az összes uralkodó együtt fogja megtámadni a magyar királyt.
ELSŐ FICSÚR    Adja az ég, hogy béke legyen, és ne harapjon belénk ez az Agyarkirály!16
MÁSODIK FICSÚR    Ámen.
LUCIO    Ez úgy hangzott, mint a szenteskedő kalóz, aki a hajóján kiszögezte a Tízparancsolatot, de egyet kivakart belőle.
MÁSODIK FICSÚR    „Ne lopj”?
LUCIO    Azt kitörölte.
ELSŐ FICSÚR    Persze, mert az a parancsolat azt parancsolja, hogy a kapitány meg a legénység ne gyakorolja a mesterségét: pedig a kalózok lopni indulnak. Mi, katonák se szeretjük hallani, hogy az asztali áldásban békéért könyörögnek.
MÁSODIK FICSÚR    Én sose hallottam, hogy a katonák ezt ne szeretnék.
LUCIO    Na ja, sose voltál olyan helyen, ahol asztali áldást mondanak.
MÁSODIK FICSÚR    Én!? Tucatszor legalább.
ELSŐ FICSÚR    Igen? Énekelve is?
LUCIO    Versben is. Többféle nyelven!
ELSŐ FICSÚR    Sőt, többféle vallásban!
LUCIO    Miért ne? Az áldás, az áldás, még a hitviták közepette is. De terajtad sajnos nem fog az áldás, mert egy romlott gazember vagy.
ELSŐ FICSÚR    Igen? Szerintem te meg én egy anyagból vagyunk kiszabva.
LUCIO    Persze, de egy anyagból nagyon más formákat lehet kiszabni. Te csak olyan széle-csík vagy.
ELSŐ FICSÚR    Te meg a kerek közepe, mi? Amiből a fenekét csinálják. Inkább vagyok széle-csík, mint fenék, amit addig koptatnak, míg sima nem lesz, mint a vérbajosok kopasz feje. Olyan leszel te is, már kezd hullani a hajad. Fáj, hogy így kell beszélnem!
LUCIO    Fáj, mi? A beszélés? Szóval már hólyagosodik a szád. Akkor nálad már előrehaladt a vérbaj. Köszönöm ezt az őszinte vallomást. Ha ezentúl iszunk az egészségedre, én kezdem, mert nem iszom utánad a korsóból.
ELSŐ FICSÚR    Hú, ebből nem tudok kimászni. Elástam magam.
MÁSODIK FICSÚR    El. Bár nem is baj, hiszen közeleg a halálod.
Jön Keféné.
LUCIO    Nicsak, nicsak! Itt jön a Csillapítás Asszonya!17 Én az ő házában már úgy bevásároltam nyavalyákból, hogy ha összeadom, tudod, mennyire rúg?18
MÁSODIK FICSÚR    Mennyire?
LUCIO    Tippelj.
MÁSODIK FICSÚR    Mint a ló, az tud jól tökön rúgni.
ELSŐ FICSÚR    De mennyire!
LUCIO    Hozzá még egy francia import nyavalya.
ELSŐ FICSÚR    Te állandóan betegségeket látsz belém, pedig nagyon tévedsz: nincs énbennem semmi!
LUCIO    Hát az tény, üres vagy belül. Még a csontjaid is üresek, mert kirágja őket az erkölcstelen életmód.
ELSŐ FICSÚR    (Kefénéhez)19 Na mi újság? Máma éppen melyik oldala nyilall?
KEFÉNÉ    Ne is mondja. Most tartóztattak le egy embert, viszik a börtönbe; pedig az ötezerszer annyit ér, mint maguk együttesen.
MÁSODIK FICSÚR    Árulja el, ki az?
KEFÉNÉ    Hát Claudio, kérem. Bizony, Claudio úr.
ELSŐ FICSÚR    Claudiót, börtönbe? Az nem lehet.
KEFÉNÉ    Márpedig így van. Láttam, ahogy letartóztatják; láttam, ahogy viszik el; ráadásul három nap múlva lecsapják a fejét.
