A nagy római költő néhány héttel halála előtt
egy korsó számoszi bort kap ajándékbaAz első kupa után, szangvinikusan. Levél egy görög költőhöz


Mióta levesbe főzettem koszorúmról a babérleveleket,
És facipőm tétován kopogja az Ister jegén a halál dallamát,
Megértőbb vagyok veletek is, gőgös barátaim. Igaz, hogy a nagy
Vergilius megírta a római époszt, az is tény, hogy sokat
Tanultunk tőletek, én és felejthetetlen társaim, a dúlt Sextus,
A magányos Tibullus, az isteni Catullus, a rátarti Calvus,
A ravasz Horatius sem hihettük el soha, hogy a római költészet
Az éteri görög líra puszta utánzata lenne, elfuserált máslás!…
Dúlt idegeim húrjába csapott az önkény, s miközben
Mélyen átérezve térképen nem is található szigetek
Babérligeteiben szorongó elődeid kínjait – a látóhatárt lesem,
Úgy, ahogyan ők is. Jő-e a gálya? S közben rádöbbenek, hogy
Mégiscsak hiányzott belőlünk valami. A sors megsejtése például?
Mindent – győztesek könnyelmű utódai – túlságosan könnyedén
vettünk!…A második kupa után, irigyen. Levél Horatiusnak (balcsillagzat alatt)


… Neked könnyű volt!… Apád, a felszabadított rabszolga
Sanyarú életéhez képest a Te életed jól alakult, hamar
Szárnyára vette neved a siker! Időnként bejöttél Rómába,
Ravasz paraszt. Hódoltál a császárnak. Gladiátorviadalokra,
       teátrumba,
Estélyekre, strandra, tőzsdére jártál. Félrehajtott
Fejjel figyelve, mintha tényleg süket lettél volna,
Tagoltan mondogattad verseidet, amikor társaságban tisztelőid
Fölkértek rá, s a fél város hívednek számított…
Emlékszem, a Hosszú élet titkában ki is mondottad:
„Hogy van, Maecenas, hogy az ember meg nem elégszik sorsával,
Mit a véletlen juttat neki, vagy mit önszántából vállal,
S mind dicséri a másét?” Megkísérled a választ is,
Igazságodból persze sokat levon a tény, hogy Te, a kegyenc
Soha nem éltél száműzetésben, barbár vidéken. Irigyellek!…A harmadik kupa után, melankolikusan. Levél egy római
fuvoláslányhoz


Nem tudom, emlékszel-e rám, Claudia? Naso vagyok,
Az elátkozott költő. Gyönyörűen fuvoláztál, amikor találkoztunk.
Húsz éve? Tegnap? Vékony, fekete lány. Melleid szokatlanul teltnek
Tűntek, a tunikán átderengve. De a legizgatóbb mégis a fuvola volt,
Duzzadt ajkaid között. Már akkor is virtuózan fújhattad a bíborfuvolát.
Átváltoztatva hódolóidat téged meghágni akaró csődörökké,
Űzekedő kan kutyákká. Tetszett az is, ahogyan játszottál.
Meghívtalak házamba. Néhány óra múlva, boroskupámmal kezemben
Gyönyörködhettem játékodban. Kérésemre lehullott a tunika is,
Minek, ha egyszer felesleges? És pici szádban izgatóan illegett a fuvola.
Elvarázsoltál, Claudia. Húsz éve? Tegnap? Emlékszel még rám?
Én, a száműzött, nem felejthetlek el soha! Fohászkodj értem, kérlek!
Rómában szeretnék meghalni és még egyszer hallani szeretném
Élveteg fuvolád bűvös szavát is. Segíts!…A negyedik kupa után, élvetegen, üzenve egy rabszolgalányért,
az élet értelmén töpreng


… Én, Ovidius Naso, a száműzött próféta.
Ép eszem maradékán élősködve, Tomiban,
Üzenem néktek, Róma igyekvő polgárai,
Hetérák, szenátorok, veteránok, rabszolgák:
Az élet értelmetlen, úgyszólván semmi célja!
Hacsak az átváltozás nem az, a szerelemben?
A párzás rángógörcse? Érintkezés a gőzben
Úszó termálfürdőkben? Képzelgés? Vágyakozás?
Amiként a macskák is nyávogva epekednek,
Hogy eggyé válhassanak, szúró, ezüst holdfényben,
És néhány pillanatra, kizuhanva magukból,
Élhessék újra át a szeretkezés kegyelmét.
Amit én írtam erről, otthon s kopár vidéken,
Barbárok közt: érvényes! Vissza nem vonhatom, mert…Az utolsó kupa, már a lány távozása után, átélve sorsa minden
reménytelenségét


Gyertyám mind szomorúbban ég. A falról
Barbár árnyalakok rázzák íjaik.
Utolsót libben a hazug gyertya,
Ágyam körül setétben fulladozó
Kísértetek. Mancsukban megvillan
A tőr. Az elátkozott táj felett
Homályló Luna ezüstös fényében.
Nyögve vágom közéjük a vánkost, de nem
Gyújtok világot. Szoktatom beteg
Szívem a rettenethez. Lesbia
Rigóját látom. Tulának, kedvenc trák
Rabszolgalányomnak medvéje van.
Bús mackó, szopogatja Tula ujjait,
Akár Lesbiáét csípte a rigó.