egyszer kell ezt elmondani de jól

mert bolondot nem fogok csinálni magamból

hogy újra meg újra belekezdjek

 

kisfiú koromban szavaltam én is petőfi-verset

nem tudom hányszor

kokárdát tűztünk a kisdobosnyakkendő mellé

március tizenötödikéken 

és kiálltunk

és megtapsoltak minket

más nem történt hiába nézek

megmarkolható nyolcvanas évek 

ködös borsodi bányavidék

minden a semmié lett

 

az iskolában persze kipingáltam én is 

az arcát a tankönyvben ahogyan mindenki

és sokszor elskandáltuk hogy gatyába‘ táncol

de ez nem a korszellem volt vagy az őrsi gyűlés

hanem csak a gyerekkor amikor mindent szabad még

amikor menni kell a többiek után 

vagy előttük járni a rossz példával

a tanárok s a tankönyvek malasztjával szemben

 

vicces mégis a kilencvenes években lett

a szibériai kutatás idején

amikor úgy különben mindenféle baj jött

lemarták a húst az emberről azok az idők azok a politikák

azok a politikusok azok a pártok

és akkor még ki akarták vakarni ezt a mítoszt is

de nem ment bár sokáig tartott 

és nem is lehetett igazán odafigyelni

mit maszatoltak össze és hogyan és hányszor

de már amúgy is mindegy lett mert közben

jött a nagy magyarkodás és ellaposodott minden

az ünnepek a frázisok a betanult lózungok

elsőre is untam a könyökömön jött ki az egész

humortalanul üzente az a sok fej

hogy nincsen itt semmi dolgom

se másnak semmilyen

közben meg már az egész egy vicc volt

és még mindig egyre viccesebb lett

amit műveltek 

azok a politikusok azok a pártok

anyátok

 

innentől kellene mondanom nagyon jól

nehogy bolondot csináljak magamból

 

kis híján elhittem hogy nincsen dolgom tényleg

beszélni írni gondolkodni róla nekem nem megy

nem lehet

mert sose lesz személyes tétel

főleg hogy van amit nem is igazán értek

 

úgy láttam egy halott költőnek

mégiscsak könnyebb megúsznia a diktatúrát

mert lepereg róla és nem érinti meg őt csak akarja

ám semmiképpen sem lesz a diktatúráé

hisz éppen attól nagy a nagy költő

életműve kihúzza a szutyokból úgyis

sőt el se süllyedhet

ám a demokráciában meg

amikor az ünnepi beszéd lényege 

hogy ő is ránk szavazna ha élne

lehúzzák lenyúlják tönkreteszik

ezek a politikusok ezek a pártok

anyátok

 

de igazam ebben sem lett

mint soha semmiben

mert a diktatúra is megfogta bemocskolta csak aztán múlt lett

petőfi meg petőfi volt és petőfi maradt

ami meg most van az most fogja meg most mocskolja be

de valószínűleg csak ennyi a különbség

a diktatúra és a most között

petőfi azután is petőfi marad

mikor majd a mostra is azt mondja a könyvünk

hogy félig diktatúra volt vagy tán egészen az

mert minden megint ugyanaz

elnökök politikusok pártok

a kurva anyátok

 

most kellene ezt itt nagyon szépen és jól

nem szabad bolondot csinálnom magamból

 

sok semmilyen évnek kellett eltelnie

míg egyszer a funar-éra végén kolozsváron ért március idusa

a biasini-szálloda előtti rengeteg ember közt ott álldogáltam én is

az árva tápos és bámultam a magasban a táblát

ismeretlen téren ismerős zászlók alatt

biztonságos állami ünnep fizetett szónoka híján

a frázisok között nem bolyongott senki

vagy legalábbis nem azok között a frázisok között bolyongott

de nem is ami elhangzott hanem ahogyan mondták

és nem is a szónokok hanem akik ott állva skandálták 

s énekelték nemzeti dal himnusz szózat 

úgy robbant ki belőlük minden hang és szótag

hogy énbennem egyszerre megdörrent a tizenkilencedik század

és elemi erővel tört rám

amit már-már elfeledtem 

hogy ez az ember

az életét adta azért amit leírt

meghalt nem játszott 

attól hogy nem értem

nem viccelt meghalt

 

attól hogy nem értem

s hogy nekem nincs az az eszme

sőt semmilyen eszme sincs

őneki volt és magát adta érte

 

nem volt ebben semmi szégyen

és küldetés sem támadt bennem

inkább csak életre kelt amiről azt hittem

halva született valahogy

abban az országban ahol

az elnökök a politikusok a pártok

hej de nem foghatom rátok

mert olyan lennék mint ti

a jó kurva anyátok

 

egyszer kellett volna elmondanom ezt jól

de már látom hogy bolondot csinálok magamból

 

egy hete sincs hogy életemben először beszéltem kicsit róla

jókedvvel utaztam váradról nagykárolyba

mégis letörve jöttem onnan vissza tápiába

pedig nem történt semmi baj sem

petőfi szerelemre gyúlásának városában

csak éppen belém döccent az úton amit lassan egy éve érzek

de egészen mégis csak akkor értettem meg

hogy mit is jelent hogy nincsen már célom semmi

nincsen már amiért ide vagy oda menni

csak maga az út van amit végig kell járnom

és épp csak most halt meg a legjobb barátom

őt indulok temetni ha befejezem a verset

és vele az igényt az értelmes szabadságra

és a szerelembe vetett hitet

az övét a sajátomat

 

márpedig épp e kettő nélkül nem lehet erről beszélni jól

nem csoda hogy a végén mégis bolondot csináltam magamból