Látó                     
REVISTĂ LITERARA LUNARĂ                                   Redacţia: Str. Tuşnad nr. 5,  540027 Tg. Mureş, jud. Mureş, RO
Cod fiscal 5122408 ; Cont IBAN RO27TREZ4765010XXX000318        Tel./Fax.: 0265/267091;  E-mail: lato@rdslink.roRAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2O12.

    a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent

Revista Literară Látó ca şi în anii precedenţi s-a străduit să aibă relaţii de parteneriat cu alte instituţii similare. Din România în anul 2012 am conlucrat cu Asociaţia Korunk (Korunk Baráti Társaság), am organizat serate literare împreună. Am luat parte la concursul de limbă şi literatură maghiară organizată de Ministerul Învăţământului şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, redactorii şi autorii Revistei Látó au susţinut un cenaclu literar foarte remarcabil pentru 200 de elevi. Tot sub egida şi în organizarea Ministerului Învăţământului a fost susţinut şi Concursul Alternativ de Literatură Maghiară în Baraolt, unde au participat doi redactori de la Revista Látó.
Menţionăm totodată că Scena Literară Látó (Látó Irodalmi Színpad) de obicei este organizată într-o strânsă legătură de parteneriat cu Teatrul Ariel din Tg.Mureş.
Revista Látó în anul trecut a participat ca partener la mai multe evenimente culturale. Dintre acestea se remarcă şirul de serate literare în şapte etape , care s-au desfăşurat în diferite oraşe din Transilvania. Redactorii revistei au susţinut în diferite oraşe serate literare, lansări şi vernisaje, chiar şi ore exclusive de literatură în şcoli şi în licee. Oraşele sunt: Baraolt (Inspectoratul Judeţean Covasna), Cluj (Librăria de Artă Gaudeamus, Fundaţia Koós Ferenc), Şimleul Silvaniei (Asociaţia EMKE, Colegiul Naţional Simion Bărnuţiu), Zalău (Inspectoratul Judeţean Zalău, Olimpiada Internaţională de Limba şi Literatura Maghiară), Odorheiu Secuiesc (Asociaţia G., Colegiul Naţional Tamási Áron), Gheorgheni (Muzeul Etnografic Tarisznyás Márton). 
Seratele literare au fost precedate de matineuri ţinute în şcoli, cînd elevii au avut ocazia de a se întîlni cu redactorii şi autorii revistei. S-a discutat larg despre ideile şi problemele literaturii contemporane, meseria de redactor/editor, scriitor şi poet.
Putem considera partener şi Librăria de Artă Gaudeamus din Cluj, unde prezentăm periodic numărul actual a Revistei . Materialele de promoţie de obicei apar în presa locală, în interviuri, în banere, pe pagina web proprie şi pe paginile instituţiilor similare sau partenere. Materialul foto şi video rezultat al activităţilor este accesibil pe pagina proprie web.
Materialele de promoţie ale revistei apar în presa locală, se acordă inteviuri pentru radiouri, posturi de televiziune locale, regionale, cât şi cea naţională, suntem prezenţi pe paginile sociale şi toate activităţile noastre apar pe site-ul propriu www.lato.ro
Anul trecut cel mai mare eveniment de anvergură pentru revistă a fost participarea la festivalul Félsziget, Peninsula din Târgu Mureş.
Revista Látó a participat cu un cort şi cu un stand propriu în Satul Civil, unde tinerimea festivalului a avut ocazia să se întâlnească cu redactorii şi autorii Revistei, şi am avut ocazia de a prezenta cîţiva autori tineri, debutanţi şi să punem accentul pe continuitatea şi pe evoluţia literaturii contemporane scrisă în limba maghiară. Fiind inclus şi în Ghidul de programe al festivalului, Revista Látó a avut ocazia de a depăşi limitele unui cerc intelectual, ajungînd la tinerimea de astăzi.
Revista Literară Látó are ca grup ţintă intelectualii literaţi şi culţi percum şi studenţii şi elevii interesaţi de cultura scrisă, atît la nivel local cât şi internaţional. În cadrul seratelor literare mulţi elevi şi profesori au fost atraşi spre literatura contemporană maghiară din România şi de peste hotare. Festivalul Peninsula poate fi considerat un succes remarcabil şi a stârnit ecouri pozitive – blogul latoafelszigeten.blogspot.com fiind accesat de către 1500 de vizitatori de la sfârşitul lunii august.

