[2021. október]Az első cseppekre senki se figyelt fel.

Még kora reggel volt. A járókelők szemét minduntalan
összerántotta makacs álmosságuk. Életjelet vártak
magukról. Reggelire elfogyasztották saját
hallgatásukat, és most energiájukat
tartalékolják a minél könnyebb emésztésre.
A tegnap esti program törlődött belőlük.
Nem csoda: mindig ugyanazokon a dolgokon
elaludni – hát ahhoz meggyőző teljesítmény
kell. Álom-valóság (igazságról ne beszéljünk)
határvonalán egyensúlyozni olykor szemernyit
sem könnyű feladat. Végigmenni maguk
egyszemélyes napi hídján, komoly összpontosítást
igénybe vevő, nehéz rutin. Kicifrázni a tényeket,
melyek közös fedőneve: unalom, hamvában
halt próbálkozás. Csak túl kell élni ezt az ébrenlét-
imitálást, a többit papírlabdává összegyűrni,
és egy véletlennek egyáltalán se nevezhető hátra-
dobással a tátongó szemetesben landoltatni.
Telitalálat. Bingó.

Senki sem figyelt fel az első cseppekre.

A közelben se járt soha pikámer. Nem volt mitől
roncsolódnia az aszfaltszövetnek. Bár a félkómás
állapotú teremtmények közlekedése megterhelő, néha
idegborzoló egzisztenciális megnyilvánulási
forma, az mégse meríti ki a feltűnően szokatlan,
már-már a paranormális fogalomtárán túlmutató, fikciószerű
jelenséget. Ebből adódóan megállapítható, hogy a hatóságok
számára eddig ismeretlen forrásból eredő szálon (vagy szálakon)
futó ügy megoldásának kényszere már eleve kizárja a tapogatózós,
késleltetett előrehaladást. A gyors reagálású egységek
még időben való helyszínre érkezésükkel lokalizálták,
majd lezárták a területet. Ugyan konkrét bizonyítékok nincsenek arra
vonatkozóan, milyen körülmények összejátszása eredményezte
a titokzatos foltok feltűnését a teljes mértékben körülhatárolt
és beazonosított helyen, a széles körű nyomozás lefolytatásának
megkezdése szempontjából lényeges információgyűjtés
túlzott halasztása tovább fokozná az ügy felgöngyölítésének
mihamarabb történő befejezettségére utaló konstatálást.

A kisebb tócsák is még sokakat hidegen hagytak.

A centrális körök kifelé szorítják a felforrósodó partokat.
A lemezek egymás alá nyomódásának periodikus
ismétlődése elősegíti a pont alakú képződmények
nagyságbeli kiterjedését. Természetes akadályuk nincs.
Ezért a medrek szép fokozatosan tágulásba fognak
saját életterük szabadabbá tételének érdekében.
Amikor a térfogatuk eléri a teljes szimbiózis megvalósulásához
szükséges méretet, belekezdenek látszólag rendezetlen
táncukba, és a néhol fodrozódó, másutt magasabb
hullámokban is felcsapó, nem egészen folyékony
állaguk miatt a mélyben található (vagy valószínűsíthető)
élőlények kiléte még inkább bizonytalanná válik. Légkörük
azonban különös, a környező makrovilágtól
eltérő. Oxigénkoncentrátumuk egészen csekély,
javarészt extrém sűrűségű mérgező gázok alkotják.
Feltérképezésük ugyancsak várat magára. Hőmérsékletük
azt mutatja, hogy kicsi a különbség a minimumok és maximumok
között. Csapadékban rendkívül szegény időjárásuk feltételezi
a szárazsághoz akklimatizálódott lények
eshetőségét. Flórájuk és faunájuk az évszakok váltakozásával eltérő
lehet, ám nincs semmilyen lista a fajok számáról és sokféleségéről.

Kialakulásuk időpontja előrevetíti, meddig tudnak
életképesek maradni. Meghatározott bolygók
együttállása befolyásolja, hogyan viszonyulnak enigmatikus
misztikusságukhoz. Térbeli elhelyezkedésüktől és tájolásuktól
függ, mennyire áramlik bennük az energia, vagy
milyen rezgésszint vesz részt spirituális értelmű kiteljesedésükben.
Aki beléjük pillant is, azt elfogja a mágikus szédület
delíriuma. Nem is érti e csodás hipnózis varázsának a
mibenlétét, csak engedi magát vitetni kitáruló
dimenziók kapui felé. Azokon belépve ősi világok egyszerűségének
a kibontakozása jelenik meg a harmadik szem aktiválásakor.
De ezek a létformák csak a kiválasztottaknak nyújtanak
tökéletes betekintést. Azoknak, akik kellőképpen
tudják feldolgozni a kódolt jelentéseket, és a jóra
fogják felhasználni a megszerzett végtelen mennyiségű
tudást. És alulról folyamatos az elmét a felismerés
útján kalauzoló ezotéria kincseinek felszínre törése.
De színről színre való meglátásukhoz és kielemzésükhöz
bizonyos szintű paradigmaváltoztatás megtapasztalása
elengedhetetlen.

A nap folyamán biztonsági ruhába beöltözött
tudósok sokasága lepte el a feltárásra váró,
nem mindennapi lelőhelyet. A mobillaboratórium
felállítása után következhetett a tudományos munka
szempontjából nélkülözhetetlen és az erre
a célra alkalmas felszerelések kiszállítása, illetve
üzembe helyezése. A szakemberek egyelőre értetlenül
állnak a tudományos kontextus megvilágításában is
szenzációsnak mondható leletegyüttes előtt. Földtörténeti
szemszögből vizsgálva és a szénizotópos kormeghatározás
relatíve pontos kimutatására hagyatkozva
kimutatható, hogy az itt talált és megmagyaráz-
hatatlan hisztorico-fizico-bio-kémiai valamik (nevezzük
korpuszoknak) megjelenése többek véleménye szerint az emberiség
toprongyosságának, romlottságának, elfajzottságának, el-
gerinctelenedésének váltakozó sebességű, hol lassúbb, hol gyorsabb
térhódításának tudható be. Mindenesetre a további
alaposabb kutatások végett a mintavételezés indokolt,
sőt, mi több, elkerülhetetlennek látszik.


Még sincs biztos megfejtés. Mert így csak egy kollektív tükör
mosódhat össze. A felismerhetetlenség anarchiája kitakar, hogy
a tobzódó arctalanságba üvöltse az iszonyodás puszta
kéretlenségét. A védtelenek nyugalma elvakarva mindenütt
a becsapott testeken. Mintha fordított volna a feltámadás.
A személyragok
kivonultak a közöny ellaptalanodó szótárából, melynek példányait
ezentúl
a léhaság legfelsőbb polcán lehet megfigyelni. A lélek karmokat
növeszt, hogy szétkaparja a szabadság hazug köteleit. Az élet
és a világ belezuhan egymásba, és felkoncolja az árvaság
barbarizmusa. A csillagok hátulról magukba döfik halhatatlanságuk
gyilkos fegyverét, fényt spriccelve a maradék tájra. A vészkijárat
szemberohan
saját menekülésével, ami kiszakította a teret önnön ürességéből.
Nem készül más,
csak az idő romjai közt bujdosó lélegzetvétel alábukása az őrület
kicsipkézett fagy-
tárnáiba, ahonnan a holt vérplazma-szorgalom ittas csilléi
kíméletlenül hordják a jóság kiszipolyozott tetemeit,
melyek oldalán félreérthetetlen gúnnyal fel van irtóztatóan
hatalmas betűkkel írva:

SENKI VÉRE