LUCIO    Na most komolyan, ez már nem olyan vicces. Biztos maga ebben?
KEFÉNÉ    Teljesen. Azért van ez, mert teherbe ejtette Giulietta [dzsulietta] kisasszonyt.
LUCIO    Most, hogy mondja, lehet, hogy igaz. Claudióval megbeszéltük, hogy találkozunk két órával ezelőtt, és ő mindig pontosan tartotta, amit ígért.
MÁSODIK FICSÚR    Egyébként ez egybevág azzal, amiről a múltkor beszélgettünk.
ELSŐ FICSÚR    És főleg megfelel a rendeletnek, amit közzétettek.
LUCIO    Gyerünk! Nézzük meg, mi igaz ebből!
Lucio, Első Ficsúr, Második Ficsúr el.
KEFÉNÉ    Na tessék. Itt van a háború, a járvány, az a sok akasztás, aztán ugye a szegénység, nekem meg persze hogy pang az üzletem!
Jön Pompó.
    Mi van, fiú? Mi újság?
POMPÓ    Ott visznek valakit a börtönbe.
KEFÉNÉ    Miért, mit csinált?20
POMPÓ    Asszonyt.
KEFÉNÉ    De mi a bűne?
POMPÓ    Halivadékot helyezett ki a halastóba.
KEFÉNÉ    Micsoda? Ja, őmiatta vár gyereket egy lány.
POMPÓ    Nem lány az már, ha gyereket vár...! Mondja, hallott a rendeletről?
KEFÉNÉ    Melyik rendeletről, fiam?
POMPÓ    Bécs külvárosában minden nyilvánosházat le kell bontani.
KEFÉNÉ    És amik benn vannak a városban?
POMPÓ    Azt mind meghagyják magnak, míg kinőnek az újak. Azokat is le akarták bontani, de egy okos polgár megvette az összeset.
KEFÉNÉ    És a mi testápoló-szalonjainkat a külvárosban? Lerombolják?
POMPÓ    Földig, asszonyom.
KEFÉNÉ    Rémes. Hát nincs ebben az országban jogbiztonság? Énvelem mi lesz?
POMPÓ    Maga ne féljen. A jó vállalkozónak mindig akad ügyfele. Legföljebb majd helyet változtat, attól még nem kell ipart változtatni. Én továbbra is a csaposa leszek. Föl a fejjel! Meglátja, méltányosan bánnak magával, hisz maga annyit dolgozott, hogy majd’ belevakult. Magával kivételt tesznek.
KEFÉNÉ    (hallja a közeledőket) Mi van itt, csaposkám? Menjünk!
POMPÓ    Ott jön Claudio úr, kíséri be a Börtönőr; ott meg Giulietta kisasszony!
Keféné és Pompó el.21 – Jön a Börtönőr, csendőrök, Claudio. – Közben Giuliettát átvezetik a színen.22 – Jön Lucio, Első Ficsúr, Második Ficsúr.23
CLAUDIO    (a Börtönőrhöz) Minek kell engem közszemlére tenni?
    Vigyen a börtönbe, ha oda kell.
BÖRTÖNŐR    Én nem rosszindulatból teszem ezt:    110
    így mondta Angelo úr őkegyelme.
CLAUDIO    Lám, ez a félisten, a Hatalom,
    bűnünkért kőkeményen megfizettet.
    Az ég is az egyiken könyörül,
    a másikon nem.24 S mi ezt elfogadjuk.    115
LUCIO    De Claudio, mért visznek, mint rabot?
CLAUDIO    Túl szabad voltam, Lucio [lúcsió], azért.
    A túl sok evésre koplalni kell.
    Látod: a mértéktelen lazaságnak
    rabság a vége. A természetünk,    120
    mint mohó patkány mérgezett csalétket,
    saját vesztét zabálja, s belehal.
LUCIO    Ha én ilyen bölcsen tudnék beszélni a letartóztatásban, odahívnám a hitelezőimet, hogy ott tárgyaljunk! Na de komolyan, inkább volnék bolond a szabadságban, mint hogy bölcs legyek a börtönben. Mi a bűnöd, Claudio?
