[2010. június]


 Anyai dédanyám füzetébőlEZERNYOLCSZÁZHETVENHÉT


Férjemet egyszer oda hívattya magához
Férjemet egyszer oda hívattya magához


nagyságos Kenyeres János úr.
nagyságos Kenyeres János úr.


És mondja férjemnek: „Hallottam, Ötsém Uram,
És mondja férjemnek: „Hallottam, Ötsém Uram,


hogy milyen szerencsétlen mindenbe.”
hogy milyen szerencsétlen mindenbe.”


„Bizony én az vagyok, nagyságos Uram Bátyám” –
„Bizony én az vagyok, nagyságos Uram Bátyám” –


fakadozott férjem elkeseredve.
fakadozott férjem elkeseredve.


„Hát azért hívattam Jani Ötsémet,
„Hát azért hívattam Jani Ötsémet,


hogy nem volna-é hajlandó
hogy nem volna-é hajlandó


felmenni a hegyre az én sertéseimmel?”
felmenni a hegyre az én sertéseimmel?”


Férjem egy kicsit gondolkozott.
Férjem egy kicsit gondolkozott.„Nem mondom, nagyságos úr, instállom,
„Nem mondom, nagyságos úr, instállom,


hogy fel nem mennék.
hogy fel nem mennék.


De nagyon rossz emberek vannak ottan,
De nagyon rossz emberek vannak ottan,


kiálló betyárok.”
kiálló betyárok.”


Azt mondja nagyságos Kenyeres János úr:
Azt mondja nagyságos Kenyeres János úr:


„Nem mondom én, hogy nintsenek.
„Nem mondom én, hogy nintsenek.


Hanem az okos ember el tud azokkal is bánni,
Hanem az okos ember el tud azokkal is bánni,


hogy nem bántják azok az embert.”
hogy nem bántják azok az embert.”


„Az embert ugyan jóllehet, nem bántják,
„Az embert ugyan jóllehet, nem bántják,


de hát ha a jószágba tesznek kárt,
de hát ha a jószágba tesznek kárt,


mit teszek akkor?”
mit teszek akkor?”


„Hát nem egyebet, Ötsém Uram,
„Hát nem egyebet, Ötsém Uram,


hanem ád nékik annyit,
hanem ád nékik annyit,


amennyit csak megehetnek.”
amennyit csak megehetnek.”


„Na jól van nagyságos úr, instállom,
„Na jól van nagyságos úr, instállom,


akkor felmegyek a hegyre a sertéseivel.”
akkor felmegyek a hegyre a sertéseivel.”


Felméne férjem a hegyre a sertésekkel,
Felméne férjem a hegyre a sertésekkel,


és otthon hagyott engem a sok beteg gyerekikkel.
és otthon hagyott engem a sok beteg gyerekikkel.


De bizony férjemnek nagyon kijutott
De bizony férjemnek nagyon kijutott


a hegyen való léttel.
a hegyen való léttel.


Mikor felment férjem a sertésekkel,
Mikor felment férjem a sertésekkel,


mindgyá’ lettek komák vagy hatan,
mindgyá’ lettek komák vagy hatan,


a Cser Csel bandájai.
a Cser Csel bandájai.


És körülfogták férjemet,
És körülfogták férjemet,


és választani kellett nékik sertést,
és választani kellett nékik sertést,


mert nyilatkoztak, hogy ehetnének.
mert nyilatkoztak, hogy ehetnének.


A legszebbikre ugrottak rá,
A legszebbikre ugrottak rá,


a mékre ők akartak.
a mékre ők akartak.


Akkor megszúrták, megperzselték,
Akkor megszúrták, megperzselték,


zákba lökték és elvitték.
zákba lökték és elvitték.


De a’ még nem lett volna nagy baj.
De a’ még nem lett volna nagy baj.


De férjemnek meg megmondták,
De férjemnek meg megmondták,


hogy hol lesznek és azt mondták,
hogy hol lesznek és azt mondták,


hogy néki is muszály estére odamenni,
hogy néki is muszály estére odamenni,


ahol ők vatsorálnak.
ahol ők vatsorálnak.


Hej, teremtő Isten, most mit tegyek –
Hej, teremtő Isten, most mit tegyek –


gondolkozott a férjem.
gondolkozott a férjem.


Ha el nem megyek, az is baj lesz.
Ha el nem megyek, az is baj lesz.


Ha elmegyek pedig és köztük múlatok,
Ha elmegyek pedig és köztük múlatok,


és valaki beadja őket,
és valaki beadja őket,


engemet is akkor vélek agyonlövődöznek.
engemet is akkor vélek agyonlövődöznek.


Na a’ lesz, ami lesz, muszály mennem.
Na a’ lesz, ami lesz, muszály mennem.


És mikor odaér,
És mikor odaér,


bebújnak a kis oláh kunyhóba.
bebújnak a kis oláh kunyhóba.


Hát mán akkor meg volt főve
Hát mán akkor meg volt főve


a nagy bográts hús.
a nagy bográts hús.


És vacsorálni kellett.
És vacsorálni kellett.


Mondták férjemnek, hogy „Pringye, pringye.”
Mondták férjemnek, hogy „Pringye, pringye.”


De még úgy kellett enni,
De még úgy kellett enni,


hogy egy vége a Cser Csel szájába volt,
hogy egy vége a Cser Csel szájába volt,


a másik pedig férjem szájába volt.
a másik pedig férjem szájába volt.


És úgy kellett egymást csókolgatni.
És úgy kellett egymást csókolgatni.


De ez többször, nem csak egyszer,
De ez többször, nem csak egyszer,


hanem úgy kellett vélek mulatni.
hanem úgy kellett vélek mulatni.


Mert ha kedvüket be nem töltötte volna,
Mert ha kedvüket be nem töltötte volna,


akkor meg attól is félt volna,
akkor meg attól is félt volna,


hogy agyon lövik és a völgybe lökik.
hogy agyon lövik és a völgybe lökik.


Úgy tele volt azoknak tüszőjük revolverrel,
Úgy tele volt azoknak tüszőjük revolverrel,


hogy 12 is volt egy egynél,
hogy 12 is volt egy egynél,


alig bírták hordozni magokkal.
alig bírták hordozni magokkal.


Végre katunaságot rendeltek számukra,
Végre katunaságot rendeltek számukra,


de azok nem találtak rájok.
de azok nem találtak rájok.


Végre a belényesi szolgabíró
Végre a belényesi szolgabíró


lövődözte őket agyon,
lövődözte őket agyon,


kapott is érte vagy 1000 forintot.
kapott is érte vagy 1000 forintot.


Bizony, édes gyermekeim,
Bizony, édes gyermekeim,


ilyen lakodalmot is elkellett
ilyen lakodalmot is elkellett


édes Atyátoknak járni.
édes Atyátoknak járni.


Mikor jött a levélhordó,
Mikor jött a levélhordó,


én már akkor úgy meg voltam ijedve,
én már akkor úgy meg voltam ijedve,


hogy mit ír most édes Atyátok,
hogy mit ír most édes Atyátok,


csak úgy reszketett a kezem,
csak úgy reszketett a kezem,


míg felbontottam a levelet.
míg felbontottam a levelet.