Rajzolok egy fekete szigetet, 

koromsötét, meredek falú. 

Rajta egy szörny, vasorrú, 

vaskarmú, hosszú nyakú. 

Gyomra teli emberekkel, 

lávában úsznak a testek. 

A hegyen vasak, üllők, 

kalapácsok. Markában fogóvas, 

izzó salakdarabok. Ezeket 

dobálja a vízre. A tenger 

fortyog, mint egy levesesfazék.