CLAUDIO    Ha kimondanám, az megint bűn volna.
LUCIO    Mi az, gyilkosság?
CLAUDIO    Nem.
LUCIO    Erkölcstelenség?
CLAUDIO    Mondjuk így.
BÖRTÖNŐR    Gyerünk, uram, menni kell tovább!    130
CLAUDIO    (a Börtönőrhöz) Egy szót még, barátom. – Lucio, egy szóra, kérlek.
LUCIO    Százra is, ha az rajtad segít. Ennyire figyelik most az erkölcstelenséget?
CLAUDIO    (félrevonja Luciót) A helyzet ez: mi hűséget fo-
gadtunk,
    így Giulietta ágya az enyém lett.    135
    Ismered őt. Én nejemnek tekintem,
    bár nem történt meg hivatalosan
    a házasságkötés. Vártunk vele,
    hogy szaporodjon még a hozomány,
    amit az ő rokonsága kuporgat.    140
    Előlük is titkoltuk, azt remélve,
    hogy később bőkezűbbek lesznek. Ámde
    közös játékunk nem maradt titok:
    öles betűkkel látszik Giuliettán.
LUCIO    Mi? Teherbe esett?
CLAUDIO                                Sajnos igen.    145
    És most a Herceg új helyettese –
    talán mert új hatalma elvakítja,
    vagy mert a társadalom őszerinte
    egy ló, amit megül a vezető,
    s mert új a nyeregben, érezteti,    150
    hogy ki az úr, s megsarkantyúzza rögtön;
    vagy ez a rang teszi könyörtelenné,
    vagy személyes ambíciója ez –
    fogalmam sincs, szóval az új helyettes
    föléleszt régi jogszabályokat,    155
    amik, mint rozsdás öreg fegyverek,
    a falon függtek majd’ húsz éven át,
    mellőzve; s ő, hogy hírneves legyen,
    a szunnyadó, poros törvényeket
    rám kényszeríti. Hírnevet akar.    160
LUCIO    Biztos, hogy így van. A fejed olyan ingatagon ül a nyakadon, hogy egy szerelmes fejőnő egy sóhajjal lefújhatná. Üzenj a hercegnek és tőle kérj kegyelmet.
CLAUDIO    Üzentem én, de sehol sem találják.    165
    Egy szívességre kérlek, Lucio.
    A húgom épp ma vonul kolostorba,
    megkezdeni a próbaidejét.
    Tárd elé, milyen veszélyben vagyok,
    kérd meg a nevemben, hogy nyerje el    170
    a helytartó kegyét. Személyesen
    próbáljon hatni rá. Most ebben áll
    minden reményem. Húgom fiatal,    172/a
    s ez megindítja szavak nélkül is
    a férfiakat. Amúgy is ügyes,
    ha érvelni vagy vitatkozni kell,    175
    és könnyen meggyőz bárkit.
LUCIO    Adja az ég, hogy így legyen; egyrészt hogy bátorítást adjon más ilyeneknek, akik egyébként súlyos vádaknak néznek elébe; másrészt hogy te még élvezhesd az életedet, amit kár volna biliárdon elveszteni, csak mert a dákódat rosszul használtad! Megyek a húgodhoz.
CLAUDIO    Köszönöm, Lucio, igazi barát vagy!    182
LUCIO    Két óra múlva.
CLAUDIO    (a Börtönőrhöz) Mehetünk, ember.
Mind el.

I. FELVONÁS, 3. SZÍN

Ugyanakkor. Szerzetesi cella a ferences kolostorban.
Jön a Herceg és Tamás testvér.


HERCEG    Nem! Szentatyám, ez eszébe se jusson.
    Nem tud a szerelem gyönge nyila
    egy páncélt átütni. Más oka van,
    hogy titkos búvóhelyet kérek öntől;
    érettebb, súlyosabb, mint ifjú lelkek    5
    heveskedése.
TAMÁS                      Elmondhatja, fenség?
