[ShakespeareLátó - 2014. április]


LÖVÉTEIEK SHAKESPEARE HAZÁJÁBAN

A 32. Shakespeare-szonett kezdősorára

„Ha túléled ama boldog napot,
midőn a dolgunk végre jóra fordul,
gondolj arra, hogy milyen ára volt
mindennek, s szólj a nem-boldog napokrul,
mert volt minálunk mindenféle gond,
s Dunányi-Oltnyi tinta folyt hiába,
amíg mi, sok földönfutóbolond,
kiköltöztünk egy boldogabb hazába,
ahol se sár, se vér, se szürke ég,
csak bor, és búza, s béke, s Kánaán,
s hány »boldog« főnév kéne ide még!,
ó, ennyi boldogsággal gond van ám! –
    de megszökvén a fényes ég alól,
    majd mi is megpihenünk… Valahol…”

Csíkszentdomokos, 2014. február 26.