[2017. április]Mélyen tisztelt Elnök úr ö kedves barátaim tisztelt egybegyűltek
kedves ö meghívottak urak és hölgyek ez az ö nagyszerű Esemény
amelyen Önök/Ti ö felnőttek és gyerekek ö értelmiségiek ö és
hivatalnokok munkások és földművesek diákok és ö óvodások
kezükben/kezetekben égő ö öngyújtókkal megjelentek ö
/megjelentetek ö reméljük hogy erőteljes ünnepi légkörben Zajlik
majd le ö amely méltó Tisztelgés lesz mindazok előtt ö akik e Ö vidék
haladásáért és megmaradásáért hullaj ö tották egykoron és Hullajt ö
ják ö ma is vérüket meg verejtéküket a legnemesebb ö Hazafiúi
büszkeséggel vesszük tudomásul ö az erőteljes megelégedés Élénk
érzésével a lelkünkben ö meg a szívünkben hogy hívó szónkra
most is Ilyen szép számban megjelentek ö megjelentetek nagy Öröm
nekünk nagy-nagy elégtétel ö hogy városunk lakói energikusan
szervezetünk Vezetőink ö elöljáróink körüli szoros egységben a
ö kitűzött céljaink leghathatósabb teljesítésén munkálkodnak ö
nagy Öröm hogy nem riadtok/riadtatok vissza mint ö soha
történelmünk Folyamán e kicsinyke nép fiai esőtől hótól fagytól
mennydörgéstől ö villámlástól ö vagy az ö Élet súlyos viharaitól

ö az alkotó pezsgés és a lelkes hazafias el- És lekötelezettség ö
nélkül a múltban sem mentek volna semmire ö és napjainkban
Sem vihetnők semmire ezek ö megléte nélkül kicsiny nemzetünk
előtt ma Sem kisebb feladat áll ö mint hogy a haladás és a
civilizáció újabb öö Mont Blancjait meghódíthassuk ö
hősies idők mondhatjuk ö s hőseink nemcsak a múltban voltak a
ö jelenben Is vannak és nem szabad ö róluk megfeledkeznünk
hétköznapi Hősiességek is vannak mert ö hősiesség az is ha az
anyák gyereket ö szülnek hősiesség ö ha vállaljuk önmagunkat
ha ö hittel ésszel ö és becsülettel felneveljük egy új Kor fiait ö
meg lányait tudjuk ö mindig voltak és lesznek is Mindig
nehézségek csak ö le kellett tudni gyűrni mindig ezeket ö a
nehézségeket hősiesen ö úgy ahogy Nagyapáink apáink ö
a férfiaink tettékö/teszikö akik kőszáli sasokként éjt nappá ö 
Téve keményen harcoltak/harcolnak ö reggeltől estig estétől
reggelik hogy Amit felépítenek estére az még másnapra is
megmaradhasson Mint ö magas Déva vára ö ahogy nagy
költőnk is mondta a ö csatában nincs Megállás ezért ö Ember
küszködjél és bizony bízzál Bízni és a bízásban ö gyarapodni
ö Tesszük hozzá mi is egyszerű szavainkkal és ígérjük Ö hogy
harcolni fogunk ö ugyanolyan hősiesen ahogy elődeink is
tették ö az Igazunkért a földjeinkért a megélhetőségért hogy
Fennmaradhassunk mint ö rengeteg magányos fenyő az erdőn

virágzó demokráciánk egyre Inkább fejlődő idő ö szakában
egyazon gondolatoktól eszményektől és tettektől Áthatva ö 
szervezetünk körüli teljes egységben él és tesz kicsiny
településünk minden egyes ö Polgára és csak biztosíthatjuk
mélyen tisztelt vezetőinket hogy városunk virágzásáért ö
lakóinak Jólétéért kifejtett lankadatlan elméleti és gyakorlati
lobbizásuk ö magasabb körökben a magasabb ö fórumoktól
a legmagasabb Fórumokig nem marad részünkről sem Hála
nélkül me’ ö szeretet az mindig is volt és mindig is Maradt és
volt türelem és volt béke még akkor is amikor a balsors
úgy Sújtott minket hogy alig bírtuk ööö nyögni a terheket
kérem Tehát engedje meg mélyen tisztelt Elnök úr ö hogy ö
ezt a jeles alkalmat is megragadjam és önnek hőn Szeretett
és igen tisztelt Elnök úr ö hatalmas nagy melegséggel jó
ö egészséget munkabírást kívánjak a Város minden lakossa
nevében s nemzetünk nevében is amely porlik mint a szikla
és adja A mindenható a mi mindenhatónk ö aki bárhogy
volt is soha nem vette le rólunk ö tekintetét ö adja a
mindenható hogy kicsiny népecskénk boldogságára ö
és javára váljék minden cselekedetünk minden
erőfeszítésünk  Minden tettünk ö Úgy legyen