HERCEG    Atyám, ön tudja legjobban, hogy én
    mindig szerettem elvonultan élni,
    lenéztem a sok rendezvényt, ahol
    csak pénz és ifjúság páváskodik.    10
    Most átadtam a nemes Angelónak
    – ő tiszta erkölcsű, szigorú ember –
    a teljhatalmat itt Bécs városában.
    Ő úgy tudja: Lengyelországba mentem,
    mert ezt hintettem el a köztudatban,    15
    s mindenki ezt hiszi. Ugye, atyám,
    azt kérdezi, hogy mért csinálom ezt?
TAMÁS    Bátorkodom, fenség.
HERCEG    Van sok kemény törvényünk, zord szabályunk,
    a rugdaló csikókat zabolázni;    20
    ám jó tíz éve nem használjuk őket,
    szunnyadnak, mint az elhízott oroszlán,
    mely nem vadászik. S mint szelíd apa,
    aki, bár behozza a nyírfavesszőt,
    csak lerakja a gyerekek elé,    25
    de sosem használja, s végül a virgács
    nevetség tárgya, nem fenyegető –
    így az a törvény, mely nem sújt: halott!
    A szabadság fricskázza a jogot,
    gyerek veri a dajkát, s összeomlik    30
    a tiszta erkölcs.
TAMÁS                          Fenségeden állt,
    hogy rájuk szabadítsa a jogot!
    Ijesztőbb lett volna, ha ön csinálja,
    mint így, hogy Angelo!
HERCEG                                      Sőt, túl ijesztő.
    Mivel az én hibám volt, hogy a népnek    35
    így engedtem, zsarnok lenne belőlem,
    ha megtorolnám azt, amire én
    biztattam őket – mert az biztatás,
    ha bűnt nem büntetünk. Ez az oka,
    atyám, hogy Angelót kértem föl erre;    40
    ő fog az én nevemben odacsapni,
    anélkül, hogy az én személyemet
    lejáratná. – Hogy lássam ténykedését,
    szeretném szerzetesként megfigyelni
    helytartómat s a népet. Tegye meg,    45
    hogy ad barátcsuhát és kitanít,
    hogyan viselkedjek mint szerzetes
    mások előtt. Majd mondok többet is
    az indokaimról, ha lesz időnk.
    Most annyit: Angelo úr puritán,    50
    a bűnnek ellenáll; nem vallja be,
    hogy ereiben vér folyik; s kenyérrel,
    nem kővel él...!25 Várom kíváncsian:
    megváltozik-e, hogy hatalma van?
Mindketten el.

I. FELVONÁS, 4. SZÍN

Kicsivel később. Apácakolostor fogadóterme.
Jön Izabella és Franciska.


IZABELLA    S nektek apácáknak mást nem szabad?
FRANCISKA    Ennyi szabadság nem elég?
IZABELLA    De! Nem úgy mondom, hogy többet kívánnék.
    Sőt inkább szigorúbb korlátra vágyom
    itt a klarissza-apácák között.26    5
LUCIO    (kintről) Szép jó napot!
IZABELLA                                      Ki az? Ki kiabál?
FRANCISKA    Ez férfihang. Kedves jó Izabella,
    nyiss ajtót te, kérdezd meg, mit akar!
    Neked szabad: nem tettél fogadalmat.
    Azután már nem szólhatsz férfihez,    10
    csak úgy, ha ott a Főnökasszony is;
    ha beszélsz, arcod nem mutathatod,
    ha mutatod, akkor meg nem beszélhetsz.
Lucio ismét szól.
    Hallod? Megint szól. Beszélj vele te.
Franciska el.27
IZABELLA    (kiszól) Jó napot magának is! Ki van ott?    15
Jön Lucio.
LUCIO    Üdvözlégy, szűz – mert arcodon a rózsák
    mutatják: az vagy. Mondd, odakísérnél
    egy Izabella nevű lány elébe?
    Még próbaidőn van itt, ő a húga
    boldogtalan bátyjának, Claudiónak.    20
IZABELLA    „Boldogtalan bátyjának”? De miért?
    Hadd kérdezzem, ugyanis én vagyok
    Claudio testvérhúga, Izabella.
