Kevéssé ismert költőink egyike. Pedig a neve majd másfél évtizedig ott szerepelt a legnagyobb magyar irodalmi folyóirat, a Nyugat címoldalán, és nagyon sok verse is itt jelent meg. A kortársak között igen népszerű volt, Ady és Babits is meleg szavakkal írt róla.
„Szeretek verseket mondogatni, de senkiét sem úgy, mint a Szép Ernő verseit” – írja róla Babits a Nyugatban, Szép Ernő első versfüzete, az Énekeskönyv megjelenése idején, 1912-ben.
Később elfelejttettük, elfelejtették velünk. Pedig – Nemes Nagy Ágnest némileg parafrazálva – a magyar irodalom egyetlen porcikájáról sem szabadna lemondanunk látatlanul, bocsánat: olvasatlanul. Csak a 70-es években kezdték el újra kiadni, felfedezni és megbecsülni. Mára már néhány verse rangos helyet vívott ki magának irodalmi berkekben, mint például a Tandori révén (is) ismertté vált két hosszúvers: a Magányos éjszakai csavargás és a Néked szól.Róla szólva nem lehet megkerülni azt, amit már többen is elmondtak, tudniillik, hogy Szép Ernő a gyermeki látás, a gyermekkori naivitás költője. Olyan verseket köszönhetünk ennek a világlátásnak, mint a Gyermekjáték, Mint magányos lovast, Tinta stb. De verset ír a rollerről is, a csigáról is, a borotvahabról, az árokszéli pitypangról, sőt a vérszomjas házőrző is ezen a hangon szól (Egy kutyához). (Nem állom meg, és megjegyzem itt, hogy ez a vers egyik barátom kedvenc versévé avanzsált, miután Szentendre villanegyedében, estefelé, szállásadói háza felé baktatva egy, az utcán bóklászó farkaskutyával kénytelen volt élethalálharcot vívni, és természetesen senki sem sietett a segítségére… Lám, lám, milyen kitérők adódnak egy-egy vers utóéletéhez, anatómiájához. És milyen végletek vezethetnek el akár egy-egy vers mélységes átéléséhez. Mindazonáltal az átélésnek ezt a fokát nem kívánjuk senkinek sem.) De az egyes daraboknál talán fontosabb az, hogy valamiképpen egész költészetén átvonul ez a varázslatos gyermeki tekintet – ettől lesz kékebb az ég és felhőbb a felhő.Ha rá tudunk hangolódni verseinek finom, a népköltészet formavilágától sem idegen, gazdag érzelmi háttérből sugárzó dallamosságára, legtöbb darabja mai, érdesebb dallamokhoz szokott fülünk számára is élvezhető. Kissé egzotikus színezetű, szecessziós motívumokkal átszőtt versvilág ez, melyben a költő, az érzelmi árnyalatok mestere, folyamatosan ecsetel, és persze akkor és ott nagyon is korszerűen, tudatos pestiességgel átszőtt nyelven, a kor egyik lehetséges nyelvén, mely a sajátjává érik. Kortársaihoz hasonlóan a nagyvárosi ember fogékonysága, érzékenysége a kimeríthetetlen kútfő nála is. Ez is összekapcsolja velük. Ezért van az, hogy lírája hangvételében néha Tóth Árpáddal mutat rokonságot, vagy – nyelvi-stiláris fordulataiban olykor a szegényekkel és elesettekkel való szolidaritás okán tematikusan is – Kosztolányival, de – áttételesen – a mi Dsidánkkal is. Sőt, néhány versében mintha József Attila népdalszerű, játékos ritmikáit, szegényember-verseit vagy akár külvárosi tájait előlegezné meg (Kapuzárás, Tiszapart, Messze, messze, messze, Szeretnék eperfa lenni, Sötét lesz a Duna háta stb.).Kár, hogy 1942 után, bár még 11 évig élt, már nem írt verset. Alább következő verseit a Réz Pál szerkesztette, és a Szépirodalmi Könyvkiadó valamint a Magyar Helikon közös gondozásában 1976-ban De kár… címmel megjelent gyűjteményes kötetből válogattam.A kiválasztott versekkel igyekeztem ennek az egységesen kitartott hangú költészetnek néhány kevéssé ismert, de jellegzetes, figyelemre méltó darabját bemutatni, illetve árnyalatainak gazdagságából is felvillantani valamit.