[2018. december]Ha a víz nem feketül meg egészen,
A kézmosásban semmi öröm sincs,
Mondta Pilátus,
Midőn szappanhabbal sikálta ujjait.

Időközben Jézus kicsúfoltatik, és
Megfeszíttetik,
Hogy fészkelődne a keresztfán,
Akárha jázminágyás illatában,
Hogy ecettel oltsa szomjúságát,
Hogy kimúljon egy nagyot kiáltva,
Hogy feltámadjon harmadnapon,
Hogy felmenjen a mennybe.

Időközben a keresztfát eltüzelik,
A kereszteshadakat szétforgácsolják,
És az emberi nemzetek között elmélyülő
Repedésekből fullasztó füst tör elő
Gomolyogva, puskaporfergeteg támad,
Új hajnalt hirdet a sugárzás salakja.

És végül
A víz egyre mocskosabban csordogál,
A történelem folyik tovább a maga medrében,
Poncius Pilátus pedig megelégedetten
S hatalmasan növekvő élvezettel
Továbbra is mossa kezeit.

KOVÁCS ANDRÁS FERENC fordítása