LUCIO    Szép hölgy, a bátyád sokszor üdvözöl! –
    Nem cifrázom tovább: börtönbe csukták.    25
IZABELLA    Te jó ég! Miért?
LUCIO    Olyasmiért, amit – ha én ítélném –
    hálával jutalmaznék s köszönettel.
    Teherbe ejtette a kedvesét.
IZABELLA    Jaj, miket beszélsz össze!
LUCIO                                        Pedig így van.    30
    Most nem szövök meséket, bár szokásom
    a lányokkal e vétket elkövetni –
    no de egy szűzzel mégse játszhatok.
    Én téged égi szentnek tartalak:
    lemondásoddal28 öröklétbe léptél,    35
    s a lelkeddel őszintén kell beszélni,
    ahogy egy szenttel.
IZABELLA    Ne beszélj szentekről s ne gúnyolódj!
LUCIO    Jaj, dehogyis! – Mondom a lényeget:
    a bátyád s a szerelme egyesültek,    40
    és ahogy az evéstől megtelünk,
    s a nyáridő az elvetett magot
    terméssé érleli, úgy mutatja méhe
    Claudio szorgalmas munkálkodását.
IZABELLA    Valaki terhes...? Az én Giuliettám?!    45
LUCIO    Hogyhogy a tied?
IZABELLA    Az iskolában úgy szerettük egymást,
    hogy testvérséget fogadtunk.
LUCIO                                             Nos, ő az.

IZABELLA    Hát vegye feleségül!
LUCIO                                 Hát ez az!
    A Herceg kurtán-furcsán távozott.    50
    Sok úriembert – köztük engem is –
    hitegetett, hogy hadba vonulunk;
    de most megtudtuk a bennfentesektől,
    hogy nyilatkozatának köze nem volt
    igazi szándékához. A helyén,    55
    méghozzá teljes fölhatalmazással,
    Angelo kormányoz; egy olyan ember,
    akiben hólé csorog vér helyett,
    a vágyak lüktetését sosem érzi,
    mert természetét elfojtja magában    60
    munkával, tudománnyal, böjtöléssel.
    Most ráijeszt azokra, akik eddig
    a törvényt körülfutkosták vidáman,
    mint egerek az oroszlán fejét.
    Előkapart egy törvényt s az alapján    65
    bátyádra máris halálbüntetést    65/a
    szabott ki. Le is tartóztatta rögtön,
    s a törvényt – elrettentő példaként –
    szórul-szóra betartja. Nincs remény,
    hacsak te meg nem próbálod imáddal
    meglágyítani Angelót. Ez ügyben    70
    küldött ide a bátyád.
IZABELLA                                  Igazán
    a halálát akarja?
LUCIO                           Már kimondta.
    S a börtönőr már parancsot kapott
    a kivégzésre.
IZABELLA    De én miféle képességeimmel    75
    segíthetek?
LUCIO                    Próbáld ki az erődet!
IZABELLA    Erőm? Kétlem, hogy volna.
LUCIO                                            Ó, a kétség
    nagy ellenség: miatta nem nyerünk,
    mert nem próbálkozunk! Menj Angelóhoz,
    és tanítsd meg neki: ha kér a lány,    80
    a férfi istent játszik; de ha sír
    s térdelve könyörög, még el se mondja
    a kívánságát, máris teljesítik.
IZABELLA    Meglátom, mennyit tehetek.
LUCIO                                              De gyorsan!
IZABELLA    Indulok is.    85
    A Főnökasszonnyal meg kell beszélnem,
    hogy elmegyek. – Hálásan köszönöm.
    A bátyámat üdvözlöm. Még ma este
    hírt fogok adni, hogy mire jutottam.
LUCIO    Hát akkor, búcsúzom is.
IZABELLA                                       Ég veled.    90

Más-más irányban mindketten el.


JEGYZETEK
1 Claudio: három szótagnak veszem: [klau-di-ó], „tá-ti-tá”, tehát nem [kla-u-di-ó], mert az szétfeszítené a jambust. 2 Giulietta: az eredetiben Julietta vagy röviden Juliet, azaz Júlia. Én mindig a hosszabb formát használom (olaszosan Giulietta-nak írva, hiszen a magyarban nincs Julietta), már csak azért is, hogy ne egyezzen a Rómeó és Júlia női főszerep­lőjével. 3 Habossy: ang. Froth, ’sörhab’ vagy ’tajték’. 4 Keféné: ang. Mistress Overdone, azaz Overdone-né. Az overdone jelentése ’túlhasznált, elcsépelt’. 5 Pompó: ang. Pompey (ejtsd [pompi]), mely a latin Pompejus egyszerűsí­tett formája – ám itt a név idétlen hangzása a lényeg, nem a klasszikus utalás. A II. 1-ben ő maga közli, hogy teljes neve Pompey Bum; a bum jelentése ’csavargó’ ill. ’ülep’. – Az eredetiben a megszólalásai Clown-ként vannak jelölve, tehát ő a hivatásos komikus. 6 Könyök: ang. Elbow. Öregember, egy ízben ’father’-nak szólítják. 7 Börtönőr: Provost, egyszemélyben börtönparancsnok és csendőrtiszt. A rövidség kedvéért nevezem Börtönőrnek. 8 Bárdolat: Abhorson, nehezen fordítható névjáték, az abhor ’irtózni’ és a (w)hor(e)son ’kurva fia, gazember’-ből összetéve. 9 Tamás: csak a darab első felében szerepel, a második részben Péter nevű szerzetes van. A mai kiadók arra hajlanak, hogy ez Shakespeare következetlensége, és ugyanarról a szerzetesről van szó. 10 A színpadi hagyomány szerint átnyújtja az iratot. 11 A Herceg fejedelmi többesben beszél (választottuk…), ám ez a mai közönségnek zavaró lenne. 12 Értsd: ne csak a saját jellemed fejlesztésével légy elfoglalva. 13 Hold therefore, Angelo. Úgy is érthető: „Légy kitartó, szilárd.” 14 Értsd: valóban nemesfémből vagyok-e, hogy – mint a pénzre – rám üssék az uralkodó képét? 15 Shakespeare tudta, hogy Bécs szomszédos Magyarországgal, s hogy Magyarországon jó ideje folyik a hadakozás a törökök ellen. – Lucio úgy véli, a Herceg politikai tárgyalás céljából utazott el.  16 Az eredetiben szójáték a Hungary és hungry (éhes) szavak hasonlósága alapján. 17 Mert az ő intézménye a vágyak csillapítását szolgálja. 18 Furcsa, hogy ezt Lucio mondja, aki büszke az egészségére. Sokak szerint hibás az eredeti, és ez az Első Ficsúr szövege. 19 Egyesek szerint Keféné csak itt jön be. 20 Furcsa, hogy Keféné elmondatja magának Pompóval azt, amit az előbb ő maga mondott el. Lehet, hogy az őskiadás hibás; de lehet, hogy Shakespeare így akarta fokozni a hatást. 21 Itt a régebbi kiadások új színt kezdtek, mivel úgy vélték, a szín egy pillanatra üres marad. 22 Giulietta nem szólal meg ebben a jelenetben. 23 Egyes kiadók szerint Lucio (és a két Ficsúr, vagy csak a Második) csak a 116. sornál jön be. 24 Utalás a Bibliára: „Azon könyörülök, akin könyörülök, annak irgalmazok, akinek irgalmazok” (Szt. Pál levele a Rómaiaknak 9,15). 25 Utalás a Bibliára. A pusztában böjtölő Jézusnak, amikor megéhezett, azt ajánlotta az ördög, hogy változtassa a köveket kenyérré, s abból lakjon jól (Mt 4,3). 26 Klarisszák: a ferences rend női ága, amely az alapítójáról, Szt. Kláráról van elnevezve. 27 Egyesek szerint Franciska bent marad, és lefátyolozva, némán hallgatja őket, hiszen nem illene Izabellát egy férfival kettesben hagynia. 28 Lemondás: aki apácának megy, az lemond a világról, az élet örömeiről.