[2010. március]


 


Mint luftballon fala tágul
Túlfeszítve ég peremén
Légüres terében fészkel
Végtelen fesztávnyi fény
Sustorgó szikratelevény
Szétrebbenő csóva fény
Spirálkör izzó hajlatán
Fehéren izzított fény
Álomoszlató rohamon
Vágtázva nyilazó fény
Sárgarézüstben sistergő
Örvénykavargás a fény
Sűrű csilláma szétfröccsen
Serceg a porban a fény
Nyalábolt boltozatokon
Súlyosodó kitin fény
Égre tárult nyílásokon
Rézsút beékel a fény
Tárgyak élein lecsordul
Vissz-tükrözés éke fény
Szikrázó köszörűkövön
Lánggá élesűl a fény
Vakít és vért serkent a láng
Mindent összemos a fény
Mint luftballon fala tágul
Túlfeszítve ég peremén
Káprázat sorjáin fesel
Tűz és levegő a fény