    b) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei

Instituţia noastră asigură condiţii bune pentru munca specifică în cadrul literaturii, şi suntem deschişi faţă de publicul interesat: intrarea la evenimentele şi seratele literare susţinute şi organizate de redactorii Revistei şi contactul cu redactorii şi cu invitaţii Revistei ca şi întotdeauna a fost liber şi gratuit. Menţionez că în anul trecut am reuşit să înbunătăţim calitatea iluminării în redacţie.
Redacţia Látó are în program actual regulat şedinţe de evaluare la fiecare a doua săptămână, şi lunar câte o şedinţă de întocmire a revistei aparânde şi de discuţie a programelor ce vor fi organizate.
În afara vieţii cotidiene din redacţie trebuie evidenţiat că întreţinem în mod regulat (începând din 1991) o Scenă Literară (Látó Irodalmi Színpad) a cărei evenimente s-au desfăşurat de obicei la Tîrgu Mureş (33 editii in anul 2012).
Redactorii Látó au partcipat la mai multe festivaluri şi târguri de carte în ţară precum şi în străinătate: Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár (Târgul Internaţional de Carte Tg.Mureş), la Ziua Festivă a Poeziei Maghiare la Budapesta (11 aprilie), la Festivalul Internaţional al Cărţii din Budapesta (luna aprilie), Săptămâna Cărţii la Budapesta (luna iunie), tabăra literară şi de creaţie al Asociaţiei József Attila Kör la Szigliget (Ungaria) care are loc de obicei la sfârşitul lunii august.

    c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei

În anul 2012, colectivul redacţiei Látó şi-a desfăşurat activitatea de editare şi cea culturală în condiţii optime, conform prevederilor şi angajamentelor formulate în planul managerial prezentat.
În anul care s-a încheiat, Bugetul şi Patrimoniul instituţiei Látó a fost folosit în condiţiile Legii. Punctele prevăzute în Contractul managerial au fost îndeplinite după cum urmează:
Din cele 10 posturi prevăzute în Statul de funcţii sunt ocupate 9:
    - un redactor şef: Kovács András Ferenc
    - un redactor şef adjunct: Szabó Róbert Csaba
    - redactori:     Demény Péter – eseu
            Láng Zsolt – critică
            Vida Gábor – proză
    - tehnoredactor, corector, secretar-dactilograf, ingrijitor,
iar activităţile prevăzute pentru postul de administrator sunt efectuate de un colaborator extern.
Menţionăm că liderii instituţiei (Kovács András Ferenc, Szabó Róbert Csaba) au participat la cursul de perfecţionare MPO.

d) Situaţia economico-financiară a instituţiei;
Vezi anexa nr. 1.
                                       

    e) Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului

Intenţia de bază a Redacţiei este editarea a celor 11 numere de Revistă anual, respectând datele, termenii de calitate şi timp, cu o comunicare fluentă faţă de autori, abonaţi, public. Cele 11 numere conţin pagini esenţiale din literatura contemporană maghiară, traduceri din limba română şi engleză şi alte limbi europene după ocazie.
Menţionăm că exact ca şi în anii precedenţi numărul dublu (august-septembrie) al revistei a fost consacrat dramaturgiei şi teatrului clasic şi contemporan atât prin texte originale, cât şi prin traduceri, sau eseuri, inteviuri teatrale etc.
Autorii Revistei provin din toată aria unde se scrie şi se vorbeşte ungureşte. În general Revista Látó prezintă literatura contemporană unui grup de ţintă specific prin:
1. redactarea minuţioasă a textelor,
2. organizarea evenimentelor literare şi
3. publicarea textelor integrale pe site-ul propriu.
Privind eficacitatea trebuie să menţionăm că numărul participanţilor la seratele literare este în creştere, creînd ocazional probleme de spaţiu, numărul celor interesaţi ajungând de multe ori la 100-150 de persoane. Intrarea este gratuită.
Tirajul este de 700 exemplare. Cu problemele insolvabile de abonare (ex. faliment Rodipet) punem baza pe vânzarea în librării şi cu ocazia seratelor literare. Cu ocazia turnului de primăvară am obţinut totuşi 25 abonaţi noi pe lîngă cei existenţi.
Site-ul propriu este accesat lunar aproximativ de către 8 000 de cititori, ceea ce este un număr foarte mare în ceea ce priveşte revistele literare maghiare actuale, Revista Látó fiind unul dintre cele mai scontate reviste literare maghiare actuale atât în România, cât şi în străinătate.
În anul 2013 sperăm să menţinem tradiţiile formate în timp de 22 de ani în editarea revistei, şi dorim să promovăm trei numere tematice şi cel puţin trei suplimente tematice cu caracter critic, eseistic, literar.
S-a respectat destinaţia alocaţiilor bugerare aprobat de ordonatorul principal de credite şi s-au administrat toate fondurile respectându-se normele în vigoare.

                            Redactor şef,
                        Kovács András